Naar een inclusieve samenleving

Jan Westert.jpg16-11-2020 08:50

Op naar een vitale en inclusieve samenleving! Wie wil dat niet? Iedereen moet meetellen, ongeacht… De vraag is of de provincie Overijssel dat goed invult?
Vatten we de essentie van sociale kwaliteit echt goed? Steken we voldoende diep of dreigen de echte vragen die met sociale kwaliteit te maken hebben naar de achtergrond te verdwijnen? Dit vroeg ik me af tijdens mijn bijdrage over het programma dat moet bijdragen aan een vitale en inclusieve samenleving.

Buur en zo
Ik werd enthousiast van het initiatief “Buur en zo”. Vooral omdat dit initiatief bijdraagt aan de problematiek van eenzaamheid en zingeving. Ik werd enthousiast vanwege de medewerker die haar hart liet spreken. En zo een bijdrage levert aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar ook in moeilijke tijden trouw blijven. Als het programma Sociale Kwaliteit daaraan een bijdrage levert, noemt de ChristenUnie dat een hoopvol perspectief.

Tegenstellingen
Deze tijd kent veel tegenstellingen en breukvlakken die aan de oppervlakte komen. Ons eigen Trendbureau signaleert ze: “tussen hoog en laagopgeleiden”, “tussen rijk en arm”, “economische ongelijkheid”, “meer schulden en minderkansen voor de kansarme” en “eenzaamheid en sociale uitsluiting”.

Het programma “Naar een vitale en inclusieve samenleving” moet perspectief bieden daar waar dat het meest nodig is. Het initiatief “Buur en zo” laat dat zien!  “Taal werkt” hoort daarbij!  Voedselbanken die zelf niet kunnen rondkomen, zijn een signaal. Armoede is een steeds forser vraagstuk. In het bijzonder kinderen in armoede. De ChristenUnie legt daar de prioriteit.

We nodigen het college uit om nader te verkennen welke thema’s er echt toe doen. Het belangrijkste vraagstuk is: samenleven. Dat doen we met zijn allen. We dienen ervoor te waken dat ons programma ten goede komt aan degenen die het niet echt nodig hebben.

Jan Westert, Statenlid  

 

« Terug