Programma 2023-2027

Provinciale politiek ... boeiend?!

Waar gaat provinciale politiek nou over? We kunnen ons goed voorstellen dat je je dat wel eens afvraagt. Toch lijkt het wel alsof de provincie over steeds meer dingen besluiten neem. Kijk bijvoorbeeld maar naar de energietransitie of het stikstofbeleid. De provinciale politiek gaat meer en meer over allerlei onderdelen van jouw leven. Over de buurt en straat waarin je woont, je werk, de wegen en het openbaar vervoer en vrijetijdsbesteding. Maar ook over cultuur, musea, sportclubs, kerken, de natuur, schoon drinkwater en nog veel meer. Best belangrijk toch?

Eigenlijk kun je zeggen dat het bij de politiek gaat over de manier waarop mensen met elkaar samenleven. Het gaat over iedereen:  rijk, arm, hoog en laag opgeleid, uit dorpen en steden. Over eigenaren van bedrijven en gewone werknemers, leraren en leerlingen, vluchtelingen en geboren Nederlanders. Politiek gaat dus ook over jou. Maar ook over je ouders, je kinderen, vrienden, collega’s, buren en de jongens bij de sportclub of toneelvereniging. Met jouw stem geef je aan wat voor leven jij wilt voor jezelf en de mensen om je heen. Als ChristenUnie willen we politiek bedrijven vanuit belangrijke waarden als naastenliefde, rechtvaardigheid en goed zorgen voor de wereld om ons heen. Overal waar we politiek actief zijn, proberen we deze waarden om te zetten in concreet beleid. Spreekt jou dat aan? Kom gerust een keer langs op één van onze bijeenkomsten of word lid!

Verkiezingsprogramma liggend

Download ons verkiezingsprogramma door om de afbeelding links te klikken.

WORD LID


Standpunten 

wonen_platte_land

Mens, samenleving & economie

De ChristenUnie vindt:

kind

Ruimte, water, wonen en klimaat(adaptatie)

De ChristenUnie vindt:

                  landbouw

Vitaal platteland         

De ChristenUnie vindt:

Veenweide

Milieu, energie & natuur(beheer)

De ChristenUnie vindt:

geld

Bestuur en financiën

De ChristenUnie vindt: