Actueel

In memoriam

Freek Nieuwenhuis.jpgdinsdag 23 februari 2021 Oud-statenlid Freek Nieuwenhuis overleden lees verder

ChristenUnie kandidaat uit het Vechtdal

Alwin te Rietstap.jpgmaandag 22 februari 2021 Kandidaat Te Rietstap wil Vechtdal verbinden met Den Haag lees verder

Is Overijssel bezig met ‘superbatterijen’? ChristenUnie-Statenlid Stelpstra stelt vragen over opslag duurzame energie

opslag duurz energie.jpgwoensdag 10 februari 2021 De politiek is nu volop bezig met energietransitie. Ook de Provincie Overijssel wil met nieuwe zonneparken en meer windmolens in de toekomst voor meer winning van duurzame energie gaan. Maar hoe staat het met de discussie en planning van de opslag en distributie van energie en warmte? Sybren Stelpstra, statenlid van de ChristenUnie, wil daar meer van weten en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. lees verder

Windmolens in Twente

Windmolens landschap.jpgwoensdag 03 februari 2021 In Overijssel waren bepaalde gebieden uitgesloten voor plaatsing van windmolens. Daartoe zijn in het verleden door de provincie zelf besluiten genomen. Het gaat om beschermde natuurgebieden. Maar ook defensie heeft gebieden voor haar eigen vliegverkeer windmolenvrij verklaard. lees verder

‘Waarom krijgen bedrijven minder subsidie voor een stageplek van een MBO-er dan voor een HBO-er?

Afbeelding schoolgebouw greijdanus.jpgmaandag 01 februari 2021 Verschil is te groot vindt de ChristenUnie

“Waarom krijgen MKB-bedrijven 10.000 euro subsidie voor een HBO-er en 1500 euro voor een MBO-er van de provincie Overijssel?”, wil ChristenUnie-statenlid Jan Westert weten. Hij vindt dat verschil te fors. “Bovendien is de arbeidsmarkt weer ruimer aan het worden en treedt er toch al snel verdringing op. Daarvan moet juist de minder hoogopgeleiden als eerste de rekening betalen. Westert wil juist meer aandacht voor de stageplekken van MBO-ers en jongeren die juist extra begeleiding behoeven bij het vinden van een vaste plek op de arbeidsmarkt. Dan past in zijn visie het verschil in subsidie niet. Daarover heeft hij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. lees verder

Overijssel versterkt met het uitdaagrecht

Jan Westert.jpgvrijdag 29 januari 2021 De provincie Overijssel heeft in januari 2021 de regeling voor het uitdaagrecht vastgesteld. De ChristenUnie is daar blij mee. Het heeft even geduurd. In 2016 kwamen Tijs de Bree (PvdA) en Jan Westert met een initiatiefvoorstel over coöperatief bestuur. Dat was een vertaling van een gezamenlijke nota van de beide landelijke partijen naar het provinciaal niveau. lees verder

Burgeramendement is schijninvloed

Jan Westert.jpgwoensdag 27 januari 2021 “Het burgeramendement is schijnversterking van de democratie”, zo stelt statenlid Jan Westert. Hij reageert hiermee op het initiatiefvoorstel van D66 om het burger amendement in te voeren. “We tuigen een hele verordening aan regels op, voordat een burger een amendement in kan dienen. Van meer bureaucratie om de democratie te dienen wordt de burger niet gelukkiger.” lees verder

ChristenUnie stelt vragen over vergunning onveilige uitrit Hasselt

Arjan Hof ChristenUnie.jpegmaandag 25 januari 2021 Statenlid Arjan Hof stelt namens de ChristenUnie woensdag vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over een prangende verkeerssituatie in Hasselt. Provincie heeft vergunning verleend voor een extra uit/oprit van de firma Breman. Maar verkeerswoordvoerder Hof stelt dat ‘de al bestaande onveilige verkeerssituatie alleen nog maar onveiliger is gemaakt’. lees verder

Licht

Renate_kader.pngdinsdag 15 december 2020 Er lag al een ander artikel klaar voor deze nieuwsbrief. Die ging een beetje over corona, maar niet teveel. Maar na vandaag (ik schrijf dit op 14 december) moet het er toch over gaan. We zijn in een stevige lockdown beland, en dat maakt het leven er niet lichter op. lees verder

Benut kulturhus, kerkelijke centra en dorpshuizen voor thuiswerken

Jan_kader.pngdinsdag 15 december 2020 Corona bezorgd ons veel last, maar leert ook dat thuiswerken in veel situaties goed te combineren is met het werk op kantoor. In elk geval voor een aantal dagen per week. Zo dringen we ook automobiliteit en vervoersbewegingen mede terug. lees verder

‘Wil Overijssel ook meer financiële zelfstandigheid?’

Sybren Stelpstra.jpgzaterdag 12 december 2020 ChristenUnie Overijssel stelt vragen over provinciale belastingen.

De provincie Friesland wil zelf belasting kunnen heffen in de toekomst. Geïnspireerd door die ontwikkelingen vraagt de fractie van ChristenUnie Overijssel zich af of ook haar provinciaal bestuur daar oren naar heeft. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil panorama-aanpak voor het Vechtdal

Panorama Vechtdal 1, Oude vecht arm bij Vilsteren.jpgmaandag 30 november 2020 De Statenfractie van de ChristenUnie ziet veel in een integrale gebiedsagenda met een lange termijn-toekomstbeeld voor het Vechtdal. Namens de Statenfractie zegt Jan Westert: ‘We zijn onder de indruk geraakt van het Panorama voor het Vechtdal. Het past ook uitstekend in de opmaat naar de nieuwe omgevingsvisie voor Overijssel. We zouden graag zien dat het Vechtdal als voorbeeld wordt uitgewerkt en als pilot wordt aangewezen.” lees verder