Actueel

RSS icon linking to RSS overview

De ChristenUnie feliciteert Bert Boerman met zijn benoeming tot gedeputeerde van het college van Overijssel.

BertBoerman.pngwoensdag 19 juni 2019 In de Provinciale Statenvergadering van 19 juni is Bert Boerman opnieuw benoemd tot gedeputeerde namen de ChristenUnie. De voorgaande periode heeft Bert zich voornamelijk ingezet voor mobiliteit, water en sociaal. Dat heeft o.a. tot een verbetering van wegen en spoor geleid. lees verder

Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

2019-06-11.pngdinsdag 11 juni 2019 Samen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op! lees verder

U bent van harte welkom bij het gesprek over Energietransitie op 13 juni!

Energietransitie_zonnepaneel.jpgvrijdag 07 juni 2019 De energietransitie is in volle gang en zal de komende jaren nog meer vaart gaan krijgen. Statenlid Sybren Stelpstra zet uiteen wat de stand van zaken is, hoe de Regionale Energiestrategieën vorm krijgen en hoe de fractie van de ChristenUnie Overijssel met dit onderwerp omgaat. Er zal ruimte zijn voor gesprek en inbreng vanuit de zaal.
Bent u geïnteresseerd in de Energietransitie? Dan horen we uw mening ook graag! lees verder

ChristenUnie wil duidelijkheid over Overijsselse ‘woeker-exoten’.

Woekerplan_2.jpgdinsdag 04 juni 2019 ‘Uitheemse exoten zijn een voortwoekerende plaag’, aldus ChristenUnie Statenlid Arjan Hof. Hij heeft vragen gesteld aan het College van GS in Overijssel. Hof wil weten of er door de provincie kan worden gewerkt aan een plan van aanpak. Het liefst zou Hof een brede afspraak tussen provincie, gemeenten, terreinbeheerders en waterschappen zien, opdat niet elke overheid zelf hoeft te voort te woekeren met exoten. lees verder

Arie de Niet beëdigd als burger lid Provinciale Staten Overijssel

arieburgerlid.jpgwoensdag 15 mei 2019 OP 15 mei is tijdens de Statenvergadering Arie de Niet beëdigd. Arie woont aan de rand van Deventer en dat heeft als voordeel dat je zo in het buitengebied bent. “Ik loop regelmatig hard en ren dan graag de stad uit om te genieten van Salland: boerderijen, natuur en landhuizen in een afwisselend landschap dat het verdiend beschermd te worden. En daar hoop ik in de provincie een bijdrage aan te kunnen leveren!” aldus het kersverse Burgerlid. lees verder

De classis Overijssel-Flevoland en de fractie van de ChristenUnie zullen voorgangers uit de kerk uitnodigen om kennis te maken met Provinciale Staten.

PKN classis.jpgvrijdag 10 mei 2019 Dat is één van de conclusies die werden getrokken tijdens een kennismakingsgesprek op 8 mei van de nieuwe Statenleden van de ChristenUnie en een delegatie van de classis. Aanleiding voor het contact vormde een brief die de classis naar alle fracties in de staten heeft gestuurd. Daarin worden enkele thema’s genoemd, die voor de kerken in de regio van belang zijn. De nieuw gekozen Statenleden Renate van der Velde (Kampen), Jan Westert (Ommen), Arjan Hof (Enschede), Sybren Stelpstra (Brucht) hadden daarop samen met de fractiesecretaris Wim Hovestad (Zwolle) de classis uitgenodigd om de thema’s te bespreken waarin kerk en overheid met elkaar te maken kunnen krijgen. lees verder

Bijeenkomst

bijeenkomstCUwoensdag 08 mei 2019 De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen liggen enkele weken achter ons. Wat een bijzondere tijd was dat. En wat zijn we dankbaar met het resultaat. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Hoe gaat het met de coalitievorming? Wat zijn belangrijke thema’s aankomende jaren? Daarover gaan we graag met u in gesprek op 13 juni 2019. lees verder

Coalitievorming van start

Provinciehuiswoensdag 17 april 2019 Vandaag heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. Vorige week bracht hij al een tussenadvies uit, waarin vermeld was dat er een korte verkenningsronde zou worden gehouden met de fracties van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA. Deze verkenningsronde heeft in de afgelopen week plaatsgevonden. En nu ligt er dus het eindadvies. lees verder

Bijdrage duidingsdebat 28 maart 2019

RenatevdVelde.JPGdonderdag 28 maart 2019 We komen uit een verkiezingstijd met een opmerkelijke uitkomst. In de eerste plaats de hoge opkomst. Daar zijn we natuurlijk blij mee! Je zou er haast uit afleiden dat mensen tegenwoordig erg geïnteresseerd zijn in de provinciale politiek.
De ChristenUnie kreeg 7200 stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen. We hoopten dat onze trouwe achterban weer op de ChristenUnie zou stemmen, maar dit grote aantal extra (20% meer!) heeft ons toch behoorlijk verrast. De hoge opkomst, waar we zo content mee zijn, betekent echter ook dat we onze stemmenwinst niet vertaald zien in een extra zetel. Dat vinden we jammer, maar niet erg. De ChristenUnie in Overijssel gaat door met een fractie met enige vernieuwing, maar vooral met veel stabiele ervaring en kennis. We zien dezelfde stabiliteit bij de SGP, 50Plus, Partij voor de Dieren. En de VVD, de andere coalitiepartij die stemmenwinst wist te boeken. We feliciteren hen met het behoud van hun positie, wat in deze roerige tijden veel waard is. lees verder

Iedereen die betrokken is bij de ChristenUnie, met ons meeleeft en op ons gestemd heeft: bedankt!

Bedankt.jpgvrijdag 22 maart 2019 En dan zijn we zomaar aanbeland op de "the day after". ChristenUnie Overijssel houdt vier zetels! Met 20% meer stemmers dan vier jaar geleden. Alle reden voor dankbaarheid!
En dankbaar zijn wij. Wat een weken hebben we achter de rug. Intensief, mooi, hoopvol, heel veel mensen gesproken, talloos veel debatten en werkelijk álle ChristenUnie-afdelingen in Overijssel waren op de been! lees verder

CDA en ChristenUnie willen tekort medici aanpakken

ziekenhuis.jpgmaandag 18 maart 2019 Het CDA en de ChristenUnie in Overijssel willen dat de provincie zich gaat inzetten om het dreigend tekort aan medisch specialisten en huisartsen terug te dringen. Samen met de huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgwerkgevers en zorgverzekeraars moet de provincie een wervingscampagne starten. Beide partijen vinden dat het vraagstuk van tekort aan medici een forse bedreiging is voor toekomstbestendige zorg in de provincie. lees verder

ChristenUnie: waterkwaliteit hoger op provinciale agenda

rioolwaterzuivering.jpgdonderdag 14 maart 2019 De ChristenUnie Overijssel stelt vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie. De fractie doet dat naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van Natuur & Milieu. Uit dat rapport blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater onder de maat is, zodat Nederland niet kan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Het waterbeheer is ineffectief en versnipperd, zo constateert Natuur & Milieu. Statenlid Arjan Hof wil van het college van GS weten hoe de ‘watervlag’ er bij staat in Overijssel. Hof wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening. lees verder