Actueel

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie wil herdefiniëring van veranderende detailhandel

internetshop-bestemmingsplanwoensdag 17 oktober 2018 De ChristenUnie wil dat er rekening wordt gehouden met veranderende vormen van detailhandel.
Volgens het Overijssels statenlid Arjan Hof gaan handel en detailhandel tegenwoordig hand in hand. Hof: “De provinciale omgevingsverordening voldoet daardoor niet meer aan de actualiteit van de dag. Het kan niet zo zijn dat als je toevallig een kassa in je winkel hebt, beperkt wordt in je expansiemogelijkheden terwijl bijvoorbeeld de internetverkoper of een internetgroothandel alle ruimte krijgt om zich, waar dan ook, te vestigen.” lees verder

ChristenUnie Overijssel presenteert brede kandidatenlijst Provinciale Staten

Kandidaten_2019_001vrijdag 12 oktober 2018 De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen. Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid geweest. Zij wordt gevolgd door de huidige fractievoorzitter Jan Westert uit Ommen, die graag nog een periode als statenlid doorgaat maar geen rol als lijsttrekker wil vervullen. De huidige fractie is met veertiger Arjan Hof uit Enschede en Sybren Stelpstra uit Hardenberg stevig vertegenwoordigd. Stabiliteit en continuïteit in het politieke bestuur vindt het Overijsselse CU-bestuur belangrijk. Op de lijst komt Arie de Niet, oud-raadslid uit Deventer, op de vijfde plaats. Het bestuur ziet in hem een belangrijke kandidaat voor de toekomst in de fractie en hoopt dat hij de vijfde zetel voor de partij weet te veroveren. lees verder

Lithium Werks

Super_B_Lithium_Batteriesmaandag 08 oktober 2018 De ChristenUnie kan voluit instemmen met een mogelijke investering in een R&D-campus ten behoeve van Lithium Werks. We leveren zo een bijdrage aan de kracht van de regionale economie en werkgelegenheid in Twente. Dat is wat we wilden in deze coalitieperiode. Werk in Twente, Techbase ontwikkelen tot een geziene werklocatie en bovendien hebben we research van batterijen hard nodig in de transitie van energie. lees verder

ChristenUnie wil meer weten over de Chinezen van Van Hijum

chinawoensdag 03 oktober 2018 Gedeputeerde Van Hijum kwam enigszins aangedaan terug van een handelsmissie uit China. Overijssel wil China als handelspartner en heeft belang bij handel met China, maar de chinezen blijken uit te zijn op onze kennis en technologie, waardoor we onze concurrentiepositie verliezen. De gedeputeerde vindt dat we minder naïef moeten zijn. Fractievoorzitter Jan Westert wil opheldering over het statement en de betekenis er van in de praktijk Van Hijum. lees verder

Geitenstop in Overijssel

geitenvrijdag 28 september 2018 In navolging op andere provincies heeft Provinciale Staten van Overijssel besloten om per direct een geitenstop door te voeren. Dit betekent dat vanaf heden geen nieuwe vestiging mag plaatsvinden van geitenhouderijen en bovendien niet uitgebreid mag worden door de bestaande geitenbedrijven. Dit is een drastisch besluit, toch is de ChristenUnie van mening dat dit wijs is om te doen. lees verder

ChristenUnie wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug

Ommen, vechtbrugdonderdag 20 september 2018 De ChristenUnie Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtbrug in het centrum van Ommen zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen. De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt ernstig belemmerd, omdat al het noord-west-zuid-verkeer van deze brug gebruik moet maken. De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat er een bredere aanpak van de verkeersproblematiek bij Ommen moet worden verkend. Daar is de provincie bij nodig. lees verder

U bent welkom op de ledenvergadering 18 oktober 2018

bijeenkomstCUwoensdag 19 september 2018 De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen duren nog enkele maanden, maar toch wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de voorbereidingen. Zo zijn de selectiecommissies bezig geweest met de kandidatenlijsten en de programmacommissies met de verkiezingsprogramma’s. Dit resultaat willen wij graag met u en jou delen. lees verder

ChristenUnie minister Carola Schouten draait het roer om in de landbouw

carola-Schoutenzaterdag 08 september 2018 "Minister Carola Schouten maakt zich zorgen over uitputting van de aarde. De huidige voedselproductie is onhoudbaar, zegt ze. Het roer moet om in de landbouw." Is de titel van een interview in Trouw waarin de ChristenUnie bewindsvrouw haar visie toelicht op de toekomst van de landbouw. lees verder

Stichting Sibculo ontvangt Moderne Devotie Award van ChristenUnie

Klooster_Sibculo_overzichtwoensdag 29 augustus 2018 De Moderne Devotie Award van de ChristenUnie Overijssel gaat dit jaar naar het bestuur van de Stichting Klooster Sibculo. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel geeft daarbij als belangrijk motief, dat dit bestuur actief en enthousiast bezig is de geschiedenis van het Klooster Sibculo te laten herleven en opnieuw onder de aandacht te brengen. De award zal op maandag 3 september in Sibculo worden uitgereikt door CU-leider Gert Jan Segers. lees verder

ChristenUnie-leider Gert Jan Segers komt naar Sibculo

2017-gertjan-segersvrijdag 17 augustus 2018 Op maandag 3 september 2018 komt Gert Jan Segers naar Sibculo. De fractievoorzitter van de Tweede Kamer zal daar de Moderne Devotie Award uitreiken, die ChristenUnie Overijssel elk jaar beschikbaar stelt aan iemand of een groep, die het gedachtengoed van de Moderne Devotie levend houdt. Bovendien houdt Segers de Jan Rietkerklezing, die de provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel jaarlijks bij de start van het politiek organiseert. lees verder

Andries Heidema is geïnstalleerd als nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel

Andries Heidemawoensdag 11 juli 2018 Op 11 juli is Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Eerder melden wij er blij mee waren dat Andries Heidema de eerste CvdK is vanuit de ChristenUnie is maar vooral ook omdat Heidema bekend staat als een betrokken en verbindend bestuurder. Een aanwinst voor het provinciaal bestuur! lees verder

ChristenUnie dringt aan op beëindigen illegale handel circuit witgoed afval naar Afrika.

afval_witgoed_etcwoensdag 11 juli 2018 Er blijk een (omvangrijk) handelscircuit te zijn waarbij koelkasten en andere witgoed apparaten naar landen als Ghana en Nigeria worden getransporteerd. De goede metalen worden terug gehaald naar Nederland, maar het vaak giftige afval blijft in deze Afrikaanse landen achter. Deze vorm van handel is illegaal en is ontstaan doordat er bedrijven zijn die legaal het witgoed mogen verwerken maar onvoldoende capaciteit hebben en daarom de “handel” doorverkopen aan onbevoegde bedrijven. Deze verschepen op hun beurt de handel naar Afrika. lees verder