Actueel

‘Meer kennis en betrokkenheid gevraagd bij ontwikkeling circulaire economie’

recycling, afvalzaterdag 17 april 2021 “Hoe kunnen we grondstoffen hoogwaardig hergebruiken? Wat is daarvoor nodig en wat moet er gebeuren van ontwerp tot moment van recyclen?” Het zijn vragen die Jan Westert stelde in de commissievergadering rondom circulaire economie. Woensdag werd een strategische agenda opgesteld. De politiek moet beslissingen gaan nemen over complexe dilemma’s die bestaan op gebied van recycling. “De ChristenUnie is voorstander van werkbezoeken helpen om inzicht te krijgen in de dilemma’s. Anders blijven we aan de achterkant kijken naar de uitstoot en de rommel.” lees verder

ChristenUnie wil helderheid College over visie XL Businesspark

Business building.jpgdonderdag 15 april 2021 ChristenUnie Overijssel wil helderheid van het College van Gedeputeerde Staten over de uitbreiding en planvorming van het XL Businesspark Twente in Almelo. De locatie aan de A35 is ineens een succesvol bedrijventerrein geworden voor grootschalige bedrijvigheid. Maar in het recente verleden was er veel kritiek op het provinciebestuur. Als eigenaar van het bedrijventerrein zou het een dubbele pet op hebben bij de toewijzing van bedrijvigheid en uitgifte of afboeken van bedrijventerreinen. lees verder

ChristenUnie wil opheldering over ‘foute’ zonnepanelen

Zonnepanelen.jpgvrijdag 09 april 2021 De kans bestaat dat er in Overijssel zonneprojecten tot stand zijn gekomen met Chinese panelen die door slaven zijn gemaakt. ChristenUnie-statenlid Sybren Stelpstra stelt vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) in de hoop dat uit te sluiten lees verder

Toenemende twijfel ChristenUnie bij levensvatbaarheid Technology Base

Vliegveld_Twentemaandag 29 maart 2021 Noodzakelijke aanpassingen vragen opnieuw vele tonnen aan investering om Technology Base draaiende te houden. Het terrein voor innovatieve bedrijven op Twente Airport is al jaren een hoofdpijndossier. ChristenUnie Overijssel heeft groeiende twijfels over de houdbaarheid en de levensvatbaarheid van de gekozen ontwikkelstrategie voor de voormalige vliegbasis. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan Gedupeerde Staten lees verder

ChristenUnie stelt vragen over dreigend tekort aan huisartsen

Huisartsenzorg.pngwoensdag 24 maart 2021 ChristenUnie Overijssel heeft in de commissievergadering woensdag nogmaals het dreigende huisartsentekort in de provincie op de agenda gezet. Statenlid Jan Westert wilde onder meer van Gedeputeerde Staten weten wat de stand van zaken is rond een eerder aangenomen motie en beloofde rondetafelgesprekken. “De aanwezigheid van een huisarts is van groot van belang voor de leefbaarheid van een regio, dorp of stad”, aldus Westert. lees verder

ChristenUnie wil betrokkenheid Overijssel herdenking 70 jaar Molukken

woensdag 24 maart 2021 De ChristenUnie Overijssel wil weten hoe betrokken de provincie is bij de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland. In september houdt de Stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel een herdenkingsdag en verder zijn er tal van activiteiten die de aandacht vestigen op de Molukse gemeenschap in Overijssel. Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie vindt dat de Overijsselse overheid zich bij deze herdenking van een betrokken kant moet laten zien. lees verder

Waterwijs en klimaat-actief

weerribbendinsdag 09 maart 2021 Het werk van de waterschappen is van groot belang. Helaas is dit werk niet altijd even zichtbaar voor het grote publiek. Betty Poutsma-Jansen is namens de partij fractievoorzitter in het algemeen bestuur van Waterschap Drents-Overijsselse Delta. Betty zet in deze nieuwsbrief graag de schijnwerper op enkele thema’s die zij belangrijk vindt en waar meer informatie over is te vinden op wdodelta.nl. lees verder

In memoriam

Freek Nieuwenhuis.jpgdinsdag 23 februari 2021 Oud-statenlid Freek Nieuwenhuis overleden lees verder

ChristenUnie kandidaat uit het Vechtdal

Alwin te Rietstap.jpgmaandag 22 februari 2021 Kandidaat Te Rietstap wil Vechtdal verbinden met Den Haag lees verder

Is Overijssel bezig met ‘superbatterijen’? ChristenUnie-Statenlid Stelpstra stelt vragen over opslag duurzame energie

opslag duurz energie.jpgwoensdag 10 februari 2021 De politiek is nu volop bezig met energietransitie. Ook de Provincie Overijssel wil met nieuwe zonneparken en meer windmolens in de toekomst voor meer winning van duurzame energie gaan. Maar hoe staat het met de discussie en planning van de opslag en distributie van energie en warmte? Sybren Stelpstra, statenlid van de ChristenUnie, wil daar meer van weten en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. lees verder

Windmolens in Twente

Windmolens landschap.jpgwoensdag 03 februari 2021 In Overijssel waren bepaalde gebieden uitgesloten voor plaatsing van windmolens. Daartoe zijn in het verleden door de provincie zelf besluiten genomen. Het gaat om beschermde natuurgebieden. Maar ook defensie heeft gebieden voor haar eigen vliegverkeer windmolenvrij verklaard. lees verder

‘Waarom krijgen bedrijven minder subsidie voor een stageplek van een MBO-er dan voor een HBO-er?

Afbeelding schoolgebouw greijdanus.jpgmaandag 01 februari 2021 Verschil is te groot vindt de ChristenUnie

“Waarom krijgen MKB-bedrijven 10.000 euro subsidie voor een HBO-er en 1500 euro voor een MBO-er van de provincie Overijssel?”, wil ChristenUnie-statenlid Jan Westert weten. Hij vindt dat verschil te fors. “Bovendien is de arbeidsmarkt weer ruimer aan het worden en treedt er toch al snel verdringing op. Daarvan moet juist de minder hoogopgeleiden als eerste de rekening betalen. Westert wil juist meer aandacht voor de stageplekken van MBO-ers en jongeren die juist extra begeleiding behoeven bij het vinden van een vaste plek op de arbeidsmarkt. Dan past in zijn visie het verschil in subsidie niet. Daarover heeft hij vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. lees verder