ChristenUnie wil aandacht voor ambtenarentekort

pexels-fauxels-3184465.jpgwoensdag 06 juli 2022

Provincie en gemeenten krijgen steeds lastiger de vacatures vervuld. Belangrijk overheidswerk komt daarmee onder druk te staan. Statenlid Jan Westert dient daarom -samen met andere statenleden- een motie in om in te spelen op die krapte. Westert: “Het is belangrijk nu aan de bel te trekken omdat door het tekort de dienstverlening en beleidsvorming onder druk komt te staan.”

Ook wil Westert dat provincie en gemeenten aantrekkelijke werkgevers blijven. Daarnaast zie hij dat de arbeidskrapte een extra kans -en ook de noodzaak- biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Westert wil onder meer dat Gedeputeerde Staten (GS) in kaart gaan brengen waar de krapte bij de provincie en de Overijsselse gemeenten precies zit. Ook willen de indieners weten welke mogelijkheden GS ziet om door samenwerking tussen gemeenten en provincies de overheidsarbeidsmarkt op peil te houden. Westert: “We moeten zien te voorkomen dat provincie en gemeenten in Overijssel elkaars concurrent worden in de slag om de medewerker.”

Uiterlijk begin 2023 wil de ChristenUnie een uitwerking zien van deze motie.

« Terug