Actueel

Op de oevers van het Kanaal Almelo de Haandrik

Kanaal Almelo De Haandrikvrijdag 03 juli 2020 In de afgelopen periode hebben we als ChristenUnie-fractie diverse bezoeken gebracht aan bewoners van kapotte huizen langs het Kanaal Almelo de Haandrik.
De gesprekken en verhalen waren indrukwekkend en we hebben de schade met eigen ogen gezien. Wat rest is de onuitwisbare indruk die deze malaise achterlaat.
Wat een schade en wat een leed! Om heel stil van te worden…
Veel schades en problemen ontstonden tijdens en na het uitbaggeren van het kanaal. Dat uitbaggeren was o.a. nodig om grotere schepen doorgang te laten hebben. Als je schade veroorzaakt dan moet je die vergoeden. Daarom heeft de provincie, de opdrachtgever voor de werkzaamheden, aan onderzoeksbureau Deltaris en TNO verzocht een onderzoek in te stellen naar de schade. Aan de hand van dat rapport kwam het college van Gedeputeerde Staten met een ruimhartig vergoedingsprogramma. Echter niet in alle gevallen voorzag het onderzoeksrapport in duidelijkheid rondom de schadeoorzaak. lees verder

ChristenUnie wil actiever grondbeleid voor agrarische sector

landelijk gebiedwoensdag 01 juli 2020 In ons dichtbevolkte land worden steeds meer claims op schaarse grond gelegd. De ChristenUnie Overijssel vraagt hier aandacht voor. De fractie dient een motie in om extensivering van de landbouw mogelijk te blijven maken. De provincie kan hieraan bijdragen door een actiever grondbeleid te voeren. lees verder

ChristenUnie wil aandacht voor toekomstbestendige positie HCO

HCO-Zwolle.pngwoensdag 01 juli 2020 Bij de behandeling van het Overijssels cultuurbeleid ging statenlid Jan Westert namens de ChristenUnie in op de positie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO). De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het HCO stevig bestuurlijk is verankerd in Overijssel. Westert heeft aanvullend op zijn inbreng ook vragen gesteld aan het Overijssels college van Gedeputeerde Staten. De ChristenUnie ziet het liefst dat Overijssel toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling waarin het bestuur van HCO is geregeld. lees verder

Droogte grote uitdaging voor Overijssel

landbouw.jpgwoensdag 01 juli 2020 Het voorjaar van 2020 was erg droog. Opnieuw, want 2018 en 2019 waren ook al droge jaren. De aanhoudende droogte zorgt voor schade aan natuur en landbouw en bedreigt de drinkwaterwinning. Deze beleidsterreinen vallen onder de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur. De ChristenUnie ziet droogte dan ook als één van de grote uitdaging voor de provincie Overijssel. lees verder

Bibliotheken verdienen een bredere plaats in de samenleving.

banner bibliotheek den hamwoensdag 24 juni 2020 De ChristenUnie vindt de bibliotheken in Overijssel belangrijk. Naast de primaire functie, zijn bibliotheken ook ontmoetingsplaatsen. lees verder

Religieus erfgoed

Kerk_Kampen.jpgwoensdag 24 juni 2020 De ChristenUnie heeft al vaker aandacht gevraagd voor de toren van de dorpskerk, het kerkorgel (waar in Overijssel zeer fraaie exemplaren van bestaan) en veel andere erfgoederen. lees verder

ChristenUnie wil duurzame inzet op laaggeletterdheid. Het is een urgent vraagstuk!

laaggeletterdheid.pngvrijdag 19 juni 2020 De Statenfractie van de ChristenUnie wil een duurzame, langjarige inzet op laaggeletterdheid en digitale inclusie. Statenlid Jan Westert vraagt zich af of de inzet van € 200.000,- voor een leven lang lezen en leren niet een druppel op een gloeiende plaat is. De provincie stelt middelen beschikbaar voor bibliotheken om laaggeletterdheid te bestrijden, maar het vraagstuk is complex en omvangrijk. “Er is een langjarige structurele aanpak voor nodig”, zo vindt Jan Westert. lees verder

N35: Open brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

n35_foto.jpgvrijdag 19 juni 2020 Op 18 juni hebben alle politieke partijen van de Provinciale Staten van Overijssel de minister een brief gestuurd waarin zij wordt opgeroepen deze zomer een besluit te nemen over het aanpassen van de N35, de weg tussen Enschede en Zwolle. lees verder

“Ook als je er niet over gaat mag je ergens best iets van vinden”

Kind vluchteling in Sudan.jpgvrijdag 12 juni 2020 In Griekse vluchtelingenkampen verblijven vele honderden kwetsbare verweesde vluchtelingenkinderen in erbarmelijke omstandigheden. Nederland draagt bij aan lokale opvang, ondersteunt organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en draagt via de Europese investeringen bij. lees verder

De ChristenUnie wil nieuwe kijk op water.

landbouw.jpgvrijdag 15 mei 2020 Steeds vaker heeft Overijssel te maken met periodes van grote droogte. Met name in onze zandgronden wordt het watertekort steeds nijpender. De provinciale fractie van de ChristenUnie wil dat het roer drastisch omgaat als het om waterbeleid gaat en stelt daarover indringende vragen aan het Provinciale college. lees verder

Rietsector kan rekenen op extra vergoeding

Riet Overijsselmaandag 11 mei 2020 De ChristenUnie Overijssel vraagt al langere tijd aandacht voor de rietsector in de Weerribben-Wieden. In december heeft de fractie een motie ingediend waarin werd verzocht om compensatie van de lagere vergoeding voor het beheer van veenmosrietlanden. Deze motie is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit resulteert in een hogere vergoeding voor het beheer. lees verder

Overijsselse ChristenUnie fracties op de bres voor lokale energie initiatieven

zonnepanelen.jpgvrijdag 08 mei 2020 Projectontwikkelaars van zonneparken lijken inwoners te verdringen op het energienet. Zij hebben hun claims al bijna verzilverd, zodat daar voor de gewone burger geen plaats meer is. Een dilemma voor gemeenten en netbedrijven dat ten koste kan gaan van de eigen inwoner. De ChristenUnie in de gemeenten van West Overijssel en de provincie vragen daar aandacht voor. Provincie en gemeenten hebben een voorkeur van zonnepanelen op de daken maar dat moet dan wel mogelijk zijn. lees verder