Brede steun voortbestaan gescheperde schaapskuddes

Schapenmaandag 08 november 2021

Vanuit de Provinciale Staten is er brede steun om de gescheperde schaapskuddes te behouden voor Overijssel. De ChristenUnie heeft samen met de PvdA en D66 gepleit voor een structurele financiering van de kuddes. In de commissievergadering woensdag 3 november kregen zij brede steun van andere partijen.

“De herders en hun schapen doen belangrijk werk. Het zou een verlies zijn voor de natuur, de cultuurhistorie en het toerisme als de kuddes verdwijnen,” vinden de partijen. Ze willen steun van de kuddes onderdeel maken van de provinciale begroting voor 2022. Die wordt op woensdag 10 november behandeld.

‘Gescheperde’ schaapskuddes, kuddes met een herder, hebben het lastig. Ze zijn afhankelijk van een allerlei vergoedingen van onder andere de provincie en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer. In 2017 luidden de kuddes ook al eens de noodklok bij de provincie, met als resultaat een subsidieregeling met een looptijd van vier jaar. Die regeling loopt na 2021 af. Daarmee zijn de kuddes terug bij af. Voor een aantal dreigt bankroet, bleek ook al op 6 oktober toen een aantal herders in het provinciehuis hun verhaal deden.

“Alle partijen in de Staten vinden deze kuddes belangrijk voor onze natuur en cultuur. Er ligt een stapel met unanieme stemmen aangenomen moties voor steun, voor hulp, voor geld. En toch hebben we nu wéér deze discussie. Dat voelt als déjà vu”, schrijven de partijen. “Laten we structurele financiering regelen. Dan hebben de kuddes de zekerheid die ze zoeken, weten wij dat het goed zit met ons erfgoed, en hoeven we dit rondje over vier jaar niet nóg een keer te doen.”

« Terug