ChristenUnie Overijssel is voor een investering in fotonica

fotonica.jpgwoensdag 18 december 2019

Tijdens de laatste Statenvergadering van december stond de investering in fotonica op onze agenda. Overijssel draagt 10 miljoen bij aan deze nieuwe innovatieve techniek. Belangrijk voor Overijssel, belangrijk voor Twente.

De ChristenUnie had al eerder ingestemd met deze investering in een apparatuur fonds. De investering heeft tot doel om juist in Twente apparatuur aan te schaffen, zodat er geïnvesteerd kan worden in kostbare apparatuur. In plaats van in een apart fonds wil de provincie nu het geld beschikbaar stellen via de Stichting PhotonDelta, dat ook het nationale programma uitvoert en waarin onder meer ook het Rijk en de Provincie Noord Brabant participeren. De afspraken over de lening vanuit Overijssel worden in een apart reglement vastgelegd. De ChristenUnie kan met deze investering instemmen in tegenstelling tot o.a. de PVV, die niet risicodragend wil investeren. De fractie van de ChristenUnie wil uiteraard ook dat geleende middelen terugkomen, maar investeren in innovatie vraagt ook om een zekere moed om te investeren in nieuwe technologie. Daarom stemden we tegen een motie om de investering niet te doen.

Wat is fotonica?

« Terug