ChristenUnie Overijssel wil dat provincie maximaal energie bespaart

woensdag 28 september 2022

Wat kan de provincie in haar eigen organisatie doen om de energiekosten zo laag mogelijk te houden? Dat vraagt de ChristenUnie zich af in deze tijd van hoge rekeningen en energiearmoede van sommige inwoners. Met een motie wil de partij dat het College van Gedeputeerde Staten op korte termijn inventariseert wat er mogelijkheid is qua energiebesparing.

“We denken aan het aanpassen van (openbare) verlichting, het verlagen van de temperatuur van provinciale gebouwen en het plaatsen van tijdschakelaars op apparatuur die ’s nachts niet wordt gebruikt”, aldus statenlid Sybren Stelpstra die de motie indient tijdens de Statenvergadering.

Stelpstra: “De provincie heeft vooralsnog geen directe rol in de aanpak van energiearmoede. Toch hopen we door energieverbruik te verminderen dat de provincie ook kan bijdragen in het dempen van de energieprijzen, wat dan uiteindelijk ten goede komt van inwoners.” 

De provincie is een relatief grote gebruiker van energie, en heeft tegelijkertijd verduurzaming als één van de prioriteiten staan. Uiteraard begrijpt Stelpstra dat met de inventarisatie altijd rekening moet worden gehouden met veiligheid en arbeidsomstandigheden van inwoners en provincie-medewerkers.

« Terug