Kandidatenlijst bekend, evenals het verkiezingsprogramma

Foto verkiezingsprogramma.jpgvrijdag 11 november 2022

De kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2023 voor de Provinciale Staten zijn bekend.

Na een periode van sollicitaties, gesprekken en veel onderling overleg is de kandidatenlijst voor de ChristenUnie Overijssel bekend. De lijst wordt op 24 november door de leden vastgesteld. De lijst is een mooie mix van jong talent en ervaring, van mannen en vrouwen, mooi verdeeld over de gehele provincie. Het bestuur is blij dat met het presenteren van de lijst een einde komt aan de selectieperiode en een begin kan worden gemaakt met de campagne. 

Benieuwd geworden naar onze kandidaten voor de verkiezingen van maart 2023?

Ook het verkiezingsprogramma is klaar. Op de vergadering van 24 november zal ook dit programma aan de leden worden voorgelegd. Het programma heeft als titel: Ruimte voor elkaar. 

We staan voor grote vraagstukken. Het veranderende klimaat maakt dat we aan de ene kant moeten investeren in meer duurzame energie en aan de andere kant zullen we ons ook moeten aanpassen aan de weersextremen als wateroverlast, hitte en droogte die steeds vaker voorkomen. Bovendien moeten er veel woningen worden bijgebouwd en dreigt er een tekort aan drinkwater. En dan zijn er ook nog de immense uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en stikstof.
De ChristenUnie voelt bij al deze grote uitdagingen een grote verantwoordelijkheid om de ruimte zo in te richten dat we voor toekomstige generaties een goed leefklimaat achterlaten. Dat noemen wij verantwoord rentmeesterschap!
Om dit rentmeesterschap in de praktijk te brengen moeten er keuzes gemaakt worden. Keuzes die anders zijn dan dat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Keuzes waarbij niet langer negatieve effecten worden afgewenteld op toekomstige generaties of op het milieu en natuur.
De beschikbare ruimte is beperkt, zelfs in Overijssel. Om de urgente uitdagingen het hoofd te bieden zullen keuzes gemaakt moeten worden. Soms moeilijke keuzes. Hierin is het begrip brede welvaart voor de ChristenUnie een belangrijk kader, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt dat de welvaart van de mens afhangt van veel meer dan enkel economische vooruitgang. Zo is de welvaart van mensen o.a. afhankelijk van een gezond leefklimaat, een groene omgeving, kwalitatief goede woningen en sociale verbanden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er bij de ruimtelijke afwegingen steeds
gezocht wordt naar het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.
Ben je benieuwd naar het hele verkiezingsprogramma?
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Lijst kandidaten ChristenUnie voor verkiezingen Provinciale Staten 2023.pdf125,1 kBapplication/pdfdownload
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingen PS23.pdf1,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug