Rentmeesters van de aarde

“De ChristenUnie vindt dat we de aarde als rentmeesters moeten beschermen”

Rentmeesterschap is een woord dat we als ChristenUnie vaak gebruiken wanneer het gaat om ons energiegebruik en het klimaat. In vorige eeuwen werden kastelen en landgoederen regelmatig beheerd door een rentmeester. Bijvoorbeeld wanneer een kasteelheer langere tijd op reis was. Zo’n rentmeester was niet de eigenaar, maar moest het bezit van de kasteelheer onderhouden en beschermen alsof hij wél de eigenaar was. Dit beeld past goed bij het respect en verantwoordelijkheidsgevoel dat wij mensen voor de aarde moeten hebben.

Rentmeester-zijn op deze aarde is voor de ChristenUnie een Bijbelse opdracht. Wij zijn niet de eigenaar, dat is God. Wij mensen zijn de beheerders. Dat houdt in dat we er op uit moeten zijn om de aarde leefbaar te houden, niet alleen nu, maar ook voor volgende generaties. Voor het energiebeleid van de provincie betekent dat het volgende:

  1. De CO²-uitstoot moet worden verminderd.
  2. We moeten besparen op ons energiegebruik en duurzame energie gaan opwekken.
  3. De kwaliteit van de lucht moet omhoog, bijvoorbeeld door fijnstof terug te dringen.
  4. We moeten een kringloopeconomie gaan inrichten. Dat betekent: het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen en spullen.

Bij de overstap naar schone energie moet iedereen in de provincie worden betrokken. Dit biedt kansen, in de vorm van nieuwe banen. Het heeft ook een lastige kant: er zal geïnvesteerd moeten worden. Dat moet op een eerlijke manier gebeuren, door de overheid, maar ook door bedrijven en inwoners. Belangrijk is dat schone energie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.

Terug naar wat wij vinden, klik hier