ChristenUnie kritisch over fondsengebruik in de provincie

opslag duurz energie.jpgmaandag 24 januari 2022

In de Provinciale Staten werden deze week verschillende fondsen besproken. ChristenUnie Overijssel is kritisch of het geld vanuit het provinciale Energiefonds wel op de juiste plek terechtkomt. Statenlid Sybren Stelpstra wil ervoor waken dat er geld wordt gestoken in ontwikkelingen die ook zonder ondersteuning wel op gang komen. Hij verwijst naar een onderzoek van de Europese rekenkamer dat deze week bekend maakte dat overheidsinvesteringen voor verduurzaming weinig tot geen effect hebben.

Stelpstra: “Er is niet goed gekeken naar wat bedrijven echt nodig hebben of zelf kunnen doen.” Zo zijn bedrijven sowieso nu al wettelijk verplicht om te besparen en te investeren op gebied van duurzaamheid. Probleem daarbij is volgens het ChristenUnie-Statenlid dat de omgevingsdiensten te weinig capaciteit hebben om dat te controleren. Maar Stelpstra wil toch echt dat de Provincie alleen geld verstrekt aan bedrijven die aan hun verplichtingen hebben voldaan. “En misschien moeten we met ons geld wel omgevingsdiensten helpen om de duimschroeven aan te draaien.”

Ook het Innovatiefonds was aan de orde deze week in de Overijssels Staten. Jan Westert pleitte in dat debat voor verdere discussie voor de kaders van dat innovatiefonds. Westert is ‘buitengewoon kritisch’ over het aanpassingsvoorstel van Gedeputeerde Staten (GS): “Moeten de kaders niet veel meer aansluiten bij de maatschappelijk opgaven van nu? We zien geen circulaire stimulans en geen investering in energiebesparing, opslag en duurzaamheid”, zijn een aantal zaken wat nu ontbreekt volgens onze fractie. “Maak Overijssel tot koploper in energieopslag!”, is een vurige aansporing van Westert richting GS.

Zo rammelt er volgens Westert meer aan het huidige Innovatiefonds. ”We zien een college dat worstelt met invloed op het weggezette geld.” De aanpassingen maken het fonds iets beter, maar is volgens de ChristenUnie nog lang niet optimaal. Het gaat om publiek geld. Dat moet dienen om de maatschappelijke opgaven van Overijssel beter te maken. “Ik zou graag zien dat de fondsen een maatschappelijk jaarverslag moeten maken, waarin zij verantwoording afleggen over hun investeringen en de bijdrage aan de maatschappelijke opgave.”

« Terug