sterke provincie

“De ChristenUnie vindt dat de provincie een sterke en coördinerende rol moet hebben”

Het provinciebestuur moet er voor iedereen zijn.

Voor veel mensen is niet goed duidelijk wat het provinciebestuur precies doet. Dat is niet zo gek; inwoners merken veel meer van politieke keuzes die landelijk of in de eigen woonplaats gemaakt worden. Toch heeft het provinciale beleid volop te maken met het dagelijks leven van mensen. Zo houdt de provincie zich bezig met onze leefomgeving, verkeer en vervoer, natuur en milieu, kunst en cultuur, water, economie en het toerisme in Overijssel. Een deel van de provinciale taken is door de landelijke overheid vastgesteld. Daarnaast heeft de provincie de vrijheid om taken op te pakken waarover minder duidelijke afspraken bestaan.

Soms ligt beleid zowel bij gemeenten als bij de provincie. In dat geval vinden wij als ChristenUnie, dat de provincie een sterke en coördinerende rol moet hebben. Vergelijk het met een regisseur, die iedereen op de juiste plek zet en aanstuurt. Zo kan het beleid van verschillende overheden goed op elkaar worden afgestemd en is goede controle mogelijk op de uitvoering ervan.

Een belangrijk probleem dat aandacht van de provincie verdient, is ondermijning. Van ondermijning is sprake wanneer personen, groepen of invloeden het gezag van de overheid aantasten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer criminelen ergens de dienst gaan uitmaken, maar ook wanneer ambtenaren of politici worden bedreigd of omgekocht. De ChristenUnie is van mening dat mensen of organisaties met andere belangen de politieke en bestuurlijke besluitvorming niet mogen beïnvloeden. Daarom willen wij dit probleem in Overijssel samen met de gemeenten en de politie oppakken.

De ChristenUnie is een partij voor iedereen. Wij vinden dat het provinciebestuur er ook voor iedereen moet zijn. Op dit punt baart de toenemende digitalisering ons soms zorgen. Daardoor neemt het menselijk contact af, waardoor ook de ‘menselijke blik’ van de overheid richting de inwoners kan verminderen. Als ChristenUnie roepen we daarom het provinciebestuur op, om zich in deze digitale tijd niet van de inwoners te vervreemden.

Terug naar wat wij vinden, klik hier