Waardevolle natuur

Waardevolle natuur

“De ChristenUnie vindt de natuur een cadeau van God dat we moeten beschermen”

De natuur is voor veel mensen een plek om tot rust te komen en écht te genieten. Als ChristenUnie zien we de natuur als een cadeau dat we van God hebben gekregen. Een geschenk waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken. Een cadeau ook, waarmee we voorzichtig moeten omgaan. Helaas vervuilen en vernielen we de natuur meer dan goed is. De gevolgen daarvan merken we onophoudelijk, bijvoorbeeld door het verdwijnen van allerlei diersoorten. In het boerenland zie je lang niet meer zoveel vogels als vroeger. Bijen en andere insecten worden met uitsterven bedreigd. Als ChristenUnie maken we ons er hard voor dat deze aftakeling van de natuur wordt stopgezet. Alleen dan kunnen wijzelf, maar ook onze kinderen en kleinkinderen, van de natuur blijven genieten.

Het beschermen van de natuur kan volgens ons, door te investeren in het Natuurnetwerk Nederland: een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De uitdaging is om deze gebieden zo goed mogelijk met elkaar -en met het boerenlandschap- te verbinden. Daardoor ontstaat een rijker planten- en dierenleven (biodiversiteit). Planten- en diersoorten die eigenlijk niet in ons landschap thuishoren, moeten worden bestreden. Zij veroorzaken vaak schade aan de natuur. Weidevogels moeten worden beschermd, zodat het aantal vogels en vogelsoorten op het boerenland toeneemt. Diverse wildsoorten moeten ruimte krijgen, maar wel zo dat eventuele schade vergoed wordt. In het provinciale natuurbeleid is ook een belangrijke rol weggelegd voor de Nationale Parken en landgoederen in de provincie.

Natuur staat natuurlijk niet op zich. De inwoners van Overijssel, maar ook toeristen en dagjesmensen, moeten de Overijsselse natuur in kunnen. Daarvoor is een goed netwerk van fiets- en wandelpaden nodig. Hoewel de natuur opengesteld moet zijn voor mensen, is het belangrijk dat zij stilte kunnen ervaren in de verschillende natuurgebieden. Ook is het belangrijk dat het in natuurgebieden ’s nachts écht donker is en de natuur geen last heeft van onnodige lichtvervuiling.

In de steden moet net zo goed natuur te vinden zijn. Dat kan zijn in de vorm van parken, bermen en groenstroken met een rijke biodiversiteit. De ChristenUnie wil dat er meer beplanting wordt aangelegd op en rond schoolpleinen. Tot slot heeft natuurbeleid ook met het klimaat te maken. Wij zijn voorstander van een provinciaal plan om voorbereid te zijn op de klimaatverandering.

Terug naar wat wij vinden, klik hier