Visiedocument Eco-Business Park Twente voor GS

shutterstock_6912079[1]17-11-2008 13:42

Op 29 oktober j.l. heeft Tjeerd Oostra het visie- en discussiedocument Eco-Business Park Twente aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De ChristenUnie statenfractie heeft het rapport opgesteld samen met raadsfracties van Enschede en Hengelo.

Het rapport is daarom tevens aangeboden aan de college's van Burgemeester en Wethouders van deze beide gemeenten, als reactie op het rapport van Vliegwiel Twente Maatschappij, waarin 2 vlekkenplannen worden voorgesteld als basis voor de ontwikkeling van het gebied van voormalig vliegveld Twente en omgeving. De 3 ChristenUnie fracties zijn van mening dat het aspect duurzaamheid nogal onderbelicht is gebleven, terwijl dit één van de toetsingscriteria van de missie is: een economisch sterker en duurzamer Twente. Gepleit wordt voor omschakeling naar een duurzame ontwikkeling die maatschappelijk gezien meer verantwoord is.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ECO-BusinessPark Twente156,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2008 > november

Geen berichten gevonden