Coöperatief bestuur

“De ChristenUnie vindt dat er meer samengewerkt moet worden met inwoners”

Het bestuur moet weer dichter bij de mensen komen te staan.

Inwoners van onze provincie hebben vaak zelf de beste ideeën om hun omgeving beter, mooier, waardevoller en duurzamer te maken. Daar zijn wij als ChristenUnie van overtuigd. Daarom zijn wij voorstander van een overheid die initiatieven de ruimte geeft en stimuleert. Voorbeelden van zulke goede ideeën zijn kleine energiecoöperaties en initiatieven om natuur te beschermen. Naar ons idee doet de overheid er goed aan om zoveel mogelijk de samenwerking met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen te zoeken. Wij noemen dit een coöperatief bestuur.

Een manier om inwoners te betrekken bij dat wat er in de provincie gebeurt, zou het ‘uitdaagrecht’ kunnen zijn. Dat houdt in dat inwoners taken van de provincie mogen overnemen als zij denken dit zelf -net zo goed of beter- te kunnen doen. Ook het ‘recht op overname’ kan zo’n manier zijn. Dat houdt in dat burgers of coöperaties het eigenaarschap en beheer van bijvoorbeeld een cultuurhuis of natuurgebied mogen overnemen van de provincie. Als ChristenUnie verwachten wij dat dit verrassende resultaten gaat opleveren. Immers, je zet je vaak het meest in voor datgene waarvan je zelf eigenaar bent.

In de afgelopen jaar is het wantrouwen tussen burgers en de overheid toegenomen. Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk dat het vertrouwen weer groeit, zodat de het bestuur weer dichterbij de mensen komt te staan. Wij pleiten daarom voor een overheid die niet controleert en voorschrijft, maar meedenkt en stimuleert. Een overheid als partner, vanuit de gedachte dat je als overheid niet alle vraagstukken zelf kunt oplossen. Vertrouwen kweken heeft ook te maken met: opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid.

De ChristenUnie is landelijk, provinciaal en lokaal actief. Dat is positief: daardoor is duidelijk waar wij voor staan. Van Den Haag tot Hardenberg baseert de ChristenUnie haar standpunten op één en dezelfde Bijbel. En onze provinciale standpunten zijn niet zomaar even opgeschreven, maar zijn afgeleid van ons landelijke beleid. Dat heeft nog een positieve kant. Omdat wij in alle lagen van de politiek actief zijn, kunnen wij zo nodig voor provinciale vraagstukken landelijk of plaatselijk aandacht vragen.

Terug naar wat wij vinden, klik hier