Iedereen doet ertoe

“De ChristenUnie vindt dat iedereen er toe doet”

Als ChristenUnie hechten we aan leefbaarheid. Dat betekent dat iedereen in de provincie prettig kan wonen, werken en zijn vrije tijd kan doorbrengen. Dat is een uitdaging in een tijd waarin steden groeien en het aantal bewoners en voorzieningen op het platteland afneemt. Dat maakt het belangrijk dat in plattelandsgebieden sprake blijft van een eigen economie en werkgelegenheid. Daarvoor is het belangrijk dat de bereikbaarheid van plattelandsgebieden per fiets, auto en openbaar vervoer goed is. Ook moeten belangrijke voorzieningen aanwezig blijven in de plattelandsregio’s. Te denken valt aan scholen, dorpshuizen, banken, culturele centra, bibliotheken, voorzieningen voor sport en spel, maar ook snel internet.

Om een rommelig landschap tegen te gaan, moeten leegstaande boerderijpanden kunnen worden gesloopt of een andere bestemming krijgen. Voorkomen moet worden dat dit soort gebouwen gaan verkrotten en een gevaar gaan vormen. Verder moet overlast door drugscriminaliteit worden bestreden. Het dumpen van drugsafval gebeurt steeds vaker. Samen met de politie, gemeenten en de belastingdienst moet dit probleem worden aangepakt.

Veel mensen wonen graag in een plaats of buurt waar ze vrienden, bekenden of familie dichtbij hebben. Zulke sterke sociale structuren zijn waardevol. Het tegenovergestelde komt echter ook veel voor: eenzaamheid. De eenzamen in onze samenleving verdienen aandacht, vindt de ChristenUnie. Niemand moet het idee hebben dat hij of zij er niet toe doet. Een andere groep die ondersteuning én waardering verdient, zijn vrijwilligers. Hun belangeloze inzet voor anderen is onmisbaar voor een goede samenleving.

Terug naar wat wij vinden, klik hier