Actueel

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug

Ommen, vechtbrugdonderdag 20 september 2018 De ChristenUnie Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtbrug in het centrum van Ommen zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen. De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt ernstig belemmerd, omdat al het noord-west-zuid-verkeer van deze brug gebruik moet maken. De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat er een bredere aanpak van de verkeersproblematiek bij Ommen moet worden verkend. Daar is de provincie bij nodig. lees verder

U bent welkom op de ledenvergadering 18 oktober 2018

bijeenkomstCUwoensdag 19 september 2018 De verkiezingen voor de provincie en de waterschappen duren nog enkele maanden, maar toch wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de voorbereidingen. Zo zijn de selectiecommissies bezig geweest met de kandidatenlijsten en de programmacommissies met de verkiezingsprogramma’s. Dit resultaat willen wij graag met u en jou delen. lees verder

ChristenUnie minister Carola Schouten draait het roer om in de landbouw

carola-Schoutenzaterdag 08 september 2018 "Minister Carola Schouten maakt zich zorgen over uitputting van de aarde. De huidige voedselproductie is onhoudbaar, zegt ze. Het roer moet om in de landbouw." Is de titel van een interview in Trouw waarin de ChristenUnie bewindsvrouw haar visie toelicht op de toekomst van de landbouw. lees verder

Stichting Sibculo ontvangt Moderne Devotie Award van ChristenUnie

Klooster_Sibculo_overzichtwoensdag 29 augustus 2018 De Moderne Devotie Award van de ChristenUnie Overijssel gaat dit jaar naar het bestuur van de Stichting Klooster Sibculo. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel geeft daarbij als belangrijk motief, dat dit bestuur actief en enthousiast bezig is de geschiedenis van het Klooster Sibculo te laten herleven en opnieuw onder de aandacht te brengen. De award zal op maandag 3 september in Sibculo worden uitgereikt door CU-leider Gert Jan Segers. lees verder

ChristenUnie-leider Gert Jan Segers komt naar Sibculo

2017-gertjan-segersvrijdag 17 augustus 2018 Op maandag 3 september 2018 komt Gert Jan Segers naar Sibculo. De fractievoorzitter van de Tweede Kamer zal daar de Moderne Devotie Award uitreiken, die ChristenUnie Overijssel elk jaar beschikbaar stelt aan iemand of een groep, die het gedachtengoed van de Moderne Devotie levend houdt. Bovendien houdt Segers de Jan Rietkerklezing, die de provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel jaarlijks bij de start van het politiek organiseert. lees verder

Andries Heidema is geïnstalleerd als nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel

Andries Heidemawoensdag 11 juli 2018 Op 11 juli is Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Eerder melden wij er blij mee waren dat Andries Heidema de eerste CvdK is vanuit de ChristenUnie is maar vooral ook omdat Heidema bekend staat als een betrokken en verbindend bestuurder. Een aanwinst voor het provinciaal bestuur! lees verder

ChristenUnie dringt aan op beëindigen illegale handel circuit witgoed afval naar Afrika.

afval_witgoed_etcwoensdag 11 juli 2018 Er blijk een (omvangrijk) handelscircuit te zijn waarbij koelkasten en andere witgoed apparaten naar landen als Ghana en Nigeria worden getransporteerd. De goede metalen worden terug gehaald naar Nederland, maar het vaak giftige afval blijft in deze Afrikaanse landen achter. Deze vorm van handel is illegaal en is ontstaan doordat er bedrijven zijn die legaal het witgoed mogen verwerken maar onvoldoende capaciteit hebben en daarom de “handel” doorverkopen aan onbevoegde bedrijven. Deze verschepen op hun beurt de handel naar Afrika. lees verder

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel en stelt vragen.

Hoogspanningsmastwoensdag 04 juli 2018 De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake van hinderlijk geluid. Het kabinet heeft besloten een regeling te introduceren om een aantal bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV door bebouwd gebied onder de grond te verkabelen. Het zou volgens de minister gaan om ca. 135 km. Een voorwaarde voor die verkabeling is dat de betreffende gemeente (en/of provincie) een wettelijk vast te stellen deel van de kosten draagt. De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT, welke gaat over het distributienetwerk, moet het programma gaan uitvoeren. lees verder

Antwoorden op de vraag "wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?".

dijk_kampereilandwoensdag 27 juni 2018 De ChristenUnie Overijssel heeft onlangs aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging bij het Kampereiland. Is de andere en goedkopere manier van dijkverzwaring afdoende? Arjan Hof en Renate van der Velde kregen volgende antwoorden van het college van GS. lees verder

Uitdaagrecht voor de burger in aantocht?

Topbanner mensen op markt 944x390dinsdag 26 juni 2018 Komt het uitdaagrecht voor de burger er dan toch? Eerder maakte PvdA en ChristenUnie een initiatiefvoorstel over coöperatief bestuur. Er klonk weinig animo bij andere fracties door over dit initiatief. Onderdeel van het initiatief was het zgn. right to challenge, of liever het ‘uitdaagrecht’ voor inwoners en maatschappelijke organisaties om zelf goed initiatieven ter hand te nemen met steun van de overheid. lees verder

Kamperlijn en Kampertrein

Kamperlijntjedinsdag 26 juni 2018 Het is natuurlijk van de zotte, dat de voor miljoenen vernieuwde spoorlijn naar Kampen niet voldoet. Bovendien ligt een nieuw station Stadshagen er troosteloos verlaten bij omdat de problemen met de ondergrond van de Kamperlijn zodanig zijn, dat een stop bij Stadshagen voor teveel tijdsverlies gaat zorgen. De treinen kunnen niet met de beoogde snelheid rijden. lees verder

ChristenUnie bepleit passende functie oude statenzaal Diezerstraat

Statenzaal Diezerstraat Zwolledinsdag 19 juni 2018 De ChristenUnie in Overijssel gaat in een motie bij de Perspectiefnota het college van GS vragen om aan de ‘oude Statenzaal van de provincie’ een passende functie te geven. De oude statenzaal aan de Diezerstraat in Zwolle ademt de sfeer van langjarig Overijssels bestuur uit. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie vindt dat de oude Statenzaal een passende bestemming moet krijgen. Jan Westert: ‘Zo’n zaal is heeft een eminente sfeer om bij te dragen aan de waarde van de democratie, van vrijheid en tolerantie, verdraagzaamheid en het vrije woord. Ook voor representatieve doeleinden is de zaal beter te benutten’ lees verder