ChristenUnie wil helderheid College over visie XL Businesspark

Business building.jpgdonderdag 15 april 2021

ChristenUnie Overijssel wil helderheid van het College van Gedeputeerde Staten over de uitbreiding en planvorming van het XL Businesspark Twente in Almelo. De locatie aan de A35 is ineens een succesvol bedrijventerrein geworden voor grootschalige bedrijvigheid. Maar in het recente verleden was er veel kritiek op het provinciebestuur. Als eigenaar van het bedrijventerrein zou het een dubbele pet op hebben bij de toewijzing van bedrijvigheid en uitgifte of afboeken van bedrijventerreinen.

“Daarom is het in dit stadium nodig dat er helderheid komt over de rol van de provinciale overheid, voordat we in een nieuw avontuur stappen”, aldus statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. Bovendien wil hij weten welke aandacht factoren als energie, circulair materiaalgebruik, vergroening en verduurzaming krijgen in de planvorming rond een dergelijk grootschalig bedrijventerrein. “Het kan niet zo zijn, dat deze maatschappelijke opgaven onvoldoende meegewogen worden in de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.  Dat geldt ook voor het onttrekken van grond met een agrarische bestemming. Daarom stel ik mijn vragen nu”, aldus Westert. “Het is beter aan de voorkant de bestuurlijke rol en kwalitatieve opdrachten te formuleren dan alleen aan de achterkant een ‘punt-en-komma-invloed’ uit te kunnen oefenen.”

Ook wat betreft het aangezicht stelt het statenlid vragen. In een eerder debat heeft de ChristenUnie met GS gesproken over de ‘verdozing’ van het landschap. Het XL Businesspark is een prominent voorbeeld van een dergelijk landschappelijk beeld. Westert wil weten hoe het college daarover denkt en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van een dergelijk grootschalig bedrijventerrein.

De ChristenUnie is geen tegenstander van groeiende bedrijvigheid. Maar de statenfractie wil wel een afgewogen besluitvormingsproces waarin alle factoren die een rol spelen tot hun recht komen.

« Terug