Wgr-plus

Thorbecke18-01-2012 16:59

De fractie van de ChristenUnie deelt de visie van het kabinet, dat we in het kader van de bestuurlijke inrichting terug moeten naar het huis van Thorbecke, d.w.z. drie democratisch gelegitimeerde bestuurslagen.

Dat is ook een belangrijk motief voor de fractie om in te stemmen  met het voornemen om de Wgr-plus af te schaffen. Het lijkt er op, dat door ontwikkelingen in de Randstad daar vertraging ontstaat, waardoor 1 januari 2013 mogelijk niet wordt gehaald.  De ChristenUnie vindt dat jammer en beveelt het college aan om voor Overijssel in te zetten op afschaffing en daartoe in overleg met de Regio Twente alvast stappen te zetten.

« Terug

Archief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden