Actueel

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie en PvdA willen onmiddellijke redding schaapskuddes

schaapskuddemaandag 03 juli 2017 De provincie moet onmiddellijk geld vrijmaken om het handjevol schaapskuddes dat Overijssel nog heeft te redden. Dat vinden de Statenfracties van ChristenUnie en de PvdA. lees verder

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over criminaliteit op het platteland

politiewoensdag 21 juni 2017 In een krantenartikel met als kop "Politie schiet tekort op platteland: 'Criminelen hebben vrij spel' is openbaar gemaakt dat de twaalf commissarissen van de koning zich zorgen maken over de toenemende criminaliteit op het platte land. De hoogste politiecommandant Oost Nederland noemt de kritiek van de provincies onzin, althans hij fronst er zijn wenkbrauwen bij, maar pleit vervolgens wel voor meer politiemensen. “Die kun je altijd gebruiken”. Dat klinkt niet erg dringend en overtuigend, aldus de ChristenUnie Overijssel die hierover kritische vragen stelt. lees verder

ChristenUnie Statenfractie en fractie Steenwijkerland op werkbezoek bij Dyka Steenwijk

Dyka Steenwijkwoensdag 14 juni 2017 Woensdag 14 juni 2017. De twee ChristenUnie fractie begonnen de dag in het plaatsje Muggenbeet, bij Blokzijl om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen rond het nationale prak de weerribben-wieden. Daarna stond een bezoek aan Dyka op het programma. lees verder

Detailhandelsvisie Overijssel mag wel tandje scherper

leeg_winkelpandwoensdag 07 juni 2017 De ChristenUnie Overijssel vindt dat de detailhandelsvisies van Overijssel wel een tandje scherper mag. Dat zegt fractievoorzitter Jan Westert in reactie op het SER-advies over de detailhandel. Het college van GS reageert wat de CU betreft te luchtig. lees verder

KANSEN VOOR INFRASTRUCTUUR EN DUURZAAMHEID

PetervanDalenwoensdag 07 juni 2017 EUROPARLEMENTARIËR PETER VAN DALEN OP BEZOEK IN REGIO ZWOLLE

BRUSSEL 29 MEI 2017 – Europarlementariër Peter van Dalen bezoekt op woensdag 7 juni de regio Zwolle. Al eerder gingen vertegenwoordigers van de regio met hem in gesprek in Brussel over infrastructuur en transport. Op zijn beurt komt Van Dalen graag op bezoek om te kijken bij het samenwerkingsverband Port of Zwolle. Samen met de lokale en regionale fracties van de ChristenUnie ziet hij kansen op het gebied van infrastructuur en vergroening. Vanuit de Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel nemen Alwin te Rietstap en Jan Westert deel aan het werkbezoek. lees verder

Gemeente Rijssen-Holten wordt niet aan banden gelegd, maar heeft wel te maken met regionale afspraken.

rijssen_holtenwoensdag 31 mei 2017 De ChristenUnie heeft onlangs aan het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de economische mogelijkheden van de gemeente nadat burgemeester Hofland daarover en artikel had geschreven in een regionaal dagblad. De strekking van het artikel was dat de gemeente Rijssen-Holten vreest dat er geen ruimte is voor eigen economische ontwikkeling. lees verder

Zorgen over nationale Parken gesust

natuurlijke opvangebieden bij wateroverlastwoensdag 31 mei 2017 De ChristenUnie heeft begin mei vragen gesteld aan het collega van Gedeputeerde Staten Overijssel over de nationale parken. Aanleiding was een artikel in dagblad Trouw waarin zorg voor de national Parken doorklonk. Met de vragen wil de ChristenUnie aansturen op behoud en versterking van de nationale parken en de financiering daarvan. lees verder

Moderne Devotie Award ChristenUnie naar Ton Hendrikman

Ton_Hendrikman_MDA2017maandag 29 mei 2017 De ChristenUnie Overijssel heeft op 27 mei de Moderne Devotie Award 2017 uitgereikt aan Zwollenaar Ton Hendrikman. De uitreiking vond plaats door de Overijsselse fractievoorzitter en Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. Hij prees Ton Hendrikman om zijn bijdrage om het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis bij de tijd te houden. lees verder

Rijnland werkt, ChristenUnie deelt het model met gedeputeerde.

Rijnland_gedeputeerde2woensdag 17 mei 2017 Het is al weer een aantal weken geleden, dat gedeputeerde Van Hijum en ik een korte discussie op social media hadden over het belang van het Rijnlands model boven het Angelsaksische. Volgens mij was er in dit tijd voor het eerst sprake van de plannen om AKZO-Nobel van eigenaar te laten wisselen met alle gevolgen van dien voor Nederlandse vestigingen.
Het was ook de dag dat mijn partijgenote Carola Schouten een publicatie bij het Wetenschappelijk Iinstituut van de ChristenUnie naar buiten bracht over de waarde van het Rijnlands denken. Zij is daarover in gesprek geweest met een aantal ondernemers, waarvan overigens twee uit onze provincie, de jonge boer en boerin Spans van Weidevol en Reind Breman. lees verder

ChristenUnie vraagt meer aandacht voor Nationale Parken

weerribbenmaandag 01 mei 2017 De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het oordeel delen dat het vooral sappelen is met de Nationale Parken. In het dagblad Trouw (15 april 2017) stond te lezen dat de parken bezig zijn te overleven. Bovendien vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor Support for nature. Evenementen- en sportorganisaties die over gebruik maken van het terrein van de nationale parken steunen op die manier de natuur door een bijdrage van de deelnemers aan bijvoorbeeld de educatieve functie van de natuurparken. lees verder

Onderzoek naar verpaupering recreatieparken en zorg over tekort sociale huurwoningen.

Arjan Hof.jpgwoensdag 12 april 2017 De afgelopen periode heeft de ChristenUnie zich verdiept in de problematiek rondom recreatieparken in Overijssel. Hierbij ging het in eerste instantie om de vraag om daar permanent wonen toegestaan moet worden maar tijdens de discussie met lokale bewoners, bestuurders en ambtenaren bleek dat er meer speelt. lees verder

27 mei 2017: De doorwerking van de Moderne Devotie op de Reformatie..

kerk_windesheimzaterdag 01 april 2017 De uitreiking van de Moderne Devotie Award 2017 zal worden gedaan op 27 mei in bovenzaal van de kerk in Windesheim nabij Zwolle. De Zwolse Moderne Devotie pionier Ton Hendrikman zal dit jaar de award ontvangen. De heer Hendrikman heeft vanuit een gepassioneerde zoektocht naar o.a. de wetenschappelijke feiten over de Moderne Devotie, een grote bijdrage geleverd aan het herleven van het gedachtegoed.
Voorafgaand aan de uitreiking zal Mink de Vries de aanwezigen meenemen naar oude tijden waarin er in Windesheim een groot, Europees georiënteerd klooster stond.
Ds de Jong zal ons meenemen naar de verbintenis tussen de reformatie en Moderne Devotie met een toepassing gericht op onze tijd.
U bent van harte welkom! lees verder