Vertrekkende Statenleden herinneren provincie aan herdenking 500 jaar Overijssel

bart-ros-Ic2oQrffvPg-unsplash.jpgwoensdag 22 februari 2023

Een aantal statenleden zwaaien woensdag af als lid van Provinciale Staten (PS). Zij keren niet terug op de komende kieslijsten en doen rond hun vertrek nog een laatste gezamenlijke oproep. In 2028 bestaat de Provincie Overijssel precies 500 jaar.
Jan Westert: “Omdat historisch besef onder de inwoners en vooral jongeren belangrijk is, willen we dat ook in aanloop meer reuring komt rondom deze herdenking én viering van onze provincie.”

Jan Westert (ChristenUnie), Wybren Bakker (D66), Dirk van Dijk (SGP) en Cees Slingerland (GroenLinks) dienen een motie in en hebben ook brede steun van veel andere fracties. De vertrekkende Statenleden doen een oproep aan het Overijssels bestuur om komende jaren al via allerlei kanalen 500 jaar Overijssel over het voetlicht te brengen.

Jan Westert bezocht onlangs Collectie Overijssel en zag wat voor fraaie documenten voorhanden zijn om verhalen te vertellen die lang niet bij iedereen bekend zijn. Zo is het zichtbaar -middels een bewaard document- dat Keizer Karel V persoonlijk aan de wieg stond van het ontstaan van Overijssel als provincie. De statenleden willen ook dat het verhaal over de ontwikkeling van de Overijssels democratie wordt verteld. Daarbij vragen ze specifiek aandacht voor educatie op scholen. Westert: “Zo nu en dan is het goed bij je eigen historie stil te staan. Zeker in de tijd dat historische kennis afbrokkelt.”

De statenleden roepen Gedeputeerde Staten en vooral de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, op om met PS en Collectie Overijssel een plan van aanpak te maken. Daarbij doen ze meteen het voorstel om -zo nodig- ook een comité van aanbeveling in te stellen.

« Terug