Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Coalitievorming van start

Provinciehuiswoensdag 17 april 2019 Vandaag heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. Vorige week bracht hij al een tussenadvies uit, waarin vermeld was dat er een korte verkenningsronde zou worden gehouden met de fracties van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA. Deze verkenningsronde heeft in de afgelopen week plaatsgevonden. En nu ligt er dus het eindadvies. lees verder

Bijdrage duidingsdebat 28 maart 2019

RenatevdVelde.JPGdonderdag 28 maart 2019 We komen uit een verkiezingstijd met een opmerkelijke uitkomst. In de eerste plaats de hoge opkomst. Daar zijn we natuurlijk blij mee! Je zou er haast uit afleiden dat mensen tegenwoordig erg geïnteresseerd zijn in de provinciale politiek.
De ChristenUnie kreeg 7200 stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen. We hoopten dat onze trouwe achterban weer op de ChristenUnie zou stemmen, maar dit grote aantal extra (20% meer!) heeft ons toch behoorlijk verrast. De hoge opkomst, waar we zo content mee zijn, betekent echter ook dat we onze stemmenwinst niet vertaald zien in een extra zetel. Dat vinden we jammer, maar niet erg. De ChristenUnie in Overijssel gaat door met een fractie met enige vernieuwing, maar vooral met veel stabiele ervaring en kennis. We zien dezelfde stabiliteit bij de SGP, 50Plus, Partij voor de Dieren. En de VVD, de andere coalitiepartij die stemmenwinst wist te boeken. We feliciteren hen met het behoud van hun positie, wat in deze roerige tijden veel waard is. lees verder

Iedereen die betrokken is bij de ChristenUnie, met ons meeleeft en op ons gestemd heeft: bedankt!

Bedankt.jpgvrijdag 22 maart 2019 En dan zijn we zomaar aanbeland op de "the day after". ChristenUnie Overijssel houdt vier zetels! Met 20% meer stemmers dan vier jaar geleden. Alle reden voor dankbaarheid!
En dankbaar zijn wij. Wat een weken hebben we achter de rug. Intensief, mooi, hoopvol, heel veel mensen gesproken, talloos veel debatten en werkelijk álle ChristenUnie-afdelingen in Overijssel waren op de been! lees verder

CDA en ChristenUnie willen tekort medici aanpakken

ziekenhuis.jpgmaandag 18 maart 2019 Het CDA en de ChristenUnie in Overijssel willen dat de provincie zich gaat inzetten om het dreigend tekort aan medisch specialisten en huisartsen terug te dringen. Samen met de huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgwerkgevers en zorgverzekeraars moet de provincie een wervingscampagne starten. Beide partijen vinden dat het vraagstuk van tekort aan medici een forse bedreiging is voor toekomstbestendige zorg in de provincie. lees verder

ChristenUnie: waterkwaliteit hoger op provinciale agenda

rioolwaterzuivering.jpgdonderdag 14 maart 2019 De ChristenUnie Overijssel stelt vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie. De fractie doet dat naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van Natuur & Milieu. Uit dat rapport blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater onder de maat is, zodat Nederland niet kan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Het waterbeheer is ineffectief en versnipperd, zo constateert Natuur & Milieu. Statenlid Arjan Hof wil van het college van GS weten hoe de ‘watervlag’ er bij staat in Overijssel. Hof wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening. lees verder

Provincie moet lunchwandelen stimuleren

Wandeling.jpgwoensdag 13 maart 2019 Jan Westert (ChristenUnie) en Kees Slingerland (GroenLinks) hebben “gelunchwandeld” in Vriezenveen. De beide statenleden hebben dat idee opgepikt en willen dat lunchwandelen wordt gestimuleerd. De positieve input in Vriezenveen heeft hun idee bevestigd. lees verder

CU-bewindsman Paul Blokhuis komt naar Dedemsvaart

paul-blokhuis-lg.jpgmaandag 11 maart 2019 Donderdag 14 maart 2019 komt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid naar Dedemsvaart. Hij bezoekt rond 13.30 uur Dedemsvaart. Blokhuis zou aanvankelijk samen met minister Arie Slob voor Onderwijs komen. Samen zouden zij aanwezig zijn bij een ontmoeting met leerlingen en docenten van het Vechtdal College en de Zeven Linden. Slob kan vanwege de agenda van de Tweede Kamer het bezoek niet meemaken.
Paul Blokhuis zal worden geïnformeerd de eerste resultaten van de preventieaanpak van de gemeente Hardenberg volgens het IJslands model. Het Vechtdal College en De Zeven Linden zijn doen daar aan mee. Het bezoek vindt onder meer plaats in het kader van de campagne van de ChristenUnie Overijssel. Er zullen ook (kandidaat) statenleden bij het bezoek aanwezig zijn. lees verder

Lunchwandelen in Vriezenveen

Janenkees.jpgmaandag 11 maart 2019 Jan Westert van de ChristenUnie en Kees Slingerland van GroenLinks gaan dinsdag 12 maart lunchwandelen in Vriezenveen. Ze starten zo tegen 12.00 uur bij het station Vriezenveen en zullen dan onder andere het gerevitaliseerd bedrijventerrein Westeinde “bewandelen”. lees verder

ChristenUnie ziet de kracht van langjarig industriebeleid

Industriedonderdag 07 maart 2019 “Industriebeleid had jarenlang een slecht imago, maar wat mij betreft tekenen we voor langjarig afspraken met de industriële sector in de regio. Industrie is techniek, schoon smart en innoverend. Het kan een geweldige bijdrage leveren aan circulaire en duurzame doelen”, aldus Jan Westert namens de ChristenUnie in Overijssel tijdens het industriedebat. “Maar dan moeten we de industrie ook omarmen. Overheid, onderwijs en ondernemingen moeten een sterk en slim netwerk vormen en krachten bundelen om de Overijsselse industrie krachtig en innovatief in te richten. Die afspraken moeten langjarig zijn, maar ook flexibel, zodat je qua doelstelling kunt bijsturen. Bedrijven moeten weten waar ze met de regionale overheid aan toe zijn. Stabiel en continuïteit in beleid en bestuur is voorwaarde. lees verder

Instroom arbeidsmarkt moet anders

EppoBruins_SybrenStelpstra_AnnikavdBelt.jpegmaandag 04 maart 2019 In gesprek met Enexis, Unica, Cibap en de Stadskamer constateren het tweede kamerlid Eppo Bruins en het Statenlid Sybren Stelpstra dat de transitie van energie om verandering van werkgevers en onderwijs vraagt. lees verder

Statenfractie ChristenUnie onder de indruk van de kracht van Raalte

GreenEast.JPGmaandag 04 maart 2019 De Statenfractie van de ChristenUnie bezocht op werkbezoek in Raalte twee innovatieve bedrijven in de agro en foodsector. De ChristenUnie bezocht The Green East, een innovatieve bedrijfscampus op het terrein van een voormalige proefboerderij en Veenhuis, een topbedrijf in innovatieve mesttechniek. In de wandelgangen praatte wethouder Dennis Melenhorst de Statenfractie bij over belangrijke maatschappelijke opgaven voor de gemeente Raalte. “De kracht van Raalte straalde wel van dit werkbezoek af.” lees verder

ChristenUnie houdt waterwerkbezoek

sluis_junne.jpgwoensdag 27 februari 2019 Water is een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Daarom houdt de ChristenUnie op vrijdag 1 maart een waterwerkbezoek langs de Vecht. De Statenfractie, waterschappers en gemeenteraadsleden stoppen onder andere bij de stuw in Junne, waar een sluis wordt gebouwd. Jan Westert, Statenfractie Overijssel. “Bij alle aandacht voor klimaat en energie moeten we de wateropgave niet vergeten. Water is misschien wel het belangrijkste thema van de komende decennia.” lees verder