Werken aan een kringloopeconomie

Werken aan een kringloopeconomie

“De ChristenUnie vindt dat respect voor werknemers en natuur pijlers zijn onder een gezonde economie”

Respect voor de werknemers en de natuur zijn voor de ChristenUnie de pijlers onder een gezonde economie. Wij vinden dat een gezonde economie niet alleen moet draaien om groei, maar ook om leefbaarheid en duurzaamheid. Wij zijn daarom voorstander van een ‘kringloopeconomie’. Dat is een economie die weinig tot geen afval veroorzaakt, door materialen en grondstoffen steeds opnieuw te gebruiken. Maar hoe richt je een kringloopeconomie in, waar begin je?

Allereerst bij het hergebruiken van materialen; dat moet bij alle bedrijven grootschaliger en professioneler worden aangepakt. De Kringloopbedrijven in de provincie kunnen op dit gebied een belangrijke rol spelen. Verder pleiten we voor het ondersteunen van bedrijven die op een vernieuwende manier bezig zijn met duurzaamheid. Leefbaarheid en duurzaamheid nemen ook toe, wanneer werknemers zoveel mogelijk in de buurt van hun werk wonen. Om deze mogelijkheid te vergroten, moet de provincie de werkgelegenheid in diverse ‘middelgrote’ plaatsen stimuleren. Een sterke economie in dit soort plaatsen leidt tot regio’s waar het prettig is om te wonen en te werken.

Ook onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kringloopeconomie, door in te zetten op onderzoek en innovatie. Dat kan bijvoorbeeld door samen met het bedrijfsleven onderzoek uit te voeren rond hergebruik en duurzaam ondernemerschap. Verder zijn de onderwijsinstellingen verantwoordelijk voor het opleiden van goede vakmensen. Goed contact met het bedrijfsleven is daarvoor nodig, zodat opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt. Minstens zo belangrijk is een ruim aanbod aan bij- en omscholingsmogelijkheden, zodat werknemers kunnen meebewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door innovatie. Hier is de overheid, samen met de bedrijven en het onderwijs, voor verantwoordelijk.

Het MKB zorgt in Overijssel voor verreweg de meeste banen en moet daarom worden gezien als topsector. Bij het waarderen en steunen van bedrijven is het belangrijk dat de provincie niet alleen de ‘gevestigde’ bedrijven support, maar ook starters en doorgroeiers. Zij zorgen voor vernieuwende vormen van ondernemerschap.

Als ChristenUnie zien we graag dat ondernemers en inwoners zelf met goede ideeën komen, samenwerken en betrokken zijn bij hun leefomgeving. In een echte samenleving kijken mensen naar elkaar om en krijgt iedereen kansen om te werken, of op andere manieren mee te doen. Daarom willen wij dat de provincie mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Zij moeten via de sociale werkbedrijven en een breed aanbod aan leer-werktrajecten een baan of dagbesteding kunnen vinden. Ook moet de provincie sociale ondernemingen kansen bieden bij haar eigen aanbestedingen.

 

Terug naar wat wij vinden, klik hier