Actueel

‘Lessen leiden tot Ressen’

Sybren Stelpstra.jpgzaterdag 17 juli 2021 Statenlid Sybren Stelpstra heeft bij de laatste bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) nog eens onomwonden duidelijk gemaakt dat de Ressen volledig op steun kunnen rekenen vanuit de ChristenUnie: “Wie niet voor een schone toekomst kiest, die verliest.” lees verder

‘Mensenlevens ontwricht als we vakantieparken laten verpauperen’

Arjan Hof ChristenUnie.jpegdonderdag 01 juli 2021 De Overijsselse fractie van de ChristenUnie wil voorkomen dat de Provincie gaat bezuinigen in de aanpak van verpauperde vakantieparken. Statenlid Arjan Hof: “Deze voorgenomen halvering van het budget is onverantwoord, want het kan ernstige misdaad in de hand werken waardoor mensen in het verderf worden gestort.” Laten we vakantieparken verder verpauperen, dan verdwijnt de sociale controle en krijgt mensenhandel en illegale prostitutie vrij spel. lees verder

ChristenUnie Overijssel uit zorgen verkeersveiligheid bij Balkbrug

N377 bak balkbrug.jpgzaterdag 12 juni 2021 De verkeersveiligheid op de N377 is in het gedrang. De ChristenUnie Overijssel hoort en ziet dat er steeds vaker te hard wordt gereden over de provinciale weg tussen De Lichtmis en Coevorden. Vooral bij Balkbrug zorgt het hardrijden voor gevaarlijke situaties. Daarom stelt statenlid Arjan Hof vragen aan Gedeputeerde Staten (GS): “Er wordt te vaak veel te hard gereden in de kernen waar 50 km/u de max is. Deze tweebaansweg nodigt daar helaas toe uit. Momenteel zijn de werkzaamheden aan het traject in volle gang. Een goed moment om maatregelen te nemen. Wat kan de provincie doen om deze route veiliger te maken voor rijdend verkeer en overstekende voetgangers? lees verder

Bart Visser nieuw burgerlid voor ChristenUnie Overijssel

20210602 -  Bart Visser.pngwoensdag 02 juni 2021 “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” Bart Visser sprak woensdagmiddag de vertrouwde eed uit als nieuw burgerlid voor de Overijsselse ChristenUnie. “Een bijzondere manier om geïnstalleerd te worden”, waren de woorden van Commissaris van de Koning Andries Heidema die digitaal de eed afnam. Heidema sprak de wens uit Visser en ook alle de leden van de Statenfracties binnenkort in het echt te mogen ontmoeten. lees verder

Burgercomité dankt statenleden voor blokkeren onveilige uitrit

20210506 - Uitrit-Breman.jpegdonderdag 06 mei 2021 “Uw inzet is van onmisbaar belang geweest deze uiterst onveilig voorgenomen verkeerssituatie te voorkomen.” Het is de slotzin van de dankbrief die statenleden ontvingen van Jan Bruinenberg. Met zijn burgercomité heeft Bruinenberg unaniem steun gekregen van de Provinciale Staten in de strijd tegen een verkeersonveilige uitrit in Hasselt. Verkeerswoordvoerder Hof van de ChristenUnie was in januari het eerste statenlid die ter plekke de situatie kwam bekijken en daarna vragen stelde aan Gedeputeerde Staten. lees verder

Arie de Niet neemt afscheid als burgerlid

20210504 - afscheid Arie de Niet.jpgdinsdag 04 mei 2021 Arie de Niet heeft afscheid genomen als burgerlid van de statenfractie. Twee jaar lang heeft hij zich ingezet voor de Overijsselse ChristenUnie. “We konden jou met een boodschap op pad sturen”, zegt fractievoorzitter Renate van der Velde in een dankwoord gericht aan Arie. lees verder

Energietransitie moet gaan om gezondheid, leefomgeving en gezonde aarde

Zonnepanelen.jpgdinsdag 04 mei 2021 In de vergadering van de Provinciale Staten stond de Regionale Energie Transitie (RES) op het programma. Vanuit de RES Twente is een voorlopig ontwerp gepresenteerd en vanuit de RES West-Overijssel een hoofdlijnenakkoord. Beide ‘Ressen’ waren woensdag ter instemming voorgelegd aan de Provinciale Staten. ChristenUnie-woordvoerder Sybren Stelpstra hield een betoog over verantwoording nemen en de relatie tussen individualisme en de klimaatcrisis. lees verder

ChristenUnie wil werkplekken dichtbij huis en duurzame mobiliteit

20210430 - mobiele werkplekken.jpgzaterdag 01 mei 2021 De ChristenUnie Overijssel ziet kansen om na de coronatijd werklocaties meer te spreiden en dichter bij huis te halen. Samen met de PvdA is daarom een motie ingediend met het doel om werk, wonen en leven meer te integreren. De partijen zien de markt veranderen en hopen ook het woon-werkverkeer zoveel mogelijk in te perken voor milieuwinst. lees verder

ChristenUnie Overijssel: ’stimuleer vergroening bedrijventerreinen’

20210429 - groen gebouw.jpgdonderdag 29 april 2021 De fractie van de Overijsselse ChristenUnie ziet graag meer groen in en rondom de bedrijventerreinen in de provincie. Daarom heeft de partij woensdag een motie ingediend om jaarlijks een stimuleringspremie beschikbaar te stellen aan terreinen die ‘groene’ maatregelen treffen. lees verder

ChristenUnie Overijssel steekt IC-medewerkers ‘appel onder de riem’

Appel actie IC.jpegzaterdag 24 april 2021 De Statenfractie van de ChristenUnie bezorgt manden vol appels bij de IC-afdelingen van de Overijsselse ziekenhuizen. De fractie van de ChristenUnie is zich ervan bewust dat zij de druk op de zorg en IC niet kan wegnemen. Maar de ziekenhuismedewerkers zijn wel in onze gedachten en wij waarderen hun geweldige inzet. Door ze een ‘appeltje onder de riem te steken’ willen we van onze waardering blijk geven. De appels worden of zijn bezorgd in Zwolle, Deventer, Hardenberg, Almelo en Enschede. lees verder

Steun voor landbouwmanifest ChristenUnie

boerderijdonderdag 22 april 2021 Hoe kan de provincie de boer helpen in tijden van stikstofproblematiek en melkprijzen die steevast onder druk staan? ChristenUnie Overijssel ziet met een boerengrondbank een mooie kans voor de provincie om agrariërs te steunen in de transitie naar kringlooplandbouw. De partij kwam in het najaar met een manifest om de landbouwsector te helpen extensiveren. Kortgezegd: meer grond per dier. “En die grond is schaars, daarom willen wij dat de provincie via een fonds gronden langjarig ter beschikking stelt. Vooral dat laatste is van groot belang zodat een boer de tijd heeft om in de kwaliteit van de gronden te investeren”, stelt Renate van der Velde, fractievoorzitter van ChristenUnie Overijsel. Het manifest is goed ontvangen en ook partijen als LTO en Staatsbosbeheer zien kansen met zo’n boerengrondbank. lees verder

‘Meer kennis en betrokkenheid gevraagd bij ontwikkeling circulaire economie’

recycling, afvalzaterdag 17 april 2021 “Hoe kunnen we grondstoffen hoogwaardig hergebruiken? Wat is daarvoor nodig en wat moet er gebeuren van ontwerp tot moment van recyclen?” Het zijn vragen die Jan Westert stelde in de commissievergadering rondom circulaire economie. Woensdag werd een strategische agenda opgesteld. De politiek moet beslissingen gaan nemen over complexe dilemma’s die bestaan op gebied van recycling. “De ChristenUnie is voorstander van werkbezoeken helpen om inzicht te krijgen in de dilemma’s. Anders blijven we aan de achterkant kijken naar de uitstoot en de rommel.” lees verder