De waarde van kunst en cultuur

De waarde van kunst en cultuur, zoals Moderne Devotie

“De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen toegang hebben tot cultuur”

Veel mensen halen inspiratie en plezier uit kunst en cultuur. Niet voor niets worden plekken als bibliotheken, concertzalen, theaters, museums en culturele centra goed bezocht. Ook gaan mensen graag wonen in plaatsen waar iets te beleven valt. Culturele activiteiten brengen mensen samen. Onze geschiedenis is deel van onze cultuur. Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities, foto’s, films en verhalen helpen ons om terug in de tijd te kunnen kijken. Ze zijn ons (cultuur)historisch erfgoed. Dit erfgoed is waardevol, omdat het ons laat zien waar we vandaan komen en hoe onze cultuur is ontstaan.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen toegang hebben tot kunst en cultuur, te beginnen bij kinderen en jongeren. Kunst en cultuur moeten onderdeel van zijn het onderwijs, waarbij scholen zelf mogen bepalen hoe ze dat invullen. Het is belangrijk dat mensen niet alleen kunnen leren over kunst en cultuur, maar er zelf ook mee bezig kunnen zijn. Hiervoor moet een toegankelijk aanbod aan voorzieningen zijn. Bibliotheken zijn belangrijk voor dorpen en steden. Dit zijn voorziening die we voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar en betaalbaar willen houden. Ook zijn we als ChristenUnie voorstander van het digitaliseren van ons erfgoed. Zo kan het beter worden bewaard en toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek.

Wanneer we het over cultuur hebben, verdient ook de cultuurhistorie van onze provincie aandacht. In het bijzonder de Moderne Devotie, de Hanze-steden en de rijke Twentse historie. Museums en monumenten zijn daarvoor belangrijk. De ChristenUnie ziet graag dat er een Hanzemuseum in Kampen komt. Waardevolle gebouwen in steden en dorpen (het oude Provinciehuis, kerken) moeten worden beschermd en goed onderhouden, of een andere bestemming krijgen. Ook erfgoed van na de Tweede Wereldoorlog verdient een plek in het provinciale cultuurbeleid.

Terug naar wat wij vinden, klik hier