Wouter Teeuw nieuw Statenlid voor ChristenUnie Overijssel

Wouter Teeuw.jpegdinsdag 27 september 2022

ChristenUnie Overijssel is blij dat Wouter Teeuw deze week toetreedt tot de fractie. De ervaren politicus uit Almelo volgt Arjan Hof op, die wethouder is geworden in de gemeente Twenterand. De 55-jarige Teeuw brengt veel kennis en ervaring mee vanuit de gemeentepolitiek. Het nieuwe Statenlid wordt namens de fractie woordvoerder op de thema’s ‘Ruimte en Water’ en ‘Verkeer en Vervoer’.

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar was Teeuw acht jaar fractievoorzitter van de Almelose ChristenUnie-fractie. Ook daarvoor heeft hij in verschillende functies de lokale fractie gediend. Na zich zo lang te hebben ingezet voor ChristenUnie Almelo vond Teeuw het goed om plaats te maken voor vers bloed. “Maar ik blijf politiek leuk vinden. En ik doe het net als in maatschappij en kerk om een steentje bij te dragen”, motiveert Teeuw.

Gedreven maakt hij de overstap naar de provinciale politiek: “Politiek is voor mij het realiseren van je idealen. Met overtuiging doe ik dat in dienst van de ChristenUnie; een eerlijke en betrouwbare partij met een transparant verhaal. Tegelijk zie ik het ambt als een persoonlijke verbreding en verrijking.” Teeuw maakt de overstap naar het provinciehuis in een periode dat er veel wordt verwacht van Provinciale Staten die onder meer een belangrijke rol hebben in crisissituaties zoals het stikstof-dossier.

Daarnaast voelt Teeuw zich ook regio-ambassadeur in de fractie en de Staten: “De afstand tussen Twente en Zwolle, waar het provinciebestuur zetelt, wordt vaak als groot ervaren. Als Almelo’er hoop ik daar enig verschil in te maken.” 

Teeuw kwam eind jaren ’80 naar Twente. Hij is getrouwd en is vader van drie kinderen. Hij is meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Teeuw is gepromoveerd als wetenschapper aan de Universiteit Twente en momenteel lector Ambient Intelligence bij hogeschool Saxion.

« Terug