Voedsel kopen bij de boer

Voedsel kopen bij de boer

“De ChristenUnie vindt dat ons voedsel vooral uit onze eigen regio moet komen”

Steeds meer mensen willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Dat is een goede ontwikkeling, want daardoor wordt beter zichtbaar wat er op boerenbedrijven gebeurt. Bovendien gaan mensen beter begrijpen welke keuzes boeren moeten maken. Het helpt als boeren een goed verhaal hebben bij wat ze doen. Mensen zijn namelijk sneller bereid om meer te betalen voor hun eten, wanneer zij weten dat boeren goed omgaan met hun dieren en het milieu.

De ChristenUnie ziet graag dat boeren vooral voedsel produceren voor de eigen regio. Zo is er controle mogelijk op de voedselproductie; bovendien gaan mensen daardoor minder afstand voelen tussen stad en platteland. De ChristenUnie heeft over de voedselproductie de volgende ideeën:

  1. Boeren en tuinders wordt aangemoedigd om te gaan samenwerken in coöperaties. Zo kunnen zij sterker staan tegenover bijvoorbeeld de grote supermarktketens. Ook kunnen zij samen een gevarieerd aanbod aan streekproducten aanbieden.
  2. Regionale voedselmarkten bieden boeren de kans om hun producten rechtstreeks aan de gewone man te verkopen. Hierdoor kunnen zij een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.
  3. Kringlooplandbouw staat voorop. Boerenbedrijven gaan zo weinig mogelijk afval veroorzaken en juist zoveel mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de klimaatverandering. Via streekfondsen kunnen burgers, bedrijven en andere partijen de boerenbedrijven ondersteunen bij het beheer van het landschap en investeren in innovaties.

Terug naar wat wij vinden, klik hier