Inzetten op breedtesport

Inzetten op breedtesport

“De ChristenUnie vindt dat er ook ondersteuning moet zijn voor gehandicaptensport”

Bij de afstemming over sporthallen en velden willen we meer aandacht voor gehandicapten.

De ChristenUnie vindt het aanmoedigen van sport geen taak voor de provincie, maar voor gemeenten. Toch betekent dit niet dat sport onbelangrijk is. Sporten is goed voor de gezondheid en het ontwikkelen van talent en respect voor elkaar. Het is echter een vooral taak van gemeenten om inwoners aan te moedigen om te gaan sporten en te zorgen voor sportvoorzieningen.

Een taak die de provincie wel past, is samen met gemeenten afstemmen waar sporthallen, -velden en zwembaden moeten komen. Daarbij moet ook de ondersteuning van de gehandicaptensport worden aangemoedigd. Verder bepaalt de provincie welke sportactiviteiten voorrang krijgen bij het geven van subsidies. De ChristenUnie wil géén overheidsgeld inzetten voor de profsport, of voor grootschalige (internationale) sportevenementen die niet direct gericht zijn op sport in de eigen provincie.

Terug naar wat wij vinden, klik hier