Maak Twente en Drenthe beter bereikbaar

N36maandag 23 januari 2017

door Eppo Bruins en Alwin te Rietstap
Zowel de weg als het spoor tussen Twente en Drenthe moet beter. Sinds enkele weken staat de N36 weer op de agenda. De burgemeester van Hoogeveen pleitte voor betere bereikbaarheid van Twente vanuit het noorden. En gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) vroeg aandacht voor de veiligheid van de weg. De N36 is in de ogen van de ChristenUnie een schromelijk ondergewaardeerde rijksweg. Maar niet alleen de weg, ook de spoorverbindingen moeten beter. Den Haag moet niet alleen naar de Randstad kijken, maar tot aan de grens.

Route Noord

Met de Universiteit Twente en de nadruk op technologische innovatie gebeurt er veel in Twente, waar Drenthe en Noord Nederland belang bij heeft. Voor de ontwikkeling van de industriële bedrijvigheid in Hoogeveen met onder meer Fokker is dat voor de regionale economie van groot belang, maar eigenlijk voor heel Noord Nederland. De route noord langs de oostgrens moet beter. De N36 moet beter. Van die weg wordt steeds meer gebruikgemaakt door vrachtverkeer. Het is de doorgaande verbinding bij uitstek. Op de weg doen zich regelmatig zware ongevallen voor. Ook uit oogpunt van verkeersveiligheid en verkeersgedrag moet deze route naar het noorden beter. Er wordt teveel gewerkt met ad hoc maatregelen, zoals de verbeteringen bij kruispunt Beerze en andere korte termijn aanpassingen.

Vanuit een regionaal economische visie dient de aanpak van de N36 integraal te worden benaderd. Het is voor de ChristenUnie de route van Twente naar Drenthe en Groningen. Juist ter versterking van  de regionale economische positie van dit deel van het land moet deze rijksweg beter.

Treinen tot Groningen

Dat geldt niet minder voor het openbaar vervoer. Langs de oostgrens ligt er geen goede doorgaande spoorverbinding. Ook daar wil de ChristenUnie een beter focus op. De spoorverbinding Almelo/Zwolle -Hardenberg – Emmen moet doorgetrokken worden naar Groningen. dat betekent een enorme boost voor deze regio’s, die te maken hebben met krimp en kwetsbare economische regio’s. Het doortrekken van de spoorverbinding naar Groningen zorgt voor versterking van de economische infrastructuur. Daarnaast geeft het doortrekken en verbeteren van deze spoorverbinding extra mogelijkheden om op de verbinding Zwolle – Meppel – Groningen de reistijd richting de Randstad aanzienlijk te verkorten.

Eppo Bruins is Tweede Kamerlid voor de Christenunie met de portefeuille economie en infrastructuur  en Alwin te Rietstap is statenlid voor de ChristenUnie met de portefeuille verkeer en vervoer

« Terug