Actueel

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

Statenzaal Diezerstraat Zwolledinsdag 19 juni 2018 De ChristenUnie in Overijssel gaat in een motie bij de Perspectiefnota het college van GS vragen om aan de ‘oude Statenzaal van de provincie’ een passende functie te geven. De oude statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle ademt de sfeer van langjarig Overijssels bestuur uit. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie vindt dat de oude Statenzaal een passende bestemming moet krijgen. Jan Westert: ‘Zo’n zaal is heeft een eminente sfeer om bij te dragen aan de waarde van de democratie, van vrijheid en tolerantie, verdraagzaamheid en het vrije woord. Ook voor representatieve doeleinden is de zaal beter te benutten’ lees verder

ChristenUnie wil elektrificatie spoor Almelo-Mariënberg nu!

dieseltreinmaandag 18 juni 2018 De ChristenUnie wil dat er de spoorlijn Almelo-Mariënberg nu in gang wordt gezet. Het is de partij al langer een doorn in het oog dat er nog dieseltreinen in Overijssel rijden, omdat nog niet alle spoor geëlektrificeerd is. De lijn Almelo-Mariënberg is een lijn, waar de provincie als enige zelfstandig invloed op heeft. Het is tijd om deze spoorlijn te elektrificeren, vindt de Statenfractie van de ChristenUnie. lees verder

ChristenUnie en CDA op de bres voor kerkorgels en cultureel erfgoed

Zwolle_Gr_of_St_Michaelskerk_Schnitger_1721_klavmaandag 18 juni 2018 De ChristenUnie en het CDA in Overijssel komen bij de behandeling van de P-nota met een gezamenlijke motie waarin zij aandacht vragen voor beeldbepalende kerkgebouwen en kerkorgels. De moties wordt daarnaast ondersteund door D66, VVD en de SGP. lees verder

Renate van der Velde beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie Overijssel

RenatevdVeldevrijdag 15 juni 2018 De ChristenUnie Overijssel komt voor de statenverkiezingen van 2019 met een vrouwelijke lijsttrekker. Het bestuur draagt Renate van der Velde-Buist (43) uit Kampen voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De huidige fractievoorzitter Jan Westert heeft aangegeven nog een periode door te gaan in Provinciale Staten, maar het ook tijd te vinden voor nieuwe en jongere gezichten. Samen zullen ze de top van de lijst vormen en de kar naar de verkiezingen trekken. Het bestuur van de ChristenUnie Overijssel is blij met deze gezamenlijke inzet op vernieuwing en continuïteit. lees verder

Aanpak verpaupering recreatieparken in gang gezet maar roept ook vragen op.

recreatieparkwoensdag 23 mei 2018 In een brief, in reactie op de motie Hof over verpaupering recreatieparken, stelt GS dat op een aantal parken in onze provincie criminele activiteiten plaats vinden. Op sommige recreatieparken is sprake van witwaspraktijken, mensenhandel, heling en druggerelateerde criminaliteit. lees verder

“Overijssel moet kinderen meer buiten laten spelen”

kindwoensdag 23 mei 2018 Kinderen op de basisschool spelen dramatisch minder buiten dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van Jantje Beton, de organisatie die zich inzet voor jeugdvoorzieningen in Nederland. In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%. Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er nu meer dan 1 miljoen die niet meer dagelijks buitenspelen. Zorgelijk, vinden de provinciale fracties van ChristenUnie en de PvdA. Ze willen dat de provincie Overijssel meer doet om kinderen naar buiten te krijgen. lees verder

ChristenUnie blij met beter ontwikkeling XL-park

XL-bedrijvenpark_Almelowoensdag 23 mei 2018 De ChristenUnie-fractie in de Overijsselse Staten is blij met de ontwikkelingen op het XL-park. ‘De zon schijnt weer over het XL-park’, constateerde Jan Westert in de commissie economie over het XL-park bij Almelo. lees verder

Wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?

dijk_kampereilanddinsdag 22 mei 2018 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging bij het Kampereiland. De fractie is verbaasd en blij dat een andere manier van dijkversteviging er toe leidt dat het werk tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. De versteviging van dijken is al lang nodig, maar de budgettaire ruimte vormde een probleem. lees verder

Andries Heidema voorgedragen Commissaris van de Koning in Overijssel

Andries_Heidemawoensdag 16 mei 2018 De fractie van de ChristenUnie is blij, dat de Provinciale Staten van Overijssel Andries Heidema heeft voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel. We zijn blij met een bestuurder met zijn kwaliteiten. Uiteraard zijn we ook blij om dat Andries Heidema de eerste CvdK is vanuit de ChristenUnie. Overijssel zocht een boegbeeld en een betrokken en verbindend bestuurder. Die wens is met deze voordracht vervuld. In Deventer heeft hij als burgemeester laten zien er voor alle burgers ongeacht hun politieke kleur te zijn. Zo willen we hem ook graag in Overijssel als commissaris verwelkomen. Iemand met hart voor de provincie. lees verder

ChristenUnie wil meer weten van ‘Reest-overschrijdende samenwerking’

reestdalwoensdag 02 mei 2018 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij de berichtgeving over de gebrekkige grensoverschrijdende samenwerking tussen Overijssel en Drenthe rond de Reest kunnen plaatsen. Uit recente berichten in de regionale pers en berichten aan de gemeente De Wolden valt te signaleren dat de ‘Reest-overschrijdende samenwerking’ beter kan en niet al te krampachtig moet worden opgepakt. De Reest is in de geschiedenis een barrière tussen Drenthe en Overijssel, maar met een flinke sprong zou dit toch moeten kunnen worden opgelost, zo vindt de fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie in de Overijsselse Staten. lees verder

Groei zonneparken in Overijssel roept vragen op over ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur.

zonneparkmaandag 23 april 2018 De ChristenUnie Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op agrarische grond. De statenleden Sybren Stelpstra en Arjan Hof hebben daarover vragen gesteld aan het College van GS. De ChristenUnie ziet graag dat Gedeputeerde Staten afspraken maakt met gemeenten over de uitrol van zonneparken. Zij bepleiten daarbij een ladder voor duurzame energie, zoals die er ook is voor duurzame verstedelijking. Bovendien moeten er maatregelen worden genomen om een onevenwichtige druk op het elektriciteitsnet te voorkomen. Stelpstra vraagt tenslotte om een schets, waarin de energievraag en de opwekkingscapaciteit beter zichtbaar wordt, zodat er gericht beleid kan worden gemaakt. lees verder

ChristenUnie stelt Polymer Science Park en kunstofsindustrie moet toonaangevend worden in circulair gebruik van grondstoffen!

Polymer_Science_Parkwoensdag 11 april 2018 Nu al zijn de kunststof bedrijven actief als het gaat om het hergebruik van grondstoffen. De circulaire economie begint in deze sector op gang te komen maar er is meer nodig, aldus Jan Westert, voorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie. Dat bleek ook tijdens een onlangs gehouden congres waar de sector de hulp van de provincie in roep om te kunnen investeren zodat men verder kan met innoveren. De ChristenUnie ziet kansen om de circulaire economie in deze sector uit te breiden en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten om daarmee het gesprek hierover te (her)openen. lees verder