Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Op werkbezoek bij Uitgekookt

Uitgekookt1.JPGvrijdag 18 januari 2019 Deze week was de Statenfractie samen met de ChristenUnie fractie Kampen op werkbezoek bij Johan van Marle, de ondernemer van Uitgekookt. Van Marle heeft een gloednieuw pand voor zijn bedrijf Uitgekookt gerealiseerd direct aan de rand van IJsselmuiden. Hij zit meteen aan de IJsselbrug, voor alle logistieke bewegingen is dat buitengewoon handig. Uitgekookt is een buitengewone cateraar. Landelijk bezorgen ze verse maaltijden thuis of op het werk. Ze zijn ook cateraar die een brede regio bedient. Alle gerechten worden vers bereid zonder onnatuurlijke toevoegingen. De producten halen ze het liefst bij telers in de eigen regio. En met de Koekoekspolder in IJsselmuiden is dat bij wijze van spreken op loopafstand, maar ook andere producten, zoals vlees uit het Vechtdal komen uit de nabije regio. En met een collega als Postuma AGF versterk je elkaar alleen maar. lees verder

ChristenUnie blij met verdwijnen van dieseltreinen in Overijssel

vechtdaltreindonderdag 17 januari 2019 De ChristenUnie Overijsel is blij dat de laatste drie baanvakken, waarop nog met dieseltreinen wordt gereden, worden verduurzaamd. De diesel gaan de komende jaren uit de provincie verdwijnen. “Minder uitstoot, minder geluid en meer snelheid is wat we willen.” Het college van GS geeft daarmee uitvoering aan de unaniem aangenomen motie Westert c.s. over elektrificatie de spoortrajecten in Overijssel, waaronder Almelo-Mariënberg, Zutphen-Hengelo en Enschede-Munster. In motie was het college van GS verzocht om voor 1 januari 2019 met een investeringsvoorstel te komen. lees verder

De wolf is nieuwe realiteit

wolf.jpgwoensdag 16 januari 2019 De wolf in Nederland is een nieuwe realiteit. We kunnen niet voorkomen dat het dier de grens oversteekt en in Nederland opduikt. Met die realiteit moeten we leven. Dat neemt niet weg dat maatregelen van belang zijn, zo is de opvatting van de ChristenUnie Overijssel. lees verder

ChristenUnie Overijssel: “schep duidelijkheid over capaciteit en mogelijkheden van het stroomnetwerk”.

Sybren_Stelpstra.jpgdinsdag 15 januari 2019 De ChristenUnie Overijssel wil dat er snel inzicht komt in de capaciteit van het stroomnetwerk in Overijssel. De aansluiting van zonneparken op het stroomnetwerk moet niet stuiten op capaciteitsproblemen. “Die problematiek moet zo snel mogelijk de wereld uit anders komt er veel te weinig vaart in de energietransitie”, zegt statenlid Stelpstra van de Overijsselse ChristenUnie. Hij diende al in 2017 – met brede steun- een motie in, waarin hij aandrong op het in kaart brengen van de energie-infra-structuur. Stelpstra wil een heldere energieatlas en zakelijke afspraken. Daarom heeft hij opnieuw vragen gesteld aan het college van GS. lees verder

ChristenUnie Overijssel is content met vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

Lelystad Airport.pngmaandag 07 januari 2019 De ChristenUnie Overijssel is buitengewoon content met de opstelling van haar Tweede Kamerfractie inzake de laagvliegroutes rond vliegveld Lelystad. CU-parlementariër Eppo Bruins heeft een vasthoudende lijn als het gaat om het verdwijnen van de laagvliegroutes vindt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. De Statenfractie vindt het belangrijk om dit signaal nu af te geven, omdat er de komende tijd nieuw overleg over de vliegroutes in de Tweede Kamer plaatsvindt. lees verder

Komt het natuurlandschap in nationaal park de Weerribben-Wieden in gevaar?

riettelers.JPGdonderdag 27 december 2018 Ja, zeggen de mannen die nu zorg dragen voor de instandhouding van het rietlandschap. “Als het niet verandert wordt het gewoon een bos”. De fracties van de ChristenUnie Steenwijkerland en de ChristenUnie Overijssel waren op bezoek bij de vertegenwoordigers van de 320 riettelers die in het gebied al vele jaren actief zijn om het karakteristieke natuurlandschap in stand te houden. Ze zijn bezorgd maar ook strijdlustig en dat is niet voor niets!
De riettelers gaven een overzicht van de problemen die er spelen. lees verder

ChristenUnie wil van GS weten hoe de vlag er financieel bij staat bij Overijsselse gemeenten door tekorten op jeugdzorg

geld.jpgwoensdag 05 december 2018 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van GS inzicht in de tekorten op de jeugdzorg bij de Overijsselse gemeenten. Fractievoorzitter Jan Westert snapt dat de jeugdzorg geen provinciale taak meer is, “maar de tekorten gaan ons wel aan het hart, omdat de provincie nog maar kortgeleden de jeugdzorg als gevolg van het rijksbeleid aan de gemeenten heeft overgedragen. Die transitie ging gepaard met een bezuiniging. Bovendien heeft de provincie een toezichthoudende rol op de gemeentelijke financiën.” Vanuit die rol kan de provincie ook signaleren welke consequenties deze tekorten hebben op de gemeentelijke begroting. lees verder

De ChristenUnie in Overijssel wil weten waar het geld naar toe gaat, dat Oost-Nederland heeft gekregen om ondermijning te bestrijden.

geldvrijdag 23 november 2018 Oost-Nederland krijgt 9 miljoen euro van het kabinet krijgt ter bestrijding van ‘ondermijnende activiteiten’. Het gaat daarbij vooral om drugshandel en de vermenging van onder- en bovenwereld. De ChristenUnie wil weten hoe dat geld wordt besteed en welk bedrag ervan voor Overijssel is bestemd? lees verder

ChristenUnie wil oplossing voor hoogspanningskabel ‘sHeerenbroek

hoogspanning.jpgwoensdag 21 november 2018 Er moet vaart komen in het ondergronds brengen van hoogspanningskabel.
Dat stelt het ChristenUnie Statenlid Stelpstra die ook in juli het onderwerp al had geagendeerd. De hoogspanningsmasten in ’s Heerenbroek en de IJsseldelta staan centraal”, vervolgt Stelpstra tijdens de commissievergadering bij de provincie Overijssel. Hij wil dat de provincie met een oplossing komt die aansluit bij eerdere signalen rond ’s Heerenbroek. Betrouwbaarheid en gezondheid zijn de kernwoorden voor Stelpstra lees verder

ChristenUnie Overijssel wil dat blauwe diesel wordt gestimuleerd

blauwe_diesel.jpgwoensdag 14 november 2018 De ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de mogelijkheden om blauwe diesel in te zetten als transitiebrandstof in de periode dat de ontwikkeling van schone energiedragers in het verkeer nog in ontwikkeling is. De blauwe diesel biedt kansen om dat het een circulair product uit afval is en zorgt voor vermindering van de CO2 uitstoot. “De ChristenUnie ziet dat als een quick win, die snel benut kan worden”, aldus statenlid Sybren Stelpstra. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil consequenties verplaatsingsbesluit hoogspanningskabels weten.

Hoogspanning.JPGzaterdag 10 november 2018 Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie wil van het college van GS weten wat de consequenties zijn in Overijssel als hoogspanningskabels ondergronds worden verkabeld. Hij had het onderwerp al geagendeerd voor een commissievergadering, maar door het kabinetsbesluit dat 55 gemeenten in Nederland hoogspanningskabels ondergronds kunnen verplaatsen, is het thema extra actueel geworden. lees verder

Effecten op politieke beslissingen beter in (het) overleg.

statenzaal.JPGvrijdag 09 november 2018 Allerlei beslissingen in de politiek hebben consequenties op het milieu en het verkrijgen van draagvlak. Een aantal daarvan zijn heel voorspelbaar, neem bijvoorbeeld de aanleg van wegen of spoorlijnen. Dat zelfde geldt ook voor industriegebieden en uitbreiding van het woningenaanbod.
Willen we een meer duurzame samenleving krijgen dan zullen we uitdrukkelijk stil moeten staan bij die consequenties, maar ook van die zaken die minder voor de hand liggen. Dat vereist creatief, ondernemend en duurzaam denken. Elke beslissing kan immers ook een kans zijn om de duurzaamheid en de participatie te vergroten. Vaak is het beter daar vooraf over na te denken dan dit als sluitstuk van een discussie te maken. lees verder