Arjan Hof bij zijn afscheid: 'Vrede stichten en kloven dichten!'

WhatsApp Image 2022-06-30 at 10.51.20 PM (1).jpegmaandag 03 oktober 2022

In september nam Arjan Hof afscheid van Provinciale Staten. Hij was inmiddels benoemd tot wethouder van de gemeente Twenterand. Onderderstaand zijn afscheidsspeech.

Toen ik als Statenlid, zoveel jaar geleden mijn maidenspeech wilde houden, zei onze toenmalige fractievoorzitter: ‘ Doe het nou maar gewoon…’ Gevolg was dat ik op een verkeerd vel mijn naam noteerde met veel te veel tijd erachter. De gevolgen waren voor mij en mijn timing desastreus… Doe het maar gewoon… daar leer je het meest van… das waar.

Toch, hier in de Staten, is eigenlijk niemand te beroerd om me welwillend voort te helpen. Zo herinner ik me die eerste lunch die ik alleen (d.w.z. zonder mijn fractiegenoten) moest nuttigen in de chique bedrijfskantine hier beneden. En daar was redder Wybren Bakker… Ik mocht wel bij hem… D66 was plots een stuk minder eng en kreeg een gezicht!

Voorzitter, begonnen als politiek steuner via het Burgerlidmaatschap naar Statenlid. We maakten wat mee met mekaar… Tijdens 3 colleges en eveneens 3 commissarissen spraken we voor volle tribunes over bijvoorbeeld het Orkest van het Oosten, de geitenstop of een rondweg die nooit kwam. Maar ook tijdens minder in het oog springende onderwerpen probeerden we het goede te doen met elkaar.

Met elkaar… dat maakt dat je oog hebt voor elkaar. Samen zoeken naar de oplossing om recht te doen en wellicht vredestichter te zijn. Dat verbroedert en is vrienden makend. Nu heb ik voor de aardigheid eens ‘opgegoogled’ wat vriendschap nou eigenlijk inhoudt… Van de Dikke van Dale werd ik niet veel wijzer… Het Goede Doel heeft het over een illusie… das ook niet opbeurend. Salomo schrijft in zijn Spreuken dat een vriend je altijd is toegedaan! Kijk, dat spreekt me aan! Iemand toegedaan zijn… Het beste voorhebben met elkaar in Staten, raden en onderling.

Dat voorzitter, is wat mijn periode in de Staten mag kenmerken, namelijk: ondanks verschillen het goede zoeken voor onze inwoners. Juist ook nu, vandaag de dag, is het van belang dat we elkaar zijn toegedaan en bereid zijn kloven te dichten. Daarvan uiting te geven in ons doen en laten, in spreken en zwijgen. Ja zelfs in ons denken.

Het zit erin voorzitter, ik heb het zelf gemerkt gedurende de pakweg 10 jaar dat ik hier rondliep…Dank u voor vriendschap, collegialiteit en samenwerking! Dat geldt u voorzitter en u leden der Provinciale Staten van Overijssel. Griffie en ondersteuning, dank! Mensen van computerzaken…. Pffffff heel veel dank! Bedankt catering voor het slechten van het gevaar van mijn verhongering. Niet zelden vergat ik me vooraf voor lunch of diner op te geven…  het bezorgde jullie hoofdbrekens… Sorry daarvoor.

Beste vrienden, Dat het leven u moge toelachen!Het ga jullie onder de zegen van de HERE buitengewoon goed!

« Terug