ChristenUnie vraagt aandacht voor de doelen en kaders van de fondsen

Jan_Westert.pngmaandag 13 december 2021

Tijdens de commissievergadering Financien heeft Jan Westert vragen gesteld over de fondsen die de Provincie heeft ingesteld om de economie te stimuleren, om de energietransitie kracht bij te zetten of om innovatie te stimuleren. De fondsen zijn een aantal jaren geleden ingesteld. De ChristenUnie zit nog met een aantal vragen: “Sluiten de doelen nog wel aan op de opgaven en transities waar we vandaag voor staan. Draagt een innovatiefonds voldoende bij aan een meer circulaire economie? Of aan de opdrachten om stikstof terug te dringen de klimaatopgave aan te pakken?

De ChristenUnie wil op dat punt graag een evaluatie van de fondsen die al een tijd geleden ingesteld zijn. Jan Westert: “We hadden recent een interessante dag waar alle fondsen inzicht gaven aan Provinciale Staten over hun werkwijze en inzet. Ook de samenwerking tussen de besturen van de fondsen is een punt van aandacht. In reactie op de vragen van de ChristenUnie gaf het College van GS op korte termijn met een aantal voorstellen te komen. Ook is GS bereid om breder naar een evaluatie te kijken.

« Terug