Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Vragen over Drent-Duits spoor initiatief!

vechtdaltreinwoensdag 06 september 2017 De onlangs aangekondigde Drentse - Duitse initiatieven over de Vechtdallijn Zwolle - Emmen dat moet gaan aansluiten op het Duitse spoorwegnetwerk is voor de ChristenUnie Overijssel reden om schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten Overijssel. lees verder

De Jan Rietkerk lezing wordt verplaatst!

carola-schouten-banner-5-944x390vrijdag 25 augustus 2017 Zoals bekend zijn de gesprekken over een nieuw te vormen kabinet in volle omvang gaande. De ChristenUnie is intensief betrokken en dat vraagt de nodige positieve inzet van onze onderhandelaars Gertjan Segers en Carola Schouten.
Carola heeft ons laten weten dat zij, vanwege de onderhandelingen, niet in staat is de Jan Rietkerk lezing te verzorgen op 4 september. Dat vinden we jammer maar begrijpen haar beslissing uiteraard goed. lees verder

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over de gevolgen van de fipronil affaire voor boeren in Overijssel.

eitjemaandag 21 augustus 2017 Door besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil lijden veel bedrijven in de pluimveesector forse schade. Naar verluidt is deze schade naar verwachting niet of slechts zeer beperkt te verhalen bij het bedrijf dat de schade veroorzaakt heeft. Hierdoor dreigen sommige pluimveebedrijven failliet te gaan. lees verder

Herindeling luchtroutes Lelystad

Vliegtuig op schiphol.jpgwoensdag 26 juli 2017 De motie van PvdA en VVD om aan te dringen op herindeling van het luchtruim per 2023, zodat de overlast in Overijssel door het vliegverkeer van luchthaven Lelystad wordt beperkt heeft de instemming van de ChristenUnie. lees verder

De Overijsselse politiek gaat zich wapenen tegen (bestuurs)ondermijnende criminaliteit!

wapensmaandag 24 juli 2017 Op initiatief van de ChristenUnie heeft een meerderheid van de Provinciale politiek, waaronder CDA, D66 en 50 plus, een motie aangenomen waarmee het provinciebestuur effectief moet gaan optreden tegen vormen van criminaliteit waarmee het openbaar bestuur ondermijnd wordt. Hierbij worden o.a. organisaties en individuen bedoelt die via infiltratie in het openbaar bestuur een ingang vinden om hun criminele activiteiten uit te voeren. lees verder

Tussenbalans en Perspectiefnota 2018

tussenbalansmaandag 24 juli 2017 De ChristenUnie is blij met de tussenbalans bij de Perspectiefnota. Deze P-nota zou anders vooral ‘going concern’ zijn. De tussenbalans biedt Provinciale Staten de ruimte aan de slag te gaan met nieuwe maatschappelijke opgaven. Die opgaven vormen de basis voor de uitwerking van provinciaal beleid in de nabije toekomst. Over de P-nota zelf kan de ChristenUnie kort zijn. Het beleid ligt op koers. Veel is in uitvoering. Overijssel laat zien dat het werkt. Ook financieel is de provincie goed op koers. De ChristenUnie is eens met het beleid om aandelen van gemeenten te kopen. Aandelen Vitens versterken onze financiële positie en geven gemeenten ruimte. De ChristenUnie kan zich vinden in een beleid dat meer investeringsruime schept voor de volgende coalitieperiode. Tot 60 miljoen. De ruimte is er. Het perspectief tot 2028 is rooskleurig. In de commissie hebben we aandacht gevraagd voor de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s)? We komen nu niet met een motie, maar wachten de brief af. De ChristenUnie had ook een motie over groene schoolpleinen in de pen, maar we hebben gezien dat de gedeputeerde een vooruitziende blik heeft. Zij heeft het geregeld in de nieuwe natuurvisie. lees verder

Plakkaat van Erkenninge en Verzoeninghe

Sibcoulo_tekening-kloostervrijdag 21 juli 2017 De combinatie D66 en ChristenUnie pleit voor erkenning van de rol van de Provinciale Staten van Overijssel en verzoening met ons provinciaal verleden. D66 fractievoorzitter, Margreet Overmeen pleitte daarvoor bij de perspectiefnota 2017. De aanleiding was het gezamenlijke bezoek aan het voormalig klooster te Sibculo. lees verder

ChristenUnie en PvdA willen onmiddellijke redding schaapskuddes

schaapskuddemaandag 03 juli 2017 De provincie moet onmiddellijk geld vrijmaken om het handjevol schaapskuddes dat Overijssel nog heeft te redden. Dat vinden de Statenfracties van ChristenUnie en de PvdA. lees verder

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over criminaliteit op het platteland

politiewoensdag 21 juni 2017 In een krantenartikel met als kop "Politie schiet tekort op platteland: 'Criminelen hebben vrij spel' is openbaar gemaakt dat de twaalf commissarissen van de koning zich zorgen maken over de toenemende criminaliteit op het platte land. De hoogste politiecommandant Oost Nederland noemt de kritiek van de provincies onzin, althans hij fronst er zijn wenkbrauwen bij, maar pleit vervolgens wel voor meer politiemensen. “Die kun je altijd gebruiken”. Dat klinkt niet erg dringend en overtuigend, aldus de ChristenUnie Overijssel die hierover kritische vragen stelt. lees verder

ChristenUnie Statenfractie en fractie Steenwijkerland op werkbezoek bij Dyka Steenwijk

Dyka Steenwijkwoensdag 14 juni 2017 Woensdag 14 juni 2017. De twee ChristenUnie fractie begonnen de dag in het plaatsje Muggenbeet, bij Blokzijl om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen rond het nationale prak de weerribben-wieden. Daarna stond een bezoek aan Dyka op het programma. lees verder

Detailhandelsvisie Overijssel mag wel tandje scherper

leeg_winkelpandwoensdag 07 juni 2017 De ChristenUnie Overijssel vindt dat de detailhandelsvisies van Overijssel wel een tandje scherper mag. Dat zegt fractievoorzitter Jan Westert in reactie op het SER-advies over de detailhandel. Het college van GS reageert wat de CU betreft te luchtig. lees verder

KANSEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN DUURZAAMHEID

PetervanDalenwoensdag 07 juni 2017 EUROPARLEMENTARIËR PETER VAN DALEN OP BEZOEK IN REGIO ZWOLLE

BRUSSEL 29 MEI 2017 – Europarlementariër Peter van Dalen bezoekt op woensdag 7 juni de regio Zwolle. Al eerder gingen vertegenwoordigers van de regio met hem in gesprek in Brussel over infrastructuur en transport. Op zijn beurt komt Van Dalen graag op bezoek om te kijken bij het samenwerkingsverband Port of Zwolle. Samen met de lokale en regionale fracties van de ChristenUnie ziet hij kansen op het gebied van infrastructuur en vergroening. Vanuit de Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel nemen Alwin te Rietstap en Jan Westert deel aan het werkbezoek. lees verder