Waterschappen

De ChristenUnie fracties van de volgende waterschappen zijn verbonden aan Provinciale Unie van de ChristenUnie in Overijssel:

Nieuws uit de Waterschappen

Duidingsdebat

Duidingsdebat.jpg14-04-2023 15:03 In de AB vergadering van 29 maart waar de nieuwe ab-leden werden beëdigd, hebben alle lijsttrekkers de uitslag van de verkiezingen geduid. lees verder

Na de verkiezingen

Bestuur.jpg14-04-2023 14:56 Wat was het spannend die uitslag van de verkiezingen!
Die kwam donderdagavond 16 maart.
Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman maakte die in het Waterschapshuis in Zwolle bekend aan de verzamelde partijen. lees verder

Wouter Bloemberg nieuwe fractieondersteuner

Wouter beëdiging.jpg13-04-2023 11:27 In de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen zijn gisteren de laatste vijf bestuursleden beëdigd. Het Algemeen Bestuur is nu voltallig in functie. Ook werd in deze ... lees verder