Helder financieel beleid

“De ChristenUnie vindt dat de provincie moet gaan voor een helder financieel beleid”

We zien geen aanleiding om de provinciale belasting te verhogen.

Voor het provinciebestuur is het belangrijk om een helder financieel beleid te voeren. In de afgelopen jaren bleef er regelmatig provinciaal geld over. Meestal omdat al geplande projecten nog niet waren uitgevoerd. Dergelijke (nog) niet uitgegeven bedragen kunnen zomaar leiden tot vraagtekens. Dat moet worden voorkomen door het voeren van een duidelijk financieel beleid, dat gericht is op vandaag én op de toekomst. Alle projecten moeten worden afgestemd op de beschikbare provinciale middelen, met haalbare budgetten.

Een helder financieel beleid betekent ook, dat goede financiële afspraken gemaakt worden met samenwerkingspartners bij het co-financieren van projecten. Of bij gezamenlijke aanvragen van landelijk of Europees geld. Terugkerende steun aan bedrijven of organisaties, bijvoorbeeld voor economische innovatie of verduurzaming, kan in onze ogen goed werken om langdurige effecten te bereiken. Bovendien wil de ChristenUnie dat de provincie de rol van partner aanneemt bij het houden van toezicht op de gemeentelijke financiën. Dit betekent dat de provincie de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten respecteert, maar desondanks bereid is tot meedenken en adviseren.

We zijn voorstander van een eigen, provinciale belastingheffing, via de motorrijtuigenbelasting. Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze belasting te verhogen.

Terug naar wat wij vinden, klik hier