Fractie krijgt zeldzaam zicht op renovatie Academiehuis Grote Kerk

IMG_2276.JPG19-04-2022 10:24

“Dit is een unieke kans om zo dichtbij het kerkplafond en het orgel te komen, ongeveer een keer in de veertig jaar is dit mogelijk.” Gastvrouw is directeur Coby Zandbergen van Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Samen met architect Ron Verduijn leidt zij onze voltallige fractie en twee Zwolse CU-gemeenteraadsleden rond in het monumentale kerkgebouw dat in de steigers staat. Een omvattende restauratie is gaande van het interieur en het prestigieuze Schnitgerorgel dat huist in de kerk. Het is belangrijk religieus erfgoed met een grote culturele waarde. Beide elementen maken dat onze Statenleden zich erg betrokken voelen bij het succesvol in stand houden van het Academiehuis. Daarbij heeft de Provincie Overijssel ook een deel bijgedragen in de restauratiekosten.

Nog voor de rondleiding start is de overheidsbijdrage al onderdeel van gesprek. Want toen in 2015 de kerkelijke gemeente het gebouw overdroeg aan de Stichting Academiehuis Grote Kerk startte tegelijk een moeizaam proces van subsidieaanvragen. Het nieuwe profiel van het gebouw blijkt nog lastig in te passen in de lopende subsidieregelingen. Naast restauratie van het interieur, exterieur en orgel heeft ook het culturele aanbod ondersteuning nodig.

Tegelijk is er al veel gebeurd afgelopen jaren en dat wordt de fractieleden al gauw zichtbaar. Hoog in de steigers op een soort tijdelijke vliering zien ze het werk van ambachtslieden die de doffe bloemrijke schilderingen op het plafond met penseel opnieuw ‘in bloei’ zetten. Twee Vlaamse restaurateurs vertellen over de typische versierselen die na de reformatie in het gebouw zijn aangebracht, naast bloemen ook kunstige doornenkronen. Tegelijk pakken ze het vervuilde plafond aan, dat van grijsgekleurd weer verandert in stralend wit.

Met de ogen centimeters verwijderd van het imposante kerkorgel is het gezelschap beland bij het tweede deel van de rondgang. Dit enorme instrument is het grootste barokorgel van het land. Architect Verduijn: “Dit is een ongelooflijk uniek orgel dat z’n weerga niet kent.” Daarom is de lopende restauratie aan het Schnitger-orgel volgens de kenners ook 2,1 miljoen euro waard. Zandbergen: “1,2 miljoen daarvan hebben we ontvangen aan steun, en voor het resterend bedrag hebben we garantstelling ontvangen van een vermogende sympathisant.” De duizenden orgelpijpen zijn verwijderd en liggen bij een restaurateur. De donkere orgelkast krijgt zijn lichtere aanblik van vroeger terug, een operatie die eind 2022 gereed is.

De middag wordt afgesloten met een presentatie waarin toekomstdromen, verduurzaming, financiën en de daarmee gepaarde zorgen aan bod komen. Verduijn en Zandbergen schetsen daarin een toekomstbeeld als veel van die horden zijn genomen: “Het Academiehuis moet het grootste overdekte plein van de stad worden. Hoe mooi zou het zijn als eens de avondvierdaagse dwars door de kerk loopt, en onze organist tegelijkertijd vol op het orgel gaat.” De idealen en inzet van de stichting maakt onze fractieleden enthousiast.

Tot slot benadrukt Zandbergen nogmaals het belang voor het Academiehuis om uiteindelijk een structurele subsidie te ontvangen voor het culturele programma. Uiteraard ook in de hoop dat als het moment daar is onze fractie daar politiek aan mee wil werken.

« Terug