Ruimte voor elkaar

Schermafbeelding 2023-01-23 om 19.28.48.pngzondag 18 december 2022

De ChristenUnie doet mee aan de verkiezingen van maart 2023. Dat doen we, omdat we van mening zijn dat Christelijke politiek ertoe doet. Dat hebben we de afgelopen jaren laten zien in de wijze waarop we vorm en inhoud hebben gegeven aan het beleid in de provincie. Er is veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Een mooi team van betrokken politici staat klaar om de schouders te zetten onder de uitdagingen in Overijssel.

Wij zijn trots op Overijssel! Trots op de prachtige natuur in onze provincie. Trots op de vele ondernemers die onze economie en werkgelegenheid versterken. Trots omdat er elke dag duizenden vrijwilligers klaarstaan om anderen te helpen.
Maar we maken ons ook zorgen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht achtergrond of beperking, volwaardig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een stabiele economie met banen waarin mensen tot bloei kunnen komen? Hoe gaan we onze aarde beter beschermen?
De ChristenUnie is zich ervan bewust dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven ter discussie staat. Gelukkig zien we ook dat als het erop aankomt we in Overijssel oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een provincie waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. 
Daarom doen wij mee aan de verkiezingen van 15 maart 2023 en presenteren we ons verkiezingsprogramma vol plannen voor Overijssel. Plannen die laten zien dat de ChristenUnie wil investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Overijssel, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Verkiezingsprogramma CU Overijssel 2023 - 2027.pdf7,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug