Actueel

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Overijssel wil dat blauwe diesel wordt gestimuleerd

blauwe_diesel.jpgwoensdag 14 november 2018 De ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de mogelijkheden om blauwe diesel in te zetten als transitiebrandstof in de periode dat de ontwikkeling van schone energiedragers in het verkeer nog in ontwikkeling is. De blauwe diesel biedt kansen om dat het een circulair product uit afval is en zorgt voor vermindering van de CO2 uitstoot. “De ChristenUnie ziet dat als een quick win, die snel benut kan worden”, aldus statenlid Sybren Stelpstra. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil consequenties verplaatsingsbesluit hoogspanningskabels weten.

Hoogspanning.JPGzaterdag 10 november 2018 Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie wil van het college van GS weten wat de consequenties zijn in Overijssel als hoogspanningskabels ondergronds worden verkabeld. Hij had het onderwerp al geagendeerd voor een commissievergadering, maar door het kabinetsbesluit dat 55 gemeenten in Nederland hoogspanningskabels ondergronds kunnen verplaatsen, is het thema extra actueel geworden. lees verder

Effecten op politieke beslissingen beter in (het) overleg.

statenzaal.JPGvrijdag 09 november 2018 Allerlei beslissingen in de politiek hebben consequenties op het milieu en het verkrijgen van draagvlak. Een aantal daarvan zijn heel voorspelbaar, neem bijvoorbeeld de aanleg van wegen of spoorlijnen. Dat zelfde geldt ook voor industriegebieden en uitbreiding van het woningenaanbod.
Willen we een meer duurzame samenleving krijgen dan zullen we uitdrukkelijk stil moeten staan bij die consequenties, maar ook van die zaken die minder voor de hand liggen. Dat vereist creatief, ondernemend en duurzaam denken. Elke beslissing kan immers ook een kans zijn om de duurzaamheid en de participatie te vergroten. Vaak is het beter daar vooraf over na te denken dan dit als sluitstuk van een discussie te maken. lees verder

De ChristenUnie wil versnelling Energie Transitie!

zonneparkvrijdag 09 november 2018 De rechter heeft bepaald dat het tempo van de energietransitie om de CO2 uitstoot te verminderen te langzaam gaat. Zo gaan we nooit de gestelde doelen halen. Doelen die in Parijs, Nederland (klimaatdoelstellingen) en in Overijssel zijn bepaald. Overijssel beoogt om in 2023 een doelstelling van 20% reductie te halen. Er moet echter nog zoveel moet gebeuren, dat realisatie daarvan extra stappen vereist. Daarom is er geen tijd is om allerlei ontwikkelingen en besluiten af te wachten en dan pas te gaan reageren. We moeten proactief handelen en voortgang is gewenst. Ook al is het kabinet bezig met de Regionale Energie Strategie is en behoeft dat nog verdere uitwerking, elk moment dat we treuzelen is verloren tijd. lees verder

ChristenUnie reageert positief kritisch op de begroting van de provincie

geldwoensdag 07 november 2018 Tijdens de begrotingsbehandeling sprak Jan Westert, fractievoorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie, zijn waardering uit voor de begroting van de provincie Overijssel. Maar hij bracht in zijn bijdrage ook enkele punten naar voren die extra aandacht vragen. lees verder

ChristenUnie Overijssel wil helderheid kansen spoorlijn Twente-Groningen

treindinsdag 06 november 2018 De ChristenUnie Overijssel wil helderheid over de mogelijkheden van de spoorlijn Twente-Groningen, de zgn. Nedersaksenlijn. De spoorverbindingen wordt regelmatig als belangrijk genoemd. Er ligt een rapport over deze lijn. Vanaf Emmen moet er nog een betrekkelijk kort stuk nieuw worden aangelegd. Zowel uit oogpunt van leefbaarheid en economische kracht voor Noordoost Overijssel vindt de ChristenUnie het de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken. lees verder

De vuurwerkramp in Enschede blijft voelbaar in de samenleving

Huis_van_de_verhalen.JPGdonderdag 01 november 2018 De ChristenUnie fracties van Enschede en de Provinciale Staten hadden een indrukwekkende bijeenkomst in de wijk Roombeek, waar op 13 mei 2000 de vuurwerkramp plaatsvond. De gevolgen van die ramp zijn tot op de dag van vandaag voelbaar en in het Huis van Verhalen tastbaar. lees verder

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

Kandidaten 2019 Lijsttrekkers_2maandag 22 oktober 2018 De ChristenUnie heeft de kandidatenlijsten en programma’s voor de provinciale staten en waterschappen vastgesteld. Eensgezind, zonder wanklank en in een uitermate enthousiaste sfeer. Renate van der Velde uit Kampen trekt de lijst voor de provinciale staten, Herman Odink, Nieuwleusen gaat weer voor het waterschap Drents-Overijsselse Delta en Ommenaar Hugo Tromp is de kopman op de lijst voor Waterschap Vechtstromen. lees verder

ChristenUnie wil herdefiniëring van veranderende detailhandel

internetshop-bestemmingsplanwoensdag 17 oktober 2018 De ChristenUnie wil dat er rekening wordt gehouden met veranderende vormen van detailhandel.
Volgens het Overijssels statenlid Arjan Hof gaan handel en detailhandel tegenwoordig hand in hand. Hof: “De provinciale omgevingsverordening voldoet daardoor niet meer aan de actualiteit van de dag. Het kan niet zo zijn dat als je toevallig een kassa in je winkel hebt, beperkt wordt in je expansiemogelijkheden terwijl bijvoorbeeld de internetverkoper of een internetgroothandel alle ruimte krijgt om zich, waar dan ook, te vestigen.” lees verder

ChristenUnie Overijssel presenteert brede kandidatenlijst Provinciale Staten

Kandidaten_2019_001vrijdag 12 oktober 2018 De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen. Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid geweest. Zij wordt gevolgd door de huidige fractievoorzitter Jan Westert uit Ommen, die graag nog een periode als statenlid doorgaat maar geen rol als lijsttrekker wil vervullen. De huidige fractie is met veertiger Arjan Hof uit Enschede en Sybren Stelpstra uit Hardenberg stevig vertegenwoordigd. Stabiliteit en continuïteit in het politieke bestuur vindt het Overijsselse CU-bestuur belangrijk. Op de lijst komt Arie de Niet, oud-raadslid uit Deventer, op de vijfde plaats. Het bestuur ziet in hem een belangrijke kandidaat voor de toekomst in de fractie en hoopt dat hij de vijfde zetel voor de partij weet te veroveren. lees verder

Lithium Werks

Super_B_Lithium_Batteriesmaandag 08 oktober 2018 De ChristenUnie kan voluit instemmen met een mogelijke investering in een R&D-campus ten behoeve van Lithium Werks. We leveren zo een bijdrage aan de kracht van de regionale economie en werkgelegenheid in Twente. Dat is wat we wilden in deze coalitieperiode. Werk in Twente, Techbase ontwikkelen tot een geziene werklocatie en bovendien hebben we research van batterijen hard nodig in de transitie van energie. lees verder

ChristenUnie wil meer weten over de Chinezen van Van Hijum

chinawoensdag 03 oktober 2018 Gedeputeerde Van Hijum kwam enigszins aangedaan terug van een handelsmissie uit China. Overijssel wil China als handelspartner en heeft belang bij handel met China, maar de chinezen blijken uit te zijn op onze kennis en technologie, waardoor we onze concurrentiepositie verliezen. De gedeputeerde vindt dat we minder naïef moeten zijn. Fractievoorzitter Jan Westert wil opheldering over het statement en de betekenis er van in de praktijk Van Hijum. lees verder