Toenemende twijfel ChristenUnie bij levensvatbaarheid Technology Base

Vliegveld_Twentemaandag 29 maart 2021

Noodzakelijke aanpassingen vragen opnieuw vele tonnen aan investering om Technology Base draaiende te houden. Het terrein voor innovatieve bedrijven op Twente Airport is al jaren een hoofdpijndossier. ChristenUnie Overijssel heeft groeiende twijfels over de houdbaarheid en de levensvatbaarheid van de gekozen ontwikkelstrategie voor de voormalige vliegbasis. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan Gedupeerde Staten

Het ligt in de verwachting dat ook de komende drie jaar niet wordt geplust. Kosten en investeringen gaan ondertussen gewoon door. Een normaal bedrijf zou al meerdere keren failliet zijn verklaard. In gesprek met de voormalige directeur heeft de ChristenUnie al twijfels geuit bij een sluitende businesscase rond het parkeren van vliegtuigen op de voormalige vliegbasis. De voormalig directeur zag veel perspectief, maar is inmiddels vertrokken en een realistische businesscase ligt nog niet op tafel. Sinds het rapport Wientjes is er nog geen heldere koers voor de voormalige vliegbasis tot stand gekomen. Nu wordt het heil weer verwacht van de vliegbasis als parkeerhaven. De Overijsselse ChristenUnie-fractie heeft daar twijfels bij.

Grote vliegtuigen mogen nu landen en starten -volgens tijdelijke ontheffing- tot 30 juni 2021. 

Daarna moet de vliegbaan aangepast worden met aan weerszijden een verharding van 7,5 meter breed. Dit vraagt opnieuw een investering van vele tonnen. Er staan nu nog drie jumbojets van Lufthansa die op middellange termijn weg moeten. De Duitse vliegtuigmaatschappij wil ze echter nog niet laten ontmantelen. Als Lufthansa ze voor 30 juni moet weghalen dan wordt een kostenpost in rekening worden gebracht van 1,5 miljoen euro. 

De plannen voor de toekomst blijven in nevelen gehuld. Contouren worden geschetst met uitspraken als ‘we zijn in gesprek met’ en ‘wellicht dat er een mogelijkheid zit in...’ et cetera, et cetera. Grote gerenommeerde partijen (als KLM of Schiphol) kunnen niet benaderd worden om te participeren in het commerciële reilen en zeilen van de vliegbasis. Dit omwille van de provinciale uitganspunten. Twente Airport moet publiek eigendom blijven waardoor commerciële partijen buiten spel staan. De ChristenUnie vraagt zich nu dus af of de tijd niet rijp is voor een heroriëntatie.

Worden de aandeelhouders (waaronder de provincie) met regelmaat bijgepraat over de kosten/baten analyse van Area Development Twente (ADT) Waar ziet GS nog mogelijkheden om de ontwikkeling van Technologiebase met luchtvaart-gerelateerde echt rendabel te krijgen en welke investering is daarvoor nodig? Het zijn enkele vragen waarop de ChristenUnie graag antwoord wil.

« Terug