Jacht als onderdeel van het natuurbeheer

Jacht als onderdeel van het natuurbeheer

“De ChristenUnie vindt dat PLANMATIG geschoten wild als voedsel moet  worden aangeboden”

Over het jagen op dieren zijn de meningen verdeeld. Als ChristenUnie hebben we het standpunt, dat je de natuur in Nederland nooit helemaal de vrije loop kunt laten. Wanneer wildsoorten te hard groeien en forse schade veroorzaken aan de natuur, kan afschieten nodig zijn. Dat geldt ook wanneer er te weinig voedsel is en dieren gaan creperen. Wel vinden we, dat steeds moet worden afgewogen of er echt goede argumenten zijn voor de jacht. Zo moet duidelijk zijn welke dieren wanneer en waarom worden afgeschoten. Voor een goed wildbeheer is controle nodig. Dat houdt in: het tellen van dieren, maar ook dat jagers zich verantwoorden voor de afgeschoten dieren.

Geschoten wild moet worden gezien als voedsel. Vernietiging van dit vlees is wat ons betreft voedselverspilling. Jagers krijgen de uitdaging om ervoor te zorgen dat het vlees van geschoten dieren door mensen kan worden gegeten. Het feit dat wild soms schade veroorzaakt, is niet  altijd een reden om dieren af te schieten. Wel zijn we als ChristenUnie voorstander van redelijke schadevergoedingen bij wildschade.

Terug naar wat wij vinden, klik hier