Wat doet de Provincie Overijssel voor sociaal ondernemers?

Jan_Westert.pngwoensdag 26 januari 2022

ChristenUnie Overijssel zet zich in voor mensen die lastig aansluiten op de arbeidsmarkt. In het coalitieakkoord schrijft de Provincie dat ‘iedereen meedoet in Overijssel’. Statenlid Jan Westert wil nu graag weten welke daden de Provincie bij deze mooie woorden heeft gevoegd. Daarover stelt hij vragen aan het College van GS. Westert: “Onze fractie vindt sociaal ondernemerschap essentieel om mensen met een vorm van beperking of achterstand een goede plek te geven op de arbeidsmarkt. Ook het laten doorgroeien naar een vaste baan is belangrijk. Zeker met de huidige krapte op die markt vindt de ChristenUnie het heel belangrijk te investeren in deze vorm ondernemen.

Westert wil precies weten welk werk de provincie de afgelopen jaren heeft verzet qua bevordering van het sociaal ondernemerschap. Daarvan ziet het Statenlid uit Ommen ook graag concrete voorbeelden met daarbij de exacte rol van de provincie.

De provincie schrijft zelf over het actieplan ‘impact-ondernemen’. De ChristenUnie hoort graag meer over de status van dit actieplan en de precieze impact op Overijssel. Wat is impact-ondernemen precies?
Westert maakt op uit een onderzoek, in opdracht van de ChristenUnie-fractie, dat impact-ondernemen wordt gestimuleerd door het versterken van de organisatiegraad via Impact Oost. Dat is een vereniging van impactondernemers Oost-Nederland in oprichting. De partij hoort graag of deze vereniging al actief is en verbonden is met sociaal ondernemers.

 Verder verwijst Westert naar een Brabants rapport met waardevolle aanbevelingen rond sociaal ondernemerschap. Hoe beoordeelt GS dit rapport en zijn de aanbevelingen ook te gebruiken voor Overijssel?

De ChristenUnie ziet heel graag alle vragen beantwoord. Sociale ondernemingen zijn essentieel in een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

« Terug