iedereen moet kunnen meedoen

“De ChristenUnie vindt dat iedereen moet kunnen meedoen”

Steun voor vrijwilliger ene bestrijden van armoede.

De ChristenUnie streeft ernaar dat alle inwoners mogelijkheden hebben om te werken en op andere plaatsen mensen te ontmoeten, of zich in te zetten. Zo kunnen zij zich gewaardeerd voelen in de samenleving en dat zorgt voor sociale kwaliteit.

Sociale kwaliteit begint met het bestrijden van armoede, een veel voorkomend probleem. Armoede leidt ertoe dat mensen zich steeds meer buitengesloten gaan voelen. Ook zorgt armoede regelmatig voor gezondheidsproblemen. Het provinciale beleid moet zich op dit punt richten op preventie: het voorkomen van verslavingen en andere gezondheidsproblemen. Wie daarmee te maken heeft, moet gemakkelijk goede hulp kunnen vinden.

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de sociale kwaliteit, zij ondersteunen vooral mensen die snel tussen wal en schip vallen. Vrijwilligersorganisaties verdienen support. Vrijwilligers moeten door bijvoorbeeld door bijscholing, cursussen of coaching worden ondersteund om hun werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.

Een groep die makkelijk aan de zijlijn van de samenleving blijft staan, zijn vluchtelingen. De ChristenUnie wil dat zij gastvrij ontvangen worden en zo snel mogelijk mee kunnen doen via opleidingen of werk.

Terug naar wat wij vinden, klik hier