Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Vechtdal-ontmoeting met Landbouwminister Carola Schouten

Carola Schoutenwoensdag 14 maart 2018 ChristenUnie minister voor landbouw, Carola Schouten bezocht het Vechtdal en ging in gesprek met agrariërs uit de regio. lees verder

CDA, ChristenUnie en D66: “AKZO: plaats geofoons rond Hengelo en Enschede”

akzonobelwoensdag 14 maart 2018 De Statenfractie van CDA, ChristenUnieen D66 in Overijssel roepen Akzo Nobel op om trillingsmeters te plaatsen bij de zoutwinningslocaties rond Hengelo en Enschede. Het CDA en ChristenUnie vinden het, gezien de maatschappelijke discussie en het feit dat in de directe omgeving van deze locaties geen geofoons staan, zeer wenselijk toch te zorgen voor goede meetapparatuur. lees verder

Duurzame energie langs provinciale wegen

zonnepanelen_langs_wegenvrijdag 09 maart 2018 De ChristenUnie Steunde van harte een motie van GroenLinks in Provinciale Staten om geluidswerende voorzieningen een duurzame energieopwekking te stimuleren. Deze motie sloot aan bij een eerdere motie van de ChristenUnie om wegen veel meer energieneutraal te maken. lees verder

PS Overijssel wil kortere termijn winvergunning NAM voor Hardenbergs gas

gaswoensdag 07 maart 2018 Een Provinciale Staten is unaniem voor het terugbrengen van de termijn van de vergunning voor het winnen van Hardenbergs gas door de NAM. In navolging van de Hardenbergse raad adviseren ook de Staten geen vergunning af te geven voor een termijn van dertien jaar, maar voor de duur van 3 jaar vanaf de nieuwe vergunningsperiode in 2020. lees verder

Lelystad Airport

Lelystad Airportwoensdag 28 februari 2018 Het Tweede kamerlid van de ChristenUnie Eppo Bruins heeft eerder betoogd dat er een zorgvuldig onderzoek moet komen naar de vlieghoogtes en de geluidshinder voordat definitief het besluit tot openstelling van het vliegveld Lelystad wordt genomen. Hij wil eerst kennis hebben van het totale eindbeeld. Dus ook van de uitbreiding van de vluchtbewegingen, als het hogere luchtruim is geopend. lees verder

Vechtdal-ontmoeting met Landbouwminister Carola Schouten

Vicepremier Carola Schoutenwoensdag 28 februari 2018 De ChristenUnie afdelingen Ommen en Dalfsen organiseren op zaterdag 10 maart van 14.45 tot 16.15 een informele ontmoeting met de Minister van Landbouw, Carola Schouten bij de Wiekelaar te Oudleusen. Minister Schouten is dan op weg naar Hardenberg, waar ze voor de ChristenUnie de NoaberschapsAward zal uitreiken. lees verder

Kwestie Konijnenberg

konijnenbergwoensdag 14 februari 2018 Op uitnodiging van de gemeente Twenterand maakte de ChristenUnie kennis met het bedrijf Konijnenberg foto in Den Ham. Een mooie onderneming dat zorgt voor werkgelegenheid en reuring in het dorp. Vroeger, toen Konijnenberg nog een winkel was, was het gevestigd in de dorpskern van Den Ham maar is inmiddels fors uit het jasje gegroeid. Van detailhandel naar groothandel op het gebied van alles wat je maar kunt bedenken rondom fotografie. lees verder

Geiten

geitenwoensdag 14 februari 2018 Vanuit Brabant en Gelderland komen er berichten dat het houden van geiten risico’s zou opleveren voor de volksgezondheid. Een verhoogd risico op longaandoeningen heeft deze provincies ertoe gebracht de Geitenbranche op slot te zetten.
Vanuit het rijk werd besloten om een groot landelijk RIVM-onderzoek uit te voeren naar deze risico’s om zo in kaart te brengen of, en zo ja in welke mate er sprake is van een verhoogd risico. Ook in Overijssel bestaan geitenhouderijen die vaak door een familiebedrijf worden gerund en veelal een bloeiende bedrijfstak vormen. De vraag die voorligt is: Lopen omwonenden van zo’n geitenhouderij in Overijssel ook risico? lees verder

Meer aandacht voor praktijkonderwijs in Overijssel

Arie Schoolwoensdag 07 februari 2018 De ChristenUnie heeft de toezegging van gedeputeerde Van Hijum gekregen, dat er in de nieuwe provinciale Human Capital agenda meer aandacht komt voor coaching van jongeren in het praktijkonderwijs. Namens de ChristenUnie vroeg Jan Westert om een heldere toezegging met name waar het gaat om de groep jongeren van 16 tot 18 jaar met het profiel arbeid, die geen beroep kunnen doen op de Participatiewet en waar het onderwijs ook te weinig financiële ruimte voor heeft. lees verder

Bij Armeense gemeenschap

Armeens-Apostolische Kerk Almelowoensdag 07 februari 2018 Op uitnodiging van de Armeens-Apostolische Kerk Almelo was de Jan Westert, namens de ChristenUnie Overijssel aanwezig bij de herdenking van het feit dat de eerste gedrukte Bijbel in het Armeens verscheen. Bijzonder is het om te horen, dat de eerste Armeense Bijbel in Amsterdam gedrukt is. De paus stond niet toe dat elders in Europa deze Bijbel werd gedrukt. lees verder

Hiaat in wet, 16-18-jarigen buiten beeld

samenlevingwoensdag 31 januari 2018 De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ontwikkelkracht van het ‘technisch vmbo’ waar vanwege de krimp in het onderwijs steeds meer problemen ontstaan. Er stromen steeds minder leerlingen in en dat betekent minder ruimte voor stevige profielen en minder ruimte voor noodzakelijke investeringen om het onderwijs bij de tijd te houden. lees verder

De tijd voor sector gebonden scholingsfondsen is voorbij, ChristenUnie voor Regionaal scholingsfonds.

Middelbare schoolwoensdag 31 januari 2018 De ChristenUnie is blij met het advies van de SER Overijssel over het Human Capital. De SER onderstreept de lijn waar ook de ChristenUnie voor pleit. Het belang van het regionaal scholingsfonds wordt door de SER ook stevig omarmd. lees verder