Toerisme beter spreiden

Toerisme beter spreiden

“De ChristenUnie vindt dat toerisme beter gespreid moet worden over de provincie”

Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Overijsselse economie. Een groeiend aantal toeristen bezoekt onze provincie, maar... wat zijn de gevolgen van steeds meer toeristen? Als ChristenUnie pleiten we voor een rem op nog meer massatoerisme. We moeten namelijk voorkomen dat onze hotspots, zoals bijvoorbeeld Giethoorn, overspoeld en overlopen worden door de vele mensen, met alle gevolgen voor de leefbaarheid.

De oplossing is het beter spreiden van de toeristen over de provincie. Een goed en uitgebreid provinciaal vervoersnetwerk is daarvoor onmisbaar. Ook kunnen we het platteland beter ontsluiten door het aanleggen en verbinden van allerlei wandel- en fietsroutes, kerk- en klompenpaden, ruiterpaden, en skeeler- en kanoroutes. Belangrijk is om de eigen karakteristieken en kwaliteiten van regio’s te benadrukken, bijvoorbeeld via oude ambachten en kenmerkende streekproducten. Uiteraard moet qua voorzieningen worden ingespeeld op een groeiend aantal ouderen dat onze mooie provincie aandoet.

Terug naar wat wij vinden, klik hier