ChristenUnie wil werkplekken dichtbij huis en duurzame mobiliteit

20210430 - mobiele werkplekken.jpgzaterdag 01 mei 2021

De ChristenUnie Overijssel ziet kansen om na de coronatijd werklocaties meer te spreiden en dichter bij huis te halen. Samen met de PvdA is daarom een motie ingediend met het doel om werk, wonen en leven meer te integreren. De partijen zien de markt veranderen en hopen ook het woon-werkverkeer zoveel mogelijk in te perken voor milieuwinst.

Verwacht wordt dat de behoefte aan kantoorlocaties verandert en afneemt. Veel mensen zijn in deze coronatijd gewend geraakt aan thuiswerken. “We zien de behoefte ontstaan aan spreiding van kleinere flexibele werkplekken in de buurt van de woonomgeving”, signaleert statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. “Op deze manier kan ook werk en zorg/kinderopvang dichtbij meer worden geïntegreerd.”

 De indieners van de motie vragen aan Gedeputeerde Staten deze veranderende behoefte aan kantoorlocaties verder te onderzoeken. ChristenUnie en PvdA willen ook dat GS gezamenlijke ‘werkhubs’ gaat inrichten in de regio en daarbij gebruikt maakt van bestaand maatschappelijk vastgoed.

« Terug