Vervoer slimmer schoner zuiniger

Vervoer slimmer schoner zuiniger

“De ChristenUnie vindt dat vervoer slimmer, schoner en zuiniger moet”

Meer investeren in openbaar vervoer biedt kansen

Iedere dag reizen we van en naar ons werk of onze opleiding. Ook voor onze vrijetijdsbesteding zijn we onderweg. Onderzoeken laten zien dat het aantal auto’s en fietsers op de weg en reizigers in het openbaar vervoer toeneemt. De ChristenUnie ziet graag dat inwoners van de provincie de mogelijkheid hebben om te kiezen uit verschillende vervoersmiddelen. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in een goed netwerk van wegen, fietspaden, spoorlijnen en busroutes. Ook naar het platteland. Dit netwerk moet niet alleen zijn afgestemd op de vervoersbehoefte van vandaag, maar ook op die van de toekomst. Daarom moet ons vervoer slimmer, sneller en schoner. Waarbij veiligheid minstens zo belangrijk is.

Slimmer vervoer betekent, dat mensen makkelijk bij een station of halte voor trein of bus kunnen komen. Maar ook dat ze daar met de auto of fiets parkeren kunnen en OV-fietsen kunnen huren. De ChristenUnie meent dat het openen van nieuwe treinstations in de provincie kansen biedt, maar ook de aanleg van een spoorverbinding Almelo-Emmen-Groningen. Zo’n verbinding maakt Overijssel beter bereikbaar vanuit het noorden (en andersom) en ontlast station Zwolle. Slimmer vervoer betekent verder, dat oplossingen gezocht worden voor doorgaande wegen door een aantal dorpskernen.

Sneller vervoer betekent het verdubbelen van sporen of het aanleggen van inhaalvakken voor treinen. Meer spoor betekent bovendien, dat bepaalde treinen vaker kunnen rijden. Ook snelfietspaden voor e-bikes en racefietsen dragen bij aan sneller vervoer. Evenals het laten groeien van het fietsgebruik met 25% richting 2025.

Schoner vervoer betekent, dat het bus- en treinverkeer geen schadelijke uitstoot meer veroorzaakt. Dieseltreinen die nog rijden, moeten worden vervangen door elektrische treinen. Schoner vervoer betekent ook dat de CO²-uitstoot in het goederenvervoer afneemt. Vrachtvervoer moet vaker per spoor en over het water plaatsvinden. We zijn als ChristenUnie positief over het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof. Ook op het gebied van elektrisch fietsen en rijden zien wij grote kansen. Dat vraagt om meer oplaadpunten voor fietsen, auto’s, vrachtauto’s en bussen. Wat de grote vraag naar vliegreizen betreft, willen we als ChristenUnie inzetten op treinreizen als alternatief. Een snelle, betaalbare spoorverbinding Amsterdam-Berlijn, via Deventer, Almelo en Hengelo, is een goed voorbeeld. Ook moet nadrukkelijk gekeken worden naar de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Het belang van de luchthaven mag niet belangrijker zijn dan de schone lucht en rust in onze provincie.

Behalve slimmer, sneller en schoner moet ons vervoer ook veiliger. Dat betekent: het voorkomen van dodelijke ongelukken op de wegen, door kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen. Ook in het openbaar vervoer is veiligheid belangrijk. Dat kan worden bevorderd door te investeren in aantrekkelijke én veilige stationsgebieden. Daarbij moet bovendien worden gekeken naar de toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar vervoer voor een groeiende groep ouderen.

Terug naar wat wij vinden, klik hier