Voor onze kinderen…?

Voor onze kinderen…?

“De ChristenUnie vindt dat dorpen en steden meer ontwikkeld moeten worden voor alle groepen mensen”

Hoe kunnen we voor onze kinderen en kleinkinderen een goede leefomgeving achterlaten? Met die vraag zijn we als ChristenUnie veel bezig. Je ziet dat terug in onze keuzes: die gaan niet alleen over vandaag, maar ook over de toekomst. Daarom willen we de leefomgeving zo inrichten, dat het duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit ten goede komt.

Duurzaamheid betekent bijvoorbeeld, dat Overijssel voorbereid is op klimaatveranderingen. Alle inwoners, ondernemers en belanghebbenden moeten daarbij worden betrokken. Goede ideeën op het gebied van duurzaamheid en het klimaat verdienen de steun van het provinciebestuur. Sterker nog, Overijssel moet een klimaat-proeftuin worden, waarin we samen leren van goede ideeën. Duurzaamheid betekent ook, dat we pas kiezen voor nieuwbouw wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Want: laten we eerst alle leegstaande bedrijfspanden, winkels en boerderijen in de provincie een nieuwe bestemming geven. En als het ombouwen van deze panden niet mogelijk is, laten we dan kiezen voor sloop en nieuwbouw op deze locaties. Ons ideaal is dat (nieuwe) huizen en bedrijfspanden zoveel mogelijk in hun eigen energie voorzien , via bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. Nieuwbouwhuizen sluiten we niet langer aan op aardgas.

Sociale en ruimtelijke kwaliteit betekent onder andere dat we niet alle steden volbouwen, maar ook woningen bouwen in dorpen. Bouwprojecten moeten de natuur zoveel mogelijk sparen. Ook in de steden moet groen aanwezig blijven. Verder is het belangrijk dat het eigen ‘karakter’ van de verschillende streken, landschappen, dorpen en steden in onze provincie behouden blijft. Sociale en ruimtelijke kwaliteit betekent ook dat bedrijventerreinen beter moeten worden gespreid over de provincie. Dan kunnen meer mensen werken in de regio waar ze wonen en is er minder woon-werkverkeer.

Gericht zijn op de toekomst, betekent, dat woningen makkelijk aangepast moeten kunnen worden aan andere doelgroepen. We hebben nu veel woningen nodig voor senioren; deze moeten in de toekomst omgebouwd kunnen worden voor bijvoorbeeld studenten of starters. Gericht zijn op de toekomst betekent ook, dat we het tekort aan sociale huurwoningen de komende periode gaan oplossen.

Terug naar wat wij vinden, klik hier