Twente Airport zorgt voor ‘geloofstwijfel’ bij de ChristenUnie

pexels-joël-super-2315265.jpgvrijdag 16 december 2022

In de laatste Statenvergadering stond Twente Airport op de agenda, en niet voor het eerst. Het is een moeizaam dossier waarover ons statenlid Jan Westert de inbreng verzorgde. Basis voor besluitvorming was een nieuwe brede evaluatie op basis van een rapport van Adviesbureau Berenschot. Het provinciebestuur stelde de Provinciale Staten (PS) voor om de conclusies van het rapport te omarmen.

Westert houdt zijn twijfels: “Vanwege aangegane verplichtingen nemen we onze verantwoordelijkheid en stemmen we in met de ontwikkeling van een businesscase voor het toekomstperspectief van de luchthaven. Maar 'omarmen' klinkt mij te liefdevol en te knuffelig. In mijn hoofd klinkt steeds het liedje uit de jaren zestig ‘I’m a believer’. Nu is het waar, I’m a believer, maar niet op elk terrein van het leven. Als het over Twente Airport gaat steeds minder. Daar slaat geloofstwijfel toe.”

Toen Westert 12 jaar geleden aantrad als statenlid was Airport Twente een veel besproken thema met geweldige toekomstkansen. 1500 arbeidsplaatsen en grote kansen voor een duurzame luchthaven in het groen. Onze fractie heeft het meerderheidsbesluit van PS geaccepteerd en vervolgens ingestemd met de ontwikkeling van de luchthaven. Maar de 1500 arbeidsplaatsen verdwenen achter de horizon. Het streven van bestuurders om te komen tot burgerluchtvaart werd afgeserveerd. Het debat raakte in het slob en de gebiedsontwikkeling kwam tot stilstand. De Commissie van Wijzen, onder voorzitterschap van Bernard Wientjes, gaf een nieuw perspectief aan de gebiedsontwikkeling: Technologybase met klein zakenvliegveld, duurzaam en in het groen, en daaraan gekoppeld luchtvaart-gerelateerde bedrijvigheid moest uitgroeien tot een iconische plek.

Inmiddels hebben zich een aantal interessante bedrijven gevestigd. Westert: “Het bedrijventerrein komt er wel en we steunen de verdere ontwikkeling daarvan.” Maar het is lastig voor ons om geloof te houden in deze locatie als functionerende luchthaven. Nog twee jaar is nodig voor een schets voor een duurzaam kleinschalig vliegveld. Daarbij is voor onze fractie de grote vraag: Is Twente Airport mogelijk zonder aanvullende steun overheid? Westert: “Het college van Gedeputeerde Staten kan mij niet verlossen van het beeld, dat regionale luchtvaart zonder overheidssteun mogelijk is.”

De ChristenUnie wil graag veel meer inzetten op grensoverschrijdende samenwerking, dan de smalle focus op het rendabel maken van Twente Airport. Westert: “Over twee jaar moet klip en klaar zijn wat het toekomstperspectief is. Wellicht stellen we vast dat de luchthaven er niet komt zonder overheidssteun. Dat kan, mits het geen bodemloze put wordt en het wensdenken wordt ingewisseld voor een realistisch scenario. In 2025 wil onze fractie graag een businesscase zien die alle maatschappelijke en financiële consequenties strak in beeld brengt. Dan kunnen PS een definitief oordeel vellen over de toekomstbestendigheid van de luchthaven.”

« Terug