Actueel

Waarderingsprijzen voor vrijwilligers in Zwartewaterland

IMG_4216.JPGdinsdag 23 november 2021 Als afgevaardigde namens de provincie maakte ons Statenlid Jan Westert maandag een tourtje door Zwartewaterland. Hij hield halt op drie plaatsen om de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit te ... lees verder

ChristenUnie positief over provinciegeld verkabeling ’s Heerenbroek

sheerenbroek.jpegwoensdag 10 november 2021 De provincie maakt geld vrij voor het ondergronds verkabelen van de hoogspanningskabels die over het dorp ’s Heerenbroek lopen. Na aandringen van de ChristenUnie staan vrijwel alle fracties in ... lees verder

Brede steun voortbestaan gescheperde schaapskuddes

Schapenmaandag 08 november 2021 Vanuit de Provinciale Staten is er brede steun om de gescheperde schaapskuddes te behouden voor Overijssel. De ChristenUnie heeft samen met de PvdA en D66 gepleit voor een structurele financiering... lees verder

Fractie bezoekt Taalpunt Steenwijkerland

20211006 - laaggeletterdheid.jpgwoensdag 06 oktober 2021 De fractie van de ChristenUnie bezocht onlangs samen met andere Statenfracties het Taalpunt in Steenwijkerland. Tijdens dit werkbezoek is ook gesproken met bedrijven die investeren in laaggeletterheid en basisvaardigheden van hun medewerkers. lees verder

Barmhartigheid versus wegzetten

Jan Westert.jpgmaandag 27 september 2021 Column Jan Westert
Aan een zuiver debat over de positie van statushouders kwamen wij deze week in de Provinciale Staten weer niet toe. In principe hoeven we dat debat ook niet te voeren, want de bemoeienis van de provincie met de huisvesting van statushouders is beperkt. Maar goed dit soort debatten wordt met regelmaat door de fractie van de PVV geagendeerd. Dit keer vonden zij de fracties van OCL, Forum voor Democratie en Mooi Overijssel aan hun zijde. lees verder

Op de elektrische brommer langs duurzame projecten

Sybren Stelpstra.jpgvrijdag 24 september 2021 Sybren Stelpstra bezocht vorige week samen met andere statenleden en Zwolse gemeenteraadsleden twee projecten op gebied van duurzame energie. De volksvertegenwoordigers reden daarbij rond op de zogeheten e-choppers, elektrische brommers met brede banden.
Belang van het werkbezoek is de ontwikkeling naar een fossielvrije toekomst met minder co2-uitstoot in Overijssel. lees verder

Werkbezoek Steenwijkerland: tussen parels en tranen

20210915 - Steenwijkerland werkbezoek.jpegmaandag 20 september 2021 De coronamaatregelen vormden drie keer een blokkade voor een werkbezoek van de Statenfractie aan de gemeente Steenwijkerland. Maar woensdag 15 september was het toch zover. In de noordelijkste gemeente van de provincie werd ChristenUnie Overijssel vertegenwoordigd door Statenleden Jan Westert en Arjan Hof en stagiaire Olaf Smidt. Zij kijken terug op een ‘buitengewoon goed georganiseerd werkbezoek’. lees verder

CU Overijssel start politiek jaar met inspirerende bijeenkomst bij Nieuw Sion

20210917-Cu-Kandidaten-Mirjam-Bikker.jpegwoensdag 15 september 2021 Christelijk Spiritueel Centrum Nieuw Sion in Diepenveen is dit jaar de inspirerende locatie waar ChristenUnie Overijssel een startsignaal geeft voor het nieuwe politieke jaar. De bijeenkomst in de voormalige abdij is speciaal voor genodigden, vooral vanuit de lokale fracties in de provincie. lees verder

‘Lessen leiden tot Ressen’

Sybren Stelpstra.jpgzaterdag 17 juli 2021 Statenlid Sybren Stelpstra heeft bij de laatste bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) nog eens onomwonden duidelijk gemaakt dat de Ressen volledig op steun kunnen rekenen vanuit de ChristenUnie: “Wie niet voor een schone toekomst kiest, die verliest.” lees verder

‘Mensenlevens ontwricht als we vakantieparken laten verpauperen’

Arjan Hof ChristenUnie.jpegdonderdag 01 juli 2021 De Overijsselse fractie van de ChristenUnie wil voorkomen dat de Provincie gaat bezuinigen in de aanpak van verpauperde vakantieparken. Statenlid Arjan Hof: “Deze voorgenomen halvering van het budget is onverantwoord, want het kan ernstige misdaad in de hand werken waardoor mensen in het verderf worden gestort.” Laten we vakantieparken verder verpauperen, dan verdwijnt de sociale controle en krijgt mensenhandel en illegale prostitutie vrij spel. lees verder

ChristenUnie Overijssel uit zorgen verkeersveiligheid bij Balkbrug

N377 bak balkbrug.jpgzaterdag 12 juni 2021 De verkeersveiligheid op de N377 is in het gedrang. De ChristenUnie Overijssel hoort en ziet dat er steeds vaker te hard wordt gereden over de provinciale weg tussen De Lichtmis en Coevorden. Vooral bij Balkbrug zorgt het hardrijden voor gevaarlijke situaties. Daarom stelt statenlid Arjan Hof vragen aan Gedeputeerde Staten (GS): “Er wordt te vaak veel te hard gereden in de kernen waar 50 km/u de max is. Deze tweebaansweg nodigt daar helaas toe uit. Momenteel zijn de werkzaamheden aan het traject in volle gang. Een goed moment om maatregelen te nemen. Wat kan de provincie doen om deze route veiliger te maken voor rijdend verkeer en overstekende voetgangers? lees verder

Bart Visser nieuw burgerlid voor ChristenUnie Overijssel

20210602 -  Bart Visser.pngwoensdag 02 juni 2021 “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” Bart Visser sprak woensdagmiddag de vertrouwde eed uit als nieuw burgerlid voor de Overijsselse ChristenUnie. “Een bijzondere manier om geïnstalleerd te worden”, waren de woorden van Commissaris van de Koning Andries Heidema die digitaal de eed afnam. Heidema sprak de wens uit Visser en ook alle de leden van de Statenfracties binnenkort in het echt te mogen ontmoeten. lees verder