PVV meet met twee maten: ‘Goed fatsoen moet je doen’

Jan_kader.png11-04-2022 10:37

Column Jan Westert

Ik liet het laatst maar bij een ferme druk op de knop om tegen een motie van de PVV te stemmen. De voorzitter van de Provinciale Staten van Overijssel concludeerde daarvoor al dat de PVV-motie inging tegen alle rechtsregels en grondrechten, die wij in onze democratische rechtsstaat hebben vastgesteld. Ter plekke wilde ik er verder geen woord aan wijden. Het is een terugkerend dilemma in de huidige politiek. Kies je ervoor het debat aan te gaan over zo’n motie of juist niet omdat je daarmee nog meer podium geeft aan zo’n onbetamelijk geluid. Deze keer koos ik voor zwijgen. De voorzitter van Provinciale Staten, Andries Heidema, was helder in zijn reactie. Toch kon ik het niet helemaal laten rusten.

Die motie eiste om 15.000 euro terug te eisen van een docent journalistiek. Hij had op social media opgeroepen te stoppen met de beveiliging van Geert Wilders en noemde de PVV-leider een minderwaardig mens. Deze voor de PVV niet welgevallige uitspraken zouden aanleiding moeten zijn om een rechtmatig verkregen subsidie ter versterking van lokale journalistiek terug te eisen. Dat is natuurlijk al onzin. Je kunt geen subsidie terugeisen, omdat de betreffende inwoner van de provincie een uitspraak heeft gedaan die een politieke partij niet welgevallig is. Gelukkig hebben we in de Nederlandse rechtsstaat andere middelen die burgers ook bescherming bieden. Dat laat onverlet dat wij mensen nooit minderwaardig zouden noemen. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je geen morele verantwoordelijkheid draagt voor je uitingen. Maar dat verwijt kan Wilders zich ook aantrekken, hij bezigt ook taal die dan wel tot vrijheid van meningsuiting mag worden gerekend, maar als onbetamelijk kan worden ervaren. Goed fatsoen moet je doen. En laat duidelijk zijn: hoe weinig we het ook eens zijn met de opvattingen van de Wilders, we stemmen er mee in dat hij wordt beveiligd. Het is triest genoeg dat een politicus niet vrij over straat kan gaan. De opvatting dat de beveiliging moet worden opgeheven, beschouwen wij voorlopig maar als naïef. Net zo naïef als de wens van PVV Overijssel om een rechtmatige subsidie terug te halen, omdat een willekeurige inwoner van onze provincie iets heeft gezegd wat de PVV niet zint. Laten we met elkaar weer wat trotser zijn op onze rechtsstaat, onze democratie en onze grondwettelijke vrijheden. Wie even over de grens kijkt, weet hoe onvrijheid van meningsuiting desastreuze gevolgen kan hebben.

« Terug