Herindeling van gemeenten

Ruilverkaveling18-01-2012 17:05

De ChristenUnie kan zich vinden in de visie van het College van GS om niet actief in te zetten op een gemeentelijke herindeling.

Een gemeentelijke opschaling moet primair van onderaf wenselijk worden geacht. De vorige herindeling in Overijssel dateert van 2001 en was in beginsel bedoeld voor 25 jaar.  Wel vindt de ChristenUnie een regierol van de provincie naar gemeenten van belang. Er vindt veel horizontale samenwerking plaats tussen gemeenten.  Gemeenten worden door de decentralisatie belast met nieuwe taken en beleidsvelden. Dat vraagt om veel capaciteit en investering.  Bovendien stelt het financieel-economisch getij de gemeenten voor forse opgaven. Tegen die achtergrond is een proactieve regierol nuttig, zo vindt de provinciale fractie.  Het kan zijn dat de periode van 25 jaar voordat er over een nieuwe gemeentelijke herindeling wordt gesproken, in de praktijk te optimistisch is.  De ChristenUnie is voorstander van een regelmatige toetsing van de gemeentelijke bestuurskracht in Overijssel.  Maar ook met deze kanttekening mag duidelijk zijn, dat het standpunt van GS wordt ondersteund.

« Terug

Archief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden