ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord- en Oost-Nederland

natanael-melchor-43LwvC-eQPM-unsplash.jpg29-12-2021 14:17

Het UMC Groningen dreigt haar plek voor complexe hartzorg te verliezen. Dat deelde de demissionaire minister recent mee aan het Groninger ziekenhuis. Plan is om de hartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Bij het UMCG heerst verbijstering. De ChristenUnie in Overijssel -en ook in de noordelijke provincies- trekken daarom aan de bel bij de verschillende Commissarissen van de Koning. CU Overijssel-fractievoorzitter Renate van der Velde: “Deze beslissing heeft grote gevolgen voor alle betreffende kinderen én hun ouders. Naast een groter risico als gevolg van te late behandeling, zal een patiënt gemiddeld meer dan 200 km moeten reizen voor behandeling.”

Omdat ook veel mensen uit Overijssel gebruik maken van deze zorg in Groningen stelt Van der Velde vragen. Naast de zorg voor de patiënten staat ook het verlies van expertise op het spel voor het UMCG. Vertrek van een bepaald specialisme brengt immers ook vertrek van allerlei omliggende kennis en kunde met zich mee. Het ziekenhuis deelt de argumentatie van de minister niet. Genoemd wordt dat er maar weinig gespecialiseerde chirurgen en cardiologen op het gebied van aangeboren hartwijkingen zijn, wat kwetsbaar is bij bijvoorbeeld ziekte. Dit argument zou in het voortraject echter geen argument zijn geweest. Volumenormering van zestig patiënten wordt ingebracht. “Deze volumenorm voor zorg mag volgens ons niet als losstaand criterium gebruikt worden voor verder concentratie van de zorg.” Toegankelijkheid en bereikbaarheid van goede zorg is voor de ChristenUnie een belangrijk goed. En juist daar wringt dit besluit. De bereikbaarheid behoeft geen betoog, maar ook de toegankelijkheid staat met deze keuze sterk onder druk.

Van der Velde vraagt aan de Commissaris van de Koning of hij zich wil inzetten om te bereiken dat de minister zijn beslissing herziet. Daarbij vraagt de ChristenUnie-fractievoorzitter of de CdK’s en GS-en van Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland hierin gezamenlijk kunnen optrekken voor een krachtiger geluid richting Den Haag.

« Terug