ChristenUnie Overijssel wil voorrang voor PAS-melders

boerderijdonderdag 24 november 2022

De fractie van ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld naar aanleiding van een uitgelekte notitie vorige week over Overijsselse PAS-melders. Vakblad Boerderij schreef over een niet openbare notitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie schrijft daarin dat de Provincie Overijssel meer gebruik kan maken van extern salderen, het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat volledig of gedeeltelijk stopt.

Fractievoorzitter Renate van der Velde wil weten of Gedeputeerde Staten (GS) deze notitie kennen en of deze openbaar kan worden gemaakt: “Zo ja, is onze provincie te voorzichtig met extern salderen? En wat maakt dat Overijssel voorzichtiger is dan andere provincies?”

Ook wil Van der Velde weten wat het beleid van andere provincies is op gebied van extern salderen, en of het hen wel lukt om juridisch houdbare vergunningen af te geven, al dan niet aan PAS-melders. Laatstgenoemden zijn veehouders die volgens de Programmatisch Aanpak Stikstof geen vergunning nodig hadden voor een geringe toename van de stikstofuitstoot. In 2019 werden zij illegaal toen de rechter een streep zetten door dit programma.

Daarop aanvullend heeft de Overijsselse ChristenUnie-fractievoorzitter nog andere vragen. Want er verschijnen steeds weer berichten dat Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W boerderijen opkopen om de aanleg of uitbreiding van snelwegen mogelijk te maken.
Van der Velde: “Speelt dergelijke opkoop van boerderijen ook in Overijssel?” Wat de ChristenUnie betreft zou stikstofruimte allereerst ingezet moeten worden voor legalisering van PAS-melders: ”Zij zijn buiten hun schuld om in een illegale situatie verzeild zijn geraakt, die zij zelf vaak ook niet op kunnen lossen.”

Van der Velde wil weten of GS dit standpunt deelt. Ook vraagt zij of GS gezamenlijk met andere provincies daar serieus kracht achter wil zetten, zodat het Rijk wél voorrang verleent aan legalisering van de PAS-melders.

« Terug