Overijssel versterkt met het uitdaagrecht

Jan Westert.jpgvrijdag 29 januari 2021

De provincie Overijssel heeft in januari 2021 de regeling voor het uitdaagrecht vastgesteld. De ChristenUnie is daar blij mee. Het heeft even geduurd. In 2016 kwamen Tijs de Bree (PvdA) en Jan Westert met een initiatiefvoorstel over coöperatief bestuur. Dat was een vertaling van een gezamenlijke nota van de beide landelijke partijen naar het provinciaal niveau.

In de achterliggende jaren sloot ook de VVD zich bij het initiatief aan om tot een uitdaagrecht te komen. Zo belandde het ook in het coalitieakkoord. “Nu is het vormgegeven en daar ben ik blij om”, aldus statenlid Westert. Ik denk niet dat er elke dag gebruik van wordt gemaakt, maar het uitdaagrecht stelt burgers in staat om zelf het initiatief te pakken en publieke taken over te nemen.

Uitdaagrecht

Het uitdaagrecht geeft ruimte aan actieve bewoners om de provincie uit te dagen om een publiek taak over te nemen. Als mensen er in slagen gezamenlijk een publieke taak te organiseren, heeft dat als groot voordeel dat de voorziening of taak ook dicht bij de burgers wordt georganiseerd. “Als voorbeeld, dat niet geheel toepasbaar is, moet ik denken aan iets als de Ommermars.” Daar hebben inwoners zelf hun rol hebben gepakt en de ontwikkeling van dat gebied ter hand genomen.”

Zo zijn er in het provinciaal domein meer voorbeelden te bedenken. Coöperatief bestuur is een pleidooi van ChristenUnie en PvdA om de afstand overheid-burger te verkleinen en de invloed van de inwoners in de eigen omgeving te vergroten. Daar kan het uitdaagrecht bij helpen.

Regelarm

Er blijven natuurlijk nog veel zaken te wensen op het terrein van coöperatief bestuur. Westert denkt aan het recht op overname. Lokale gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en buurten hebben het recht om gebouwen of stukken grond aan te wijzen die waarde voor de gemeenschap hebben, die voor een bepaald bedrag kunnen worden overgenomen. Zo kunnen die gebouwen bijvoorbeeld een plek krijgen als lokale maatschappelijke voorziening. En de ChristenUnie zou ook graag meer aandacht zien voor de vertrouwensregel, waarbij mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en zij regelarme ruimte kunnen creëren. Bijvoorbeeld ‘shared space’ is zo’n voorbeeld van een regelarme ruimte. Het doel is betere resultaten te boeken door minder regels. De ChristenUnie is voorstander van een provinciale overheid die coöperatief optrekt met burgers. Dat zijn vernieuwingen in het bestuur die van belang zijn in een tijd, waarbij meer bureaucratie op steeds meer verzet stuit. “Met het uitdaagrecht hebben we een eerste stap op weg naar een coöperatief bestuur gezet.”, aldus Jan Westert.

« Terug