Actueel

Regiodeal Zuid en Oost-Drenthe

werkgelegenheidwoensdag 18 november 2020 Bij de begroting van de provincie heeft de ChristenUnie gevraagd naar de regiodeal Zuid en Oost-Drenthe, waar ook de gemeente Hardenberg in deelneemt. De ChristenUnie wil weten hoe de provincie participeert. lees verder

Nedersaksenlijn vergt tegendraads investeren

mobiliteitwoensdag 18 november 2020 De Nedersaksenlijn moet er komen vindt de ChristenUnie Overijssel. Om die reden diende Groen Links en de ChristenUnie een motie in bij behandeling van de begroting 2021. lees verder

Meer aandacht voor algemeen belang en democratisch gat nodig

Jan Westert.jpgdinsdag 17 november 2020 In de provincie Overijssel hebben we onlangs het debat gevraagd voor een gezaghebbende en vertrouwenwekkende overheid. De ChristenUnie vindt dat een thema dat meer verdieping nodig heeft. Het openbaar bestuur staat vaker ter discussie en juist gezaghebbend en vertrouwenwekkend zijn kernwoorden voor de overheid. lees verder

Naar een inclusieve samenleving

Jan Westert.jpgmaandag 16 november 2020 Op naar een vitale en inclusieve samenleving! Wie wil dat niet? Iedereen moet meetellen, ongeacht… De vraag is of de provincie Overijssel dat goed invult?
Vatten we de essentie van sociale kwaliteit echt goed? Steken we voldoende diep of dreigen de echte vragen die met sociale kwaliteit te maken hebben naar de achtergrond te verdwijnen? Dit vroeg ik me af tijdens mijn bijdrage over het programma dat moet bijdragen aan een vitale en inclusieve samenleving. lees verder

Vrijheid van meningsuiting: met alle respect!

Renate_kader.pngvrijdag 13 november 2020 Forum voor Democratie diende een motie in over de vrijheid van meningsuiting, spotprents en bedreigde leraren. De ChristenUnie zei daar het volgende over:

We leven in een vrij land. De vrijheid van meningsuiting is daar een onmiskenbaar onderdeel van. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Dat is een groot goed, dat de ChristenUnie zeer dierbaar is. Vrijheden zijn per definitie ook kwetsbaar. Dat blijkt steeds weer. De vrije mening van de een roept boosheid op bij de ander. Boosheid die omgezet wordt in destructieve daden.
Dat doet veel pijn, en het maakt ook onzeker. Wat kun je zeggen in dit land zonder bedreigd te worden? lees verder

ChristenUnie Overijssel lanceert manifest Boerengrondbank

Manifest_Koe.jpgwoensdag 11 november 2020 Onze fractie vindt het erg belangrijk dat de boeren in Overijssel gesteund worden om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die helpen om de landbouw extensiever te maken.
Tijdens de begrotingsbehandeling deze week bieden we aan de gedeputeerde Landbouw & Natuur een manifest aan waarin we onze plannen in zes punten hebben samengevat. lees verder

ChristenUnie Overijssel: Kantoorlocaties meer combineren met werken op afstand. Benut het kultuurhuus

wonen_platte_land.jpgwoensdag 11 november 2020 De ChristenUnie wil meer aandacht voor het werken op afstand in Overijssel. In een motie vraagt de ChristenUnie om de behoefte aan kantoorlocaties in Overijssel te herijken en veel meer aandacht te schenken aan ‘werkplekken op afstand”. ChristenUnie woordvoerder Jan Westert. “We kunnen het kultuurhuus, dorpshuis, wijkcentra en kerkelijke gebouwen in de regio veel beter benutten. Dat komt de exploitatie van die voorzieningen ten goede, stimuleert de vitaliteit van dorpen en kernen en draagt bij aan vermindering van mobiliteitsbewegingen. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil ook voor Overijssel Drentse aanpak ‘zon op land’?

zonneparkvrijdag 30 oktober 2020 De ChristenUnie in Overijssel vindt het Drentse plan om zon op land te beperken buitengewoon interessant. CU-statenlid Sybren Stelpstra: ‘Het lijkt er op dat je op die manier zon op dak kan stimuleren en voorkomen dat “energie-cowboys” maar land opkopen voor de exploitatie van zonne-energie.’ lees verder

ChristenUnie blij met schaderegeling kanaal Almelo de Haandrik

Kanaal Almelo De Haandrikwoensdag 28 oktober 2020 Deze week is in Provinciale Staten besloten hoe de schaderegeling voor de inwoners rondom het kanaal Almelo de Haandrik eruit gaat zien.
Vanaf 2009 zijn er werkzaamheden geweest aan het kanaal, onder andere omdat het kanaal uitgediept is om grotere scheepvaart mogelijk te maken. Na de werkzaamheden zijn er veel meldingen gekomen van inwoners die schade hebben aan hun huizen. Soms kleine schades, maar er zijn ook woningen die veel schade hebben en gestut moeten worden of zelfs onbewoonbaar zijn. Voor de bewoners is dit een heel moeilijke tijd. Statenlid Arjan Hof: “Het moet een absolute verschrikking zijn als je je eigen huis, veiligheid en toekomst ziet afbrokkelen.” lees verder

ChristenUnie Overijssel is blij met provinciale toppers op de landelijke lijst

1507620_260477254129081_939928586_n.pngzaterdag 10 oktober 2020 De ChristenUnie Overijssel is blij met de vijf Overijsselse kandidaten op lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen op 21 maart 2121. lees verder

ChristenUnie wil fondsendag voor Provinciale Staten

JanWestert.JPGwoensdag 23 september 2020 De ChristenUnie Overijssel wil dat er jaarlijks een fondsendag voor de provinciale Staten wordt georganiseerd. lees verder

Lokale ondernemers met streekproducten verdienen een bezoek.

Molen de lelie.jpgzaterdag 22 augustus 2020 De ChristenUnie fractie is het nieuwe politieke jaar gestart met een fietstocht. Dit was in plaats van de grote bijeenkomst die andere jaren werd georganiseerd. lees verder