Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Moderne Devotie Award ChristenUnie naar Ton Hendrikman

Ton_Hendrikman_MDA2017maandag 29 mei 2017 De ChristenUnie Overijssel heeft op 27 mei de Moderne Devotie Award 2017 uitgereikt aan Zwollenaar Ton Hendrikman. De uitreiking vond plaats door de Overijsselse fractievoorzitter en Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. Hij prees Ton Hendrikman om zijn bijdrage om het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis bij de tijd te houden. lees verder

Rijnland werkt, ChristenUnie deelt het model met gedeputeerde.

Rijnland_gedeputeerde2woensdag 17 mei 2017 Het is al weer een aantal weken geleden, dat gedeputeerde Van Hijum en ik een korte discussie op social media hadden over het belang van het Rijnlands model boven het Angelsaksische. Volgens mij was er in dit tijd voor het eerst sprake van de plannen om AKZO-Nobel van eigenaar te laten wisselen met alle gevolgen van dien voor Nederlandse vestigingen.
Het was ook de dag dat mijn partijgenote Carola Schouten een publicatie bij het Wetenschappelijk Iinstituut van de ChristenUnie naar buiten bracht over de waarde van het Rijnlands denken. Zij is daarover in gesprek geweest met een aantal ondernemers, waarvan overigens twee uit onze provincie, de jonge boer en boerin Spans van Weidevol en Reind Breman. lees verder

ChristenUnie vraagt meer aandacht voor Nationale Parken

weerribbenmaandag 01 mei 2017 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het oordeel delen dat het vooral sappelen is met de Nationale Parken. In het dagblad Trouw (15 april 2017) stond te lezen dat de parken bezig zijn te overleven. Bovendien vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor Support for nature. Evenementen- en sportorganisaties die over gebruik maken van het terrein van de nationale parken steunen op die manier de natuur door een bijdrage van de deelnemers aan bijvoorbeeld de educatieve functie van de natuurparken. lees verder

Onderzoek naar verpaupering recreatieparken en zorg over tekort sociale huurwoningen.

Arjan Hof.jpgwoensdag 12 april 2017 De afgelopen periode heeft de ChristenUnie zich verdiept in de problematiek rondom recreatieparken in Overijssel. Hierbij ging het in eerste instantie om de vraag om daar permanent wonen toegestaan moet worden maar tijdens de discussie met lokale bewoners, bestuurders en ambtenaren bleek dat er meer speelt. lees verder

27 mei 2017: De doorwerking van de Moderne Devotie op de Reformatie..

kerk_windesheimzaterdag 01 april 2017 De uitreiking van de Moderne Devotie Award 2017 zal worden gedaan op 27 mei in bovenzaal van de kerk in Windesheim nabij Zwolle. De Zwolse Moderne Devotie pionier Ton Hendrikman zal dit jaar de award ontvangen. De heer Hendrikman heeft vanuit een gepassioneerde zoektocht naar o.a. de wetenschappelijke feiten over de Moderne Devotie, een grote bijdrage geleverd aan het herleven van het gedachtegoed.
Voorafgaand aan de uitreiking zal Mink de Vries de aanwezigen meenemen naar oude tijden waarin er in Windesheim een groot, Europees georiënteerd klooster stond.
Ds de Jong zal ons meenemen naar de verbintenis tussen de reformatie en Moderne Devotie met een toepassing gericht op onze tijd.
U bent van harte welkom! lees verder

ChristenUnie wil oude Statenzaal in Zwolle hernieuwde functie geven!

Oude Statenzaal Zwollewoensdag 01 maart 2017 De provinciale fractie van de ChristenUnie wil dat de oude Statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle meer door de provincie wordt gebruikt dan nu het geval is. De historische waarde van het gebouw is groot en het zou jammer zijn deze mooi zaal onbenut te laten liggen. lees verder

D66, VVD en ChristenUnie vragen meer aandacht voor gevolgen vliegen boven Overijssel

vliegtuigmaandag 20 februari 2017 De Statenfracties van D66, VVD en ChristenUnie vragen meer betrokkenheid van Overijssel dan tot nu toe het geval lijkt bij het gebruik van het luchtruim boven de provincie ten behoeve van de luchthaven Lelystad. De fracties worden door bezorgde burgers en gemeenteraden benaderd over de aanvliegroutes en vooral de vlieghoogte. lees verder

ChristenUnie wil energie neutrale wegen

Raalte_knooppunt_Bosmaandag 20 februari 2017 De ChristenUnie in Overijssel wil toe naar energieneutrale wegen en bruggen. De fractie van de ChristenUnie heeft daarover vragen gesteld aan het college van GS. Statenlid Sybren Stelpstra: “Ik zie dat het rijk daar concrete stappen in maakt, we kunnen in Overijssel ook zo’n stappenplan maken. Het past bij de transitie naar een duurzame provincie.” lees verder

ChristenUnie Overijssel bezoekt Hardenbergs recreatieparken

vrijstaande_woning_in_bergentheim_Moscouvrijdag 17 februari 2017 De ChristenUnie Overijssel wil beter geïnformeerd worden over het vraagstuk van permanente bewoning op de recreatieparken. de Overijsselse Statenfractie gaat daarvoor op woensdag 22 februari op bezoek bij de gemeente Hardenberg. Door de gemeente wil de fractie geïnformeerd worden over de problematiek die er speelt rond de parken. Daarna bezoekt de fractie enige recreatieparken, zoals Stoetenslag en Moscou om te spreken met ondernemers, beheerders en bewoners. lees verder

ChristenUnie onder de indruk van De Makelij

demakelijdonderdag 16 februari 2017 De Statenfractie van de ChristenUnie in Overijssel bezocht deze week De Makelij te Dedemsvaart in het kader van een tour langs sociale ondernemingen. Fractievoorzitter Jan Westert was onder de indruk van De Makelij. “Deze mensen nemen vrijwillig het initiatief om participatie mogelijk te maken van burgers die wat voor reden dan ook een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. lees verder

Sociaal ondernemerschap van Gedie verdient navolging

Gediedonderdag 16 februari 2017 De ChristenUnie Overijssel was op bezoek bij Gedie in Genemuiden. Het werkbezoek van de Statenfractie werd gebracht in het kader van de tour langs sociale ondernemingen. “Het arbeidsmodel van Gedie verdient navolging”, aldus fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie. lees verder

ChristenUnie sociaal ondernemerschap moet veel meer gezicht krijgen!

Binthoutdonderdag 16 februari 2017 Werkbezoek bij Binthout-Zwolle.
De ChristenUnie Overijssel vindt Binthout te Zwolle een interessante vorm van sociaal ondernemerschap. Die conclusie trok de Overijsselse Statenfractie na een werkbezoek aan Binthout. Door de verwerking van lokaal hout tot design-producten werkt het bedrijf en sociaal en versterkt het de regionale economie. “Sociaal ondernemerschap kan veel meer gezicht krijgen”, is een van de conclusies van de ChristenUnie Overijssel. lees verder