Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Meer aandacht voor praktijkonderwijs in Overijssel

Arie Schoolwoensdag 07 februari 2018 De ChristenUnie heeft de toezegging van gedeputeerde Van Hijum gekregen, dat er in de nieuwe provinciale Human Capital agenda meer aandacht komt voor coaching van jongeren in het praktijkonderwijs. Namens de ChristenUnie vroeg Jan Westert om een heldere toezegging met name waar het gaat om de groep jongeren van 16 tot 18 jaar met het profiel arbeid, die geen beroep kunnen doen op de Participatiewet en waar het onderwijs ook te weinig financiële ruimte voor heeft. lees verder

Bij Armeense gemeenschap

Armeens-Apostolische Kerk Almelowoensdag 07 februari 2018 Op uitnodiging van de Armeens-Apostolische Kerk Almelo was de Jan Westert, namens de ChristenUnie Overijssel aanwezig bij de herdenking van het feit dat de eerste gedrukte Bijbel in het Armeens verscheen. Bijzonder is het om te horen, dat de eerste Armeense Bijbel in Amsterdam gedrukt is. De paus stond niet toe dat elders in Europa deze Bijbel werd gedrukt. lees verder

Hiaat in wet, 16-18-jarigen buiten beeld

samenlevingwoensdag 31 januari 2018 De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ontwikkelkracht van het ‘technisch vmbo’ waar vanwege de krimp in het onderwijs steeds meer problemen ontstaan. Er stromen steeds minder leerlingen in en dat betekent minder ruimte voor stevige profielen en minder ruimte voor noodzakelijke investeringen om het onderwijs bij de tijd te houden. lees verder

De tijd voor sector gebonden scholingsfondsen is voorbij, ChristenUnie voor Regionaal scholingsfonds.

Middelbare schoolwoensdag 31 januari 2018 De ChristenUnie is blij met het advies van de SER Overijssel over het Human Capital. De SER onderstreept de lijn waar ook de ChristenUnie voor pleit. Het belang van het regionaal scholingsfonds wordt door de SER ook stevig omarmd. lees verder

Human Capital agenda

Werkende manwoensdag 31 januari 2018 Met het voorstel ‘Iedereen doet mee’ krijgt de provinciale arbeidsmarkt agenda een andere focus. Lag eerder het accent op meer banen, nu de omstandigheden wijzigen, komt de focus te liggen bij: ‘Hoe zorgen we dat iedereen meedoet en kan blijven mee doen en hoe voorkomen we mismatch”. De bouw, de installatie, het technisch mkb vraagt zich af, waar vinden we mensen met gouden handen” Dat vereist een andere aanpak, maar levert ook meteen de vraag op: ‘Wat is nodige om kwetsbare groepen kansen te bieden in deze markt die flexibiliteit en wendbaarheid vraagt? lees verder

Provincie in de bres voor herstel ‘stormmuur’ Go Ahead Eagles

goaheadmaandag 22 januari 2018 De provincie Overijssel moet inzetten op herstel van de stadionmuur van De Adelaarshorst in Deventer. Dat willen PvdA en ChristenUnie. De storm die deze week over het land trok blies een deel van de historische muur rond het stadion van Go Ahead Eagles omver. De twee partijen willen dat de provincie samen met Go Ahead bekijkt of schadeherstel gecombineerd kan worden met de restauratie van de karakteristieke muur. lees verder

ChristenUnie, SGP en CDA zoeken naar oplossing voor bedrijven op bedrijventerreinen met beperkte detailhandel

konijnenbergvrijdag 19 januari 2018 Aanleiding is de situatie van het bedrijf Foto Konijnenberg op het bedrijventerrein in Den Ham. Deze webshop c.q. groothandel heeft ook een winkel, en is daarom niet toegestaan op het bedrijventerrein. De fracties van de ChristenUnie, SGP en CDA willen deze problematiek bespreken in de Statencommissie Ruimte en Water. lees verder

ChristenUnie wil schadeprotocol Gaswinning ook voor Overijssel

gaswinningmaandag 15 januari 2018 De acceptatie voor vermindering van de gaswinning in Groningen begint toe te nemen en de drang op de schadeafhandeling eveneens. Kleinere gasvelden in ander delen van ons land worden daardoor letterlijk en figuurlijk onder druk gezet om meer of langer te produceren. Zo ook in Overijssel, zo blijkt uit de recente discussie rondom de gaswinning van Hardenberg. Die discussie is nog niet ten einde, want de adviezen van provincie en gemeente moeten nog ingewonnen worden. Zij zullen daarin gezamenlijk gaan optrekken. De ChristenUnie Overijssel wil echter ook dat haar provincie gezamenlijk gaat optrekken met die van Groningen. lees verder

Spoeddebat Lelystad achteruitkijken zonder doel!

Lelystad Airportdonderdag 11 januari 2018 De ChristenUnie zag het belang, het nut en de noodzaak van het speciale spoeddebat over Lelystad (10 januari) niet. De motivering van de PVV was flinterdun en doelstelling onhelder. Provinciale Staten zijn in afwachting van nieuwe informatie, zoals de minister ook in de Tweede Kamer heeft toegezegd. Dus dit debat loopt en verdient zorgvuldigheid. Het spoeddebat over Lelystad was dan ook niet meer dan een avondje bezigheidstherapie aan de zijlijn, aldus onze CU-fractie in Provinciale Staten, waar geen burger door wordt gerustgesteld. Namens de fractie voerde Jan Westert de volgende motieven aan. Hij nam ook afstand van de PVV om een provinciaal onderzoek naar de rol van Provinciale Staten te doen naar het verleden. Daar ligt geen goed gemotiveerd stuk voor. Bovendien is het vooral debatteren vanuit de achteruitkijkspiegel. lees verder

Staten Overijssel en gemeenteraad Hardenberg kunnen gezamenlijk optrekken bij gaswinning

gaszaterdag 06 januari 2018 In het adviestraject over de gaswinning in Hardenberg hebben de Provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg een rol. Beide hebben hun eigen verantwoordelijkheid, maar afstemming daarin is van groot belang. Dat is dan ook de reden dat de provinciale en gemeentelijke fracties van de PvdA en ChristenUnie voorstellen om samen als provinciale Statenleden en gemeentelijke raadsleden op te trekken rond de informatievoorziening en de besluitvorming m.b.t het te geven advies. lees verder

Voordat Vliegveld Lelystad open kan moet herindeling luchtruim bekend zijn!

Lelystad Airportvrijdag 05 januari 2018 "ChristenUnie legt bom onder opening van Lelystad Airport", kopt de pers in een artikel waarin gemeld wordt dat de opening van vliegveld Lelystad in april 2019 staat op losse schroeven staat. Regeringspartij ChristenUnie vindt dat de overheid eerst het vertrouwen van burgers en regionale bestuurders terug moet winnen. ,,Uitstel ligt voor de hand”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. lees verder

ChristenUnie wil garanties bij Gaswinning Hardenberg

NAM_buizendonderdag 04 januari 2018 Nu er opnieuw advies over het winningsplan is gegeven door de provincie Overijssel over het winningsgebied Hardenberg Oost heeft de ChristenUnie daar een aantal vragen over gesteld. Sybren Stelpstra Statenlid van die partij wil graag een aantal garanties hebben voordat tot winning wordt overgegaan. Zo is het nog onduidelijk tot welk volume de winning van gas zal plaatsvinden. Het ministerie en het toezichthoudend orgaan staattoezicht op de mijnen (SodM) verschillen daarover nog van mening. lees verder