Waterschappen

De ChristenUnie fracties van de volgende waterschappen zijn verbonden aan Provinciale Unie van de ChristenUnie in Overijssel:

Nieuws uit de Waterschappen

ChristenUnie Statenfractie en fractie Steenwijkerland op werkbezoek bij Dyka Steenwijk

Dyka Steenwijkwoensdag 14 juni 2017 Woensdag 14 juni 2017. De twee ChristenUnie fractie begonnen de dag in het plaatsje Muggenbeet, bij Blokzijl om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen rond het nationale prak de weerribben-wieden. Daarna stond een bezoek aan Dyka op het programma. lees verder

ChristenUnie vraagt meer aandacht voor Nationale Parken

weerribbenmaandag 01 mei 2017 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het oordeel delen dat het vooral sappelen is met de Nationale Parken. In het dagblad Trouw (15 april 2017) stond te lezen dat de parken bezig zijn te overleven. Bovendien vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor Support for nature. Evenementen- en sportorganisaties die over gebruik maken van het terrein van de nationale parken steunen op die manier de natuur door een bijdrage van de deelnemers aan bijvoorbeeld de educatieve functie van de natuurparken. lees verder

Klus geklaard: 'moderne historische' Deltion-sluisdeuren hangen

deltionsluisdeurenvrijdag 07 april 2017 Met het inhangen van de sluisdeuren in de cultuurhistorische sluis Westerveld in Zwolle is het samenwerkingsproject tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta ((WDODelta) en het Deltion College afgerond. Tweedejaars studenten van de opleiding Infra bouwden de historische sluisdeuren na op school, precies zoals ze er vroeger uitzagen. Op die manier werd de sluis tijdens een grondige renovatie voorzien van 'moderne historische' deuren. lees verder