prettige en gezonde leefomgeving

Prettige en gezonde leefomgeving

“De ChristenUnie vindt een prettige en gezonde leefomgeving van groot belang.”

De klimaatverandering moet worden tegengegaan en stopgezet!

Bij het inrichten van de leefomgeving zetten we als ChristenUnie het klimaat centraal. Met allerlei maatregelen moet de klimaatverandering worden tegengegaan en stopgezet. In de bewoonde gebieden zijn we tegen ‘verstening’ en voor ‘vergroening’. Anders gezegd: minder bebouwing en meer natuur. Niet alles mag worden volgebouwd. Door extra bomen aan te planten (bijvoorbeeld tiny forests), kan regenwater maar ook CO² worden opgevangen. Het opvangen van regenwater in regentonnen beschermt bovendien het riool tegen overbelasting. Op het platteland  moet de landbouw samen opgaan met natuur. Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbeheer, of aan het opvangen van een teveel aan regen- of rivierwater in daarvoor bestemde opvanggebieden.

Bij een goede leefomgeving hoort schone lucht. Dat wordt bereikt door de uitstoot van industrie terug te dringen. Ook ons verkeer en vervoer moet steeds minder schadelijke stoffen als CO² en fijnstof gaan uitstoten en veroorzaken. Daarnaast moeten de inwoners zich ervan bewust worden dat bijvoorbeeld roken, het stoken van hout, paasvuren en vuurwerk slecht zijn voor de kwaliteit van onze lucht. Behalve meer groen en schonere lucht, ontstaat ook meer aandacht voor donkerte. Als ChristenUnie verdedigen we het terugdringen van onnodige verlichting van bijvoorbeeld doorgaande wegen, zodat het ’s nachts op meer plekken écht donker kan zijn. Een ander punt waar wij zorg over hebben, is het  gezondheidsgevaar van hoogspanningskabels. Daar waar dat nare gevolgen kan hebben, moet gekeken worden naar de haalbaarheid van ondergrondse kabels.

Terug naar wat wij vinden, klik hier