Jeugdzorg en jeugdbeleid

Eigen kracht15-12-2009 09:04

Met enige regelmaat kunt u via de media berichtgeving lezen over de Jeugdzorg. In november is de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg en de begroting Jeugd en Gezin besproken in de Tweede Kamer.

Aangezien de Jeugdzorg een wettelijke taak van de provincies is sinds 2005, houdt ook de provincie Overijssel zich hiermee bezig. Daarnaast is het jeugdplan ‘Nieuwe Bezems’ in Overijssel aangenomen in 2007. Dit plan wil op een vernieuwende wijze bijdragen aan het jeugdbeleid. Dat gebeurt met zogenaamde autonome gelden (van de provincie zelf). De Eigen Kracht Conferenties (EKC) is een van de pijlers van het provinciale plan. Ook de ChristenUnie  is een groot voorstander van de EKC. Met name als preventief beleid. ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind heeft na een werkbezoek in Overijssel een motie gemaakt waarmee hij wil bevorderen dat de EKC een onderdeel van het hulpaanbod in de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin wordt. De motie is kamerbreed aangenomen. De Eigen Kracht benadering wordt ook breed uitgedragen door minister Rouvoet.

Preventief beleid is eveneens van belang om de wachtlijsten weg te werken in de Jeugdzorg. De discussie dient zich echter niet steevast te richten op de hoogte van de wachtlijsten, maar meer hoe en of er goede zorg wordt verleend. De ChristenUnie Overijssel heeft tevens aandacht voor de EKC gevraagd -en ook gekregen- bij landelijke zorgaanbieders, zoals de Stichting Gereformeerde Jeugdzorg, voor hun cliënten in Overijssel. Zij kunnen EKC’s aanbieden met de benodigde financiering door de provincie.

Tenslotte verwijs ik nog even naar de Handreiking voor ChristenUnie-bestuurders welke door de landelijke werkgroep Jeugd en Gezin begin 2009 is opgesteld en waarin nog meer informatie staat verwoord met betrekking tot de EKC.  http://intranet.christenunie.nl/jeugdengezin. Deze werkgroep is inmiddels veranderd in een landelijke partijcommissie welke nu onder meer ook tot taak heeft input te geven aan het landelijk verkiezingsprogramma op het terrein van Jeugd en Gezin, waarvan ik deel uitmaak.

 

« Terug

Archief > 2009 > december

Geen berichten gevonden