Actueel

Licht

Renate_kader.pngdinsdag 15 december 2020 Er lag al een ander artikel klaar voor deze nieuwsbrief. Die ging een beetje over corona, maar niet teveel. Maar na vandaag (ik schrijf dit op 14 december) moet het er toch over gaan. We zijn in een stevige lockdown beland, en dat maakt het leven er niet lichter op. lees verder

Benut kulturhus, kerkelijke centra en dorpshuizen voor thuiswerken

Jan_kader.pngdinsdag 15 december 2020 Corona bezorgd ons veel last, maar leert ook dat thuiswerken in veel situaties goed te combineren is met het werk op kantoor. In elk geval voor een aantal dagen per week. Zo dringen we ook automobiliteit en vervoersbewegingen mede terug. lees verder

‘Wil Overijssel ook meer financiële zelfstandigheid?’

Sybren Stelpstra.jpgzaterdag 12 december 2020 ChristenUnie Overijssel stelt vragen over provinciale belastingen.

De provincie Friesland wil zelf belasting kunnen heffen in de toekomst. Geïnspireerd door die ontwikkelingen vraagt de fractie van ChristenUnie Overijssel zich af of ook haar provinciaal bestuur daar oren naar heeft. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil panorama-aanpak voor het Vechtdal

Panorama Vechtdal 1, Oude vecht arm bij Vilsteren.jpgmaandag 30 november 2020 De Statenfractie van de ChristenUnie ziet veel in een integrale gebiedsagenda met een lange termijn-toekomstbeeld voor het Vechtdal. Namens de Statenfractie zegt Jan Westert: ‘We zijn onder de indruk geraakt van het Panorama voor het Vechtdal. Het past ook uitstekend in de opmaat naar de nieuwe omgevingsvisie voor Overijssel. We zouden graag zien dat het Vechtdal als voorbeeld wordt uitgewerkt en als pilot wordt aangewezen.” lees verder

ChristenUnie ‘viert’ plan verbetering N35

N35.pngvrijdag 27 november 2020 Als coalitiepartner is ChristenUnie Overijssel heel blij met de plannen om de N35, rijksweg Zwolle-Enschede, te gaan verbeteren. De ChristenUnie vindt dat er vrijdag een belangrijke stap is gezet met het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van overlast voor omwonenden. Tegelijk blijft de ChristenUnie kritisch op het bij moeten leggen van de helft van de financiering. Het gaat om een rijksweg, die door het rijk betaald zou moeten worden. lees verder

Regiodeal Zuid en Oost-Drenthe

werkgelegenheidwoensdag 18 november 2020 Bij de begroting van de provincie heeft de ChristenUnie gevraagd naar de regiodeal Zuid en Oost-Drenthe, waar ook de gemeente Hardenberg in deelneemt. De ChristenUnie wil weten hoe de provincie participeert. lees verder

Nedersaksenlijn vergt tegendraads investeren

mobiliteitwoensdag 18 november 2020 De Nedersaksenlijn moet er komen vindt de ChristenUnie Overijssel. Om die reden diende Groen Links en de ChristenUnie een motie in bij behandeling van de begroting 2021. lees verder

Meer aandacht voor algemeen belang en democratisch gat nodig

Jan Westert.jpgdinsdag 17 november 2020 In de provincie Overijssel hebben we onlangs het debat gevraagd voor een gezaghebbende en vertrouwenwekkende overheid. De ChristenUnie vindt dat een thema dat meer verdieping nodig heeft. Het openbaar bestuur staat vaker ter discussie en juist gezaghebbend en vertrouwenwekkend zijn kernwoorden voor de overheid. lees verder

Naar een inclusieve samenleving

Jan Westert.jpgmaandag 16 november 2020 Op naar een vitale en inclusieve samenleving! Wie wil dat niet? Iedereen moet meetellen, ongeacht… De vraag is of de provincie Overijssel dat goed invult?
Vatten we de essentie van sociale kwaliteit echt goed? Steken we voldoende diep of dreigen de echte vragen die met sociale kwaliteit te maken hebben naar de achtergrond te verdwijnen? Dit vroeg ik me af tijdens mijn bijdrage over het programma dat moet bijdragen aan een vitale en inclusieve samenleving. lees verder

Vrijheid van meningsuiting: met alle respect!

Renate_kader.pngvrijdag 13 november 2020 Forum voor Democratie diende een motie in over de vrijheid van meningsuiting, spotprents en bedreigde leraren. De ChristenUnie zei daar het volgende over:

We leven in een vrij land. De vrijheid van meningsuiting is daar een onmiskenbaar onderdeel van. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Dat is een groot goed, dat de ChristenUnie zeer dierbaar is. Vrijheden zijn per definitie ook kwetsbaar. Dat blijkt steeds weer. De vrije mening van de een roept boosheid op bij de ander. Boosheid die omgezet wordt in destructieve daden.
Dat doet veel pijn, en het maakt ook onzeker. Wat kun je zeggen in dit land zonder bedreigd te worden? lees verder

ChristenUnie Overijssel lanceert manifest Boerengrondbank

Manifest_Koe.jpgwoensdag 11 november 2020 Onze fractie vindt het erg belangrijk dat de boeren in Overijssel gesteund worden om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die helpen om de landbouw extensiever te maken.
Tijdens de begrotingsbehandeling deze week bieden we aan de gedeputeerde Landbouw & Natuur een manifest aan waarin we onze plannen in zes punten hebben samengevat. lees verder

ChristenUnie Overijssel: Kantoorlocaties meer combineren met werken op afstand. Benut het kultuurhuus

wonen_platte_land.jpgwoensdag 11 november 2020 De ChristenUnie wil meer aandacht voor het werken op afstand in Overijssel. In een motie vraagt de ChristenUnie om de behoefte aan kantoorlocaties in Overijssel te herijken en veel meer aandacht te schenken aan ‘werkplekken op afstand”. ChristenUnie woordvoerder Jan Westert. “We kunnen het kultuurhuus, dorpshuis, wijkcentra en kerkelijke gebouwen in de regio veel beter benutten. Dat komt de exploitatie van die voorzieningen ten goede, stimuleert de vitaliteit van dorpen en kernen en draagt bij aan vermindering van mobiliteitsbewegingen. lees verder