Weg met al dat afval!

“De ChristenUnie wil dat afval grondstof wordt”

Weg met al dat afval!

Onze westerse wereld produceert heel veel vuilnis. Al dat afval bedreigt zowel onze leefomgeving als de natuur. Als ChristenUnie willen we bijdragen aan een wereld die leefbaar blijft voor onszelf en voor volgende generaties. Om het afvalprobleem te bestrijden, willen we toewerken naar een kringloopeconomie. Dat betekent dat we ons afval zoveel mogelijk -maar het liefst helemaal- opnieuw gaan gebruiken. Dit doel moet worden gehaald in 2030.

Stap één is het zoveel en zo goed mogelijk gescheiden inzamelen van afval in de hele provincie. Ook het vele medische afval moet worden verminderd. Verder onderzoekt de provincie of rioolslib omgezet kan worden tot fosfaat, voor gebruik in de landbouw. Daarnaast moeten de bedrijven die afval verwerken gaan veranderen. Zij moeten zich gaan richten op het opnieuw gebruiken van materialen, zodat vuilnis niet hoeft worden verbrand. Goede ideeën en initiatieven van inwoners en bedrijven om iets nieuws te doen met afval en restmaterialen, moeten vanuit de provincie worden ondersteund. Vanzelfsprekend moet het provinciebestuur ook zelf streven naar het veroorzaken van zo weinig mogelijk afval.

Terug naar wat wij vinden, klik hier