Democratie in verandering

Iedereen doet mee in de provincie Overijssel!

Je kan ernaar kijken en verbaasd zijn over wat je ziet en meemaakt. Er worden besluiten over je genomen waar jij geen onderdeel van voelt te zijn. Een nieuwbouwwijk bouwen en daarmee jouw vrije uitzicht belemmeren, een windmolen plaatsen in jouw achtertuin. Of een nieuwe provinciale weg wordt dwars door jouw geliefde wandelplek gepland. Hoe kunnen ze dit nu doen? Waar blijft mijn mogelijkheid om als betrokken bewoner hier invloed op uit te oefenen. Dit kan en moet toch anders? Ik wil onderdeel zijn van dat besluit en meebepalen of advies geven hoe ze goed besluiten kunnen nemen.

Waar zijn ze: de beslissers?
Hoe doen we dat in de provincie Overijssel? Hoe nemen ze besluiten? Alleen in Zwolle, in het provinciehuis? Of kom ik de leden van Provinciale Staten ook nog ergens anders tegen?

Neem nu de statenleden van de Overijsselse ChristenUnie, ze zijn overal te vinden in Overijssel, bij werkbezoeken, hoorzittingen, gesprekken op straat, werk, thuis maar ook in het klaslokaal. Is dat genoeg? Nee de ChristenUnie wil midden in Overijssel staan en onderdeel zijn van al die gesprekken en dan pas de besluiten nemen.

Kennis hebben
Als je als inwoner invloed wilt hebben op je leefomgeving dan moet je weten hoe besluiten in Overijssel worden genomen. In mijn dagelijks leven ben ik als docent van ProDemos, Huis van de democratie en de Rechtstaat, dagelijks met jongeren en volwassenen in gesprek en vertel ik over hoe de democratie werkt in Overijssel. Weten hoe, wanneer en wie de besluiten nemen is onmisbare kennis om mee te doen. Via gastlessen, leuke democratiespelen, trainingen voor volwassenen, probeer ik samen met de provincie de kennis op een leuke en creatieve manier over te brengen.

Grip hebben
Hoe kun jij nu invloed uitoefenen? En zijn er effectieve manieren om grip, invloed te krijgen op al die besluiten waar jij het verschil kan en wil maken. Bijvoorbeeld een windmolen waarvan de slagschade beperkt wordt en een nieuwbouwwijk die energieneutraal wordt en jouw uitzicht niet ernstig beperkt.

Door meer te weten, ontstaat meer mogelijkheden om te investeren in jouw omgeving. Zo moet ik denken aan de gastlessen op het Deltion College waarbij o.a. Statenleden van de ChristenUnie in gesprek gingen met studenten om de vervoersproblemen van en naar het NS Station Zwolle te verbeteren. “De Deltion fiets” werd daar “geboren”, extra bussen werden geregeld en schooltijden werden waar mogelijk aangepast. Samen op zoek dus naar oplossingen. Dat kan in klankbordgroepen, dorpsraden, wijkgroepen of een studentenraad maar op heel veel manieren kunnen we aan de slag in Overijssel.

Lef en vertrouwen
Samen aan de slag gaan vraagt om een andere werkwijze. Een overheid, bestuur, een staten die vanuit de mensen werkt. Want samen weet je veel meer weet dan alleen in het provinciehuis. Zie de mensen als je meest belangrijke adviseurs, die ervoor kiezen om samen het beste voor Overijssel te kiezen. Want iedere dag moet je keuzes maken. Thuis aan de eettafel, op school op je werk en ook in onze provincie. En verschillende meningen blijven bestaan maar samen verzin je de slimme oplossingen, ook als ze moeilijk zijn. Dat vraagt van ons allemaal maar vooral ook van de nieuwe provinciale staten om Overijssel om iedereen te zien als adviseurs, soms als beslissers over een opgave in een gebied of als uitvoerders in een klankbord die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering. Dat vraagt om goede uitleg hoe je besluiten neemt. Het vraagt ook om lef van het bestuur om te vertrouwen. Over en weer vertrouwen hebben in elkaar! Samen willen we goed doen voor onze mooie provincie. De ChristenUnie Overijssel wil daar de komende periode, samen met u daar hard aan werken. Doet u mee? Alle invloed start op woensdag 20 maart als u stemt, maar daarna volgen nog vele andere momenten en mogelijkheden.

Reinier Mulder
Docent ProDemos; Huis van de democratie en de Rechtstaat & Statenlid CU Overijssel