ChristenUnie wil duurzame inzet op laaggeletterdheid. Het is een urgent vraagstuk!

laaggeletterdheid.pngvrijdag 19 juni 2020

De Statenfractie van de ChristenUnie wil een duurzame, langjarige inzet op laaggeletterdheid en digitale inclusie. Statenlid Jan Westert vraagt zich af of de inzet van € 200.000,- voor een leven lang lezen en leren niet een druppel op een gloeiende plaat is. De provincie stelt middelen beschikbaar voor bibliotheken om laaggeletterdheid te bestrijden, maar het vraagstuk is complex en omvangrijk. “Er is een langjarige structurele aanpak voor nodig”, zo vindt Jan Westert.

Door Jan Westert
Tijdens de commissievergadering over het Overijsselse cultuurbeleid kwam (digitale) laaggeletterdheid aan de orde. Het is een complex probleem dat veel aandacht vraagt. In de moderne samenleving en zeker ook door de overheid worden veel formulieren gebruikt. Officiële stukken zijn voor grote groepen mensen onleesbaar, maar ook eenvoudige teksten geven al problemen. Laaggeletterdheid zet mensen op achterstand. De ChristenUnie vindt daarom dat laaggeletterdheid prioriteit moet hebben. De Overijsselse ChristenUnie pleit voor een structurele, over  meer jaren uitgespreide aanpak. Investeer in goede structurele programma’s. Bibliotheken kunnen daar een essentiële bijdrage aan leveren vanuit hun kennis- en ontmoetingsfunctie. 

De provincie heeft voor deze coalitieperiode € 200.000,- euro uitgetrokken voor laaggeletterdheid. De ChristenUnie vraagt zich af of dat voldoende zal blijken. Statenlid Jan Westert beschouwt het als een goede inzet, maar ook “minder dan een druppel op een gloeiende plaat”. Hij pleit voor een aanpak die meerdere jaren doorgaat waarbij met structurele middelen effectief gewerkt wordt aan een oplossing. De ChristenUnie zal de komende tijd laaggeletterdheid met prioriteit volgen en Gedeputeerde Staten daarop blijven aanspreken. “Het is een structureel probleem dat je niet oplost met kortdurende projecten”, aldus Westert.

« Terug