Waterschappen

De ChristenUnie fracties van de volgende waterschappen zijn verbonden aan Provinciale Unie van de ChristenUnie in Overijssel: