ChristenUnie stelt vragen over dreigend tekort aan huisartsen

Huisartsenzorg.pngwoensdag 24 maart 2021

ChristenUnie Overijssel heeft in de commissievergadering woensdag nogmaals het dreigende huisartsentekort in de provincie op de agenda gezet. Statenlid Jan Westert wilde onder meer van Gedeputeerde Staten weten wat de stand van zaken is rond een eerder aangenomen motie en beloofde rondetafelgesprekken. “De aanwezigheid van een huisarts is van groot van belang voor de leefbaarheid van een regio, dorp of stad”, aldus Westert.

Westert had meerdere vragen voor gedeputeerde Roy de Witte. Deze stelde het statenlid nadat Twentse huisartsen met een zogeheten position paper aandacht vroegen voor de nijpende situatie.

“De problematiek speelt overigens niet alleen in Twente maar ook in het Vechtdal en de Kop van Overijssel”, aldus Westert. Het ChristenUnie-statenlid wilde van GS weten of de provincie inmiddels in gesprek is met de huisartsen. Ook wil Westert weten of kan worden bijgedragen aan een stimuleringsregeling voor gebieden met schaarste op de arbeidsmarkt.

 

Onder de noemer ‘huisartsen onder druk’ worden de uitdagingen in de regio geschetst en het belang voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit moet echter op landelijk niveau worden geregeld.
De Stuurgroep Continuïteit Huisartsenzorg zoekt vooral steun bij Provinciale Staten om de zorg bij de verantwoordelijke ministers onder de aandacht te krijgen. De ChristenUnie wil dan ook weten of GS bereid is de huisartsen actief te ondersteunen met een lobby en steun in Den Haag.

« Terug