Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Iedereen die betrokken is bij de ChristenUnie, met ons meeleeft en op ons gestemd heeft: bedankt!

Bedankt.jpgvrijdag 22 maart 2019 En dan zijn we zomaar aanbeland op de "the day after". ChristenUnie Overijssel houdt vier zetels! Met 20% meer stemmers dan vier jaar geleden. Alle reden voor dankbaarheid!
En dankbaar zijn wij. Wat een weken hebben we achter de rug. Intensief, mooi, hoopvol, heel veel mensen gesproken, talloos veel debatten en werkelijk álle ChristenUnie-afdelingen in Overijssel waren op de been! lees verder

CDA en ChristenUnie willen tekort medici aanpakken

ziekenhuis.jpgmaandag 18 maart 2019 Het CDA en de ChristenUnie in Overijssel willen dat de provincie zich gaat inzetten om het dreigend tekort aan medisch specialisten en huisartsen terug te dringen. Samen met de huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgwerkgevers en zorgverzekeraars moet de provincie een wervingscampagne starten. Beide partijen vinden dat het vraagstuk van tekort aan medici een forse bedreiging is voor toekomstbestendige zorg in de provincie. lees verder

ChristenUnie: waterkwaliteit hoger op provinciale agenda

rioolwaterzuivering.jpgdonderdag 14 maart 2019 De ChristenUnie Overijssel stelt vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie. De fractie doet dat naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van Natuur & Milieu. Uit dat rapport blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater onder de maat is, zodat Nederland niet kan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Het waterbeheer is ineffectief en versnipperd, zo constateert Natuur & Milieu. Statenlid Arjan Hof wil van het college van GS weten hoe de ‘watervlag’ er bij staat in Overijssel. Hof wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening. lees verder

Provincie moet lunchwandelen stimuleren

Wandeling.jpgwoensdag 13 maart 2019 Jan Westert (ChristenUnie) en Kees Slingerland (GroenLinks) hebben “gelunchwandeld” in Vriezenveen. De beide statenleden hebben dat idee opgepikt en willen dat lunchwandelen wordt gestimuleerd. De positieve input in Vriezenveen heeft hun idee bevestigd. lees verder

CU-bewindsman Paul Blokhuis komt naar Dedemsvaart

paul-blokhuis-lg.jpgmaandag 11 maart 2019 Donderdag 14 maart 2019 komt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid naar Dedemsvaart. Hij bezoekt rond 13.30 uur Dedemsvaart. Blokhuis zou aanvankelijk samen met minister Arie Slob voor Onderwijs komen. Samen zouden zij aanwezig zijn bij een ontmoeting met leerlingen en docenten van het Vechtdal College en de Zeven Linden. Slob kan vanwege de agenda van de Tweede Kamer het bezoek niet meemaken.
Paul Blokhuis zal worden geïnformeerd de eerste resultaten van de preventieaanpak van de gemeente Hardenberg volgens het IJslands model. Het Vechtdal College en De Zeven Linden zijn doen daar aan mee. Het bezoek vindt onder meer plaats in het kader van de campagne van de ChristenUnie Overijssel. Er zullen ook (kandidaat) statenleden bij het bezoek aanwezig zijn. lees verder

Lunchwandelen in Vriezenveen

Janenkees.jpgmaandag 11 maart 2019 Jan Westert van de ChristenUnie en Kees Slingerland van GroenLinks gaan dinsdag 12 maart lunchwandelen in Vriezenveen. Ze starten zo tegen 12.00 uur bij het station Vriezenveen en zullen dan onder andere het gerevitaliseerd bedrijventerrein Westeinde “bewandelen”. lees verder

ChristenUnie ziet de kracht van langjarig industriebeleid

Industriedonderdag 07 maart 2019 “Industriebeleid had jarenlang een slecht imago, maar wat mij betreft tekenen we voor langjarig afspraken met de industriële sector in de regio. Industrie is techniek, schoon smart en innoverend. Het kan een geweldige bijdrage leveren aan circulaire en duurzame doelen”, aldus Jan Westert namens de ChristenUnie in Overijssel tijdens het industriedebat. “Maar dan moeten we de industrie ook omarmen. Overheid, onderwijs en ondernemingen moeten een sterk en slim netwerk vormen en krachten bundelen om de Overijsselse industrie krachtig en innovatief in te richten. Die afspraken moeten langjarig zijn, maar ook flexibel, zodat je qua doelstelling kunt bijsturen. Bedrijven moeten weten waar ze met de regionale overheid aan toe zijn. Stabiel en continuïteit in beleid en bestuur is voorwaarde. lees verder

Instroom arbeidsmarkt moet anders

EppoBruins_SybrenStelpstra_AnnikavdBelt.jpegmaandag 04 maart 2019 In gesprek met Enexis, Unica, Cibap en de Stadskamer constateren het tweede kamerlid Eppo Bruins en het Statenlid Sybren Stelpstra dat de transitie van energie om verandering van werkgevers en onderwijs vraagt. lees verder

Statenfractie ChristenUnie onder de indruk van de kracht van Raalte

GreenEast.JPGmaandag 04 maart 2019 De Statenfractie van de ChristenUnie bezocht op werkbezoek in Raalte twee innovatieve bedrijven in de agro en foodsector. De ChristenUnie bezocht The Green East, een innovatieve bedrijfscampus op het terrein van een voormalige proefboerderij en Veenhuis, een topbedrijf in innovatieve mesttechniek. In de wandelgangen praatte wethouder Dennis Melenhorst de Statenfractie bij over belangrijke maatschappelijke opgaven voor de gemeente Raalte. “De kracht van Raalte straalde wel van dit werkbezoek af.” lees verder

ChristenUnie houdt waterwerkbezoek

sluis_junne.jpgwoensdag 27 februari 2019 Water is een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Daarom houdt de ChristenUnie op vrijdag 1 maart een waterwerkbezoek langs de Vecht. De Statenfractie, waterschappers en gemeenteraadsleden stoppen onder andere bij de stuw in Junne, waar een sluis wordt gebouwd. Jan Westert, Statenfractie Overijssel. “Bij alle aandacht voor klimaat en energie moeten we de wateropgave niet vergeten. Water is misschien wel het belangrijkste thema van de komende decennia.” lees verder

Statenfractie ChristenUnie op werkbezoek in Raalte

Raalte_centrum.jpgmaandag 25 februari 2019 De Statenfractie van de ChristenUnie is vrijdag, 1 maart op werkbezoek in Raalte. De statenleden willen graag geïnformeerd worden over de kracht van de regionale economie in Raalte. Ze spreken onder meer met wethouder Melenhorst en bezoeken Veenhuis Machines B.V. lees verder

Provincie en gemeenteraden samen op pad

Sybren_kader.pngdinsdag 19 februari 2019 In het debat te Steenwijk tussen Statenleden, betoogde Sybren Stelpstra als Statenlid van de ChristenUnie dat de provincie Overijssel een motiverende rol moet innemen met betrekking tot de energietransitie richting gemeenten. Tot op heden vinden er veel overleggen plaats aan klimaattafels of met bestuurders (wethouders en ambtenaren), maar uiteindelijk beslissen gemeenteraadsleden over de daadwerkelijke in te zetten oplossingen. lees verder